PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thông tin giá vật liệu xây dựng năm 2010 của Viện KT Xây Dựngphnam
30/04/10, 09:55 AM
Thông báo giá VLXD một số tỉnh thành của Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng từ 25/01/2010
http://www.mediafire.com/?kneon2rwtjn

Thông báo giá VLXD một số tỉnh thành của Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng từ 26/03/2010
http://www.mediafire.com/?nemcgdwzzyr

Thông báo giá VLXD một số tỉnh thành của Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng từ 26/04/2010
http://www.mediafire.com/?n2xgjlmaz4u

Thông báo giá VLXD một số tỉnh thành của Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng từ 25/05/2010
http://www.4shared.com/file/A8MmgLwn/giaxaydung_25_5_2010.html

Thông báo giá VLXD một số tỉnh thành của Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng từ 06/2010
http://www.4shared.com/document/5-B1i2OD/Gia_mot_so_loai_VLXD__6-2010__.html

Thông báo giá VLXD một số tỉnh thành của Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng từ 02/07/2010
http://www.4shared.com/file/gXn55xI5/2010-07-02_Gia_VLXD.html

phnam
30/04/10, 10:04 AM
Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 03 năm 2010
Download (http://dc181.4shared.com/download/258695826/b8cd2fc4)

Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 04 năm 2010
Download (http://dc205.4shared.com/download/275624863/40552e86)

Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 05 năm 2010
Download (http://dc250.4shared.com/download/298412463/12112017/giaxaydungvn-Kien_Giang_-Thang.pdf)

Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 06 năm 2010
Download (http://dc229.4shared.com/download/55SmZ-eO/giaxaydungvn-KienGiang-T06-201.pdf)

phnam
30/04/10, 10:05 AM
Công bố giá VLXD Đồng Tháp tháng 1 năm 2010
Download (http://www.4shared.com/file/230709474/5bb40a45/giaxaydungvn_dong_thap_012010.html)

Công bố giá VLXD Đồng Tháp tháng 2 năm 2010
Download (http://dc197.4shared.com/download/240098259/b1d2547d/giaxaydungvn_-_Dong_thap_2-201.rar)

Công bố giá VLXD Đồng Tháp tháng 3 năm 2010
Download (http://dc171.4shared.com/download/275628814/dba6925a)

Công bố giá VLXD Đồng Tháp tháng 4 năm 2010
Download (http://www.4shared.com/document/gn5574Hk/giaxaydungvn-Dong_Thap-Thang_4.html)

Công bố giá VLXD Đồng Tháp tháng 6 năm 2010
Download (http://dc261.4shared.com/download/GQcrPtO1/giaxaydungvn-Dong_Thap_-_Thang.pdf)

phnam
30/04/10, 10:06 AM
Công bố giá VLXD Vĩnh Long tháng 1 năm 2010 theo số 70/CBLS ngày 29/01/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long
Download (http://dc118.4shared.com/download/233374706/128e1fb1/wwwgiaxaydungvn_-_Vinh_Long_-_.pdf)

Công bố giá VLXD Vĩnh Long tháng 2 năm 2010 theo số 74/CBLS ngày 27/02/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long
Download (http://dc141.4shared.com/download/248038432/d880007/giaxaydungvn_-_Vinh_Long_-_02_.xls)

Công bố giá VLXD Vĩnh Long tháng 3 năm 2010 theo số 88/CBLS ngày 30/03/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long
Download (http://dc252.4shared.com/download/274745128/e6ed4351)

Công bố giá VLXD Vĩnh Long tháng 4 năm 2010 theo số 104/CBLS ngày 29/04/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long
Download (http://dc229.4shared.com/download/286682793/4b823a38/giaxaydungvn_-_Vinh_Long_-_04_.xls)

Công bố giá VLXD Vĩnh Long tháng 5 năm 2010 theo số 120/CBLS ngày 28/05/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long
Download (http://dc254.4shared.com/download/VpTC8myk/giaxaydungvn-VinhLong-5-2010.xls)

phnam
30/04/10, 10:08 AM
Công bố giá VLXD Thừa Thiên Huế tháng 01 năm 2010 theo thông báo số: 287 LS/TC-XD ngày 02 tháng 02 năm 2010 của liên sở Tài chính - Xây dựng
Download (http://www.4shared.com/document/1C_RVO4h/giaxaydungvn_-_T_T_Hue_01_nam_.html)

