PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hỏi về Exceltoan_nguyen
22/04/10, 07:03 AM
:M_nhoc2_68:
Mọi người cho mình hỏi tý: mình đang vẽ biểu đồ trong excel,
với giá trị trục X: 11,22,29
giá trị trục Y:45.72,41.30,38.01
vẽ ra thành một đường thẳng, bây giờ giá trị X =25, mình muốn tìm giá trị Y trên biểu đồ thì phải làm như thế nào, muốn kẻ một đường thẳng từ giá trị X=25, cắt qua biểu đồ thì mình phải làm sao ? và kẽ một đường thẳng từ giá trị Y vừa tìm được qua biểu đồ nữa ?
Mong mọi người chỉ giúp. (mình sài office 2007)
:M031:

toan_nguyen
23/04/10, 02:20 PM
:M015:
Mọi người cho mình hỏi, trong đồ thị excel, mình muốn chia giá trị trên 2 trục tọa đồ theo ý của mình thì phải làm sao?
Mình sử dụng office 2007
:M_nhoc2_42: