PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hỏi về gán tải trọng trong SAP 2000nguoihung_3
30/04/10, 09:37 AM
Mọi người cho em hỏi cách gán tải trọng HL-93 vào kết cấu dầm đơn giản trong SAP.EM xin cảm ơn!