PDA

View Full Version : Xin hỏi về thi công mố cầu.hungct_uce
09/04/10, 11:42 PM
Mình đang làm đồ án xây dựng cầu phần thi công mố trụ,nhưng không có tài liệu về thi công mố.Ai có tài liệu về phần này(cụ thể là bản vẽ+tính toán) thì gửi cho mình nhé.Mình xin cám ơn nhiều.
Email của mình:trunghieu27122003@gmail.com