Công bố giá VLXD Thừa Thiên Huế tháng 01 năm 2010 theo thông báo số 473 LS/TC-XD ngày 01 tháng 03 năm 2010 của liên sở Tài chính - Xây dựng
Download (http://www.4shared.com/document/7oXSj5yo/giaxaydungvn_-_T_T_Hue_02_nam_.html)

Công bố giá VLXD Thừa Thiên Huế tháng 03 năm 2010 theo thông báo số: 762 LS/TC-XD ngày 01 tháng 04 năm 2010 của liên sở Tài chính - Xây dựng
Download (http://www.4shared.com/document/MdxfPcFM/giaxaydungvn_-_T_T_Hue_03_nam_.html)

Công bố giá VLXD Thừa Thiên Huế tháng 04 năm 2010 theo thông báo số: 1019 LS/TC-XD ngày 04 tháng 05 năm 2010 của liên sở Tài chính - Xây dựng
Download (http://dc266.4shared.com/download/329447882/e1d7b888/giaxaydungvn_-_T_T_Hue_04_nam_.xls)

Giá VLXD tháng 5 - 2010 Thừa Thiên Huế theo số 1258/TBLS/TC-XD ngày 31 tháng 05 năm 2010 của liên sở Tài chính - Xây dựng
Download (http://dc179.4shared.com/download/327953167/5e4c8c62/giaxaydungvn-TTHue-T05-2010.pdf)

phnam
30/04/10, 10:09 AM
Công bố giá VLXD Đăk Lăk tháng 03 năm 2010
Download (http://dc181.4shared.com/download/246542914/36a8279/giaxaydungvn_-_Dak_Lak_-_Thang.PDF)

Công bố giá VLXD Đăk Lăk tháng 04 năm 2010
Download (http://dc198.4shared.com/download/269968121/80ec7066)

phnam
30/04/10, 10:10 AM
Công bố giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu tháng 1/2010 theo số 307/CBLS-STC-SXD ngày 05/02/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Bà rịa Vũng tàu.
Download (http://www.4shared.com/file/227126964/b780366c/wwwgiaxaydungvn_-_BR-VT_-_than.html)

Công bố giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu tháng 2/2010 theo số 409/CBLS-STC-SXD ngày 05/03/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Bà rịa Vũng tàu.
Download (http://dc221.4shared.com/download/266900793/35271995)

Công bố giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu tháng 3/2010 theo số 639/CBLS-STC-SXD ngày 07/04/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Bà rịa Vũng tàu.
Download (http://dc207.4shared.com/download/266911160/aae76687)

Công bố giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu tháng 4/2010 số 850/CBLS-STC-SXD ngày 06/5/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Bà rịa Vũng tàu.
Download (http://dc198.4shared.com/download/311774282/82a1d34a/giaxaydungvn_-_Baria-Vungtau_4.rar)

Công bố giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu tháng 5/2010 số 1092/CBLS-STC-SXD ngày 08/6/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Bà rịa Vũng tàu.
Download (http://dc236.4shared.com/download/322678121/ddeca540/giaxaydungvn-_BariaVungTau-T05.pdf)

phnam
30/04/10, 10:12 AM
Công bố giá VLXD Thành phố Hồ Chí Minh tháng 1 năm 2010
Download (http://dc131.4shared.com/download/229362925/c3fe283f/giaxaydungvn_-_Tp_Ho_Chi_Minh_.xls)

Công bố giá VLXD Thành phố Hồ Chí Minh tháng 2 năm 2010
Download (http://dc198.4shared.com/download/242488228/b8fa88a3/wwwgiaxaydungvn_-_Tp_Ho_Chi_Mi.xls)

Công bố giá VLXD Thành phố Hồ Chí Minh tháng 3 năm 2010
Download (http://dc231.4shared.com/download/265216524/8171da1)

Công bố giá VLXD Thành phố Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2010
Download (http://dc245.4shared.com/download/292118474/e6eaa6c/giaxaydungvn_-_TP_HCM_thang_4.xls)

Công bố giá VLXD Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2010
Download (http://dc180.4shared.com/download/309684648/7f81d709/giaxaydungvn-TPHCM-Thang5-2010.xls)

phnam
30/04/10, 10:13 AM
Thông báo giá VLXD An Giang tháng 1 năm 2010 theo số Số: 08/CBLS/TC-XD ngày 22/01/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh An Giang
Download (http://dc189.4shared.com/download/213439345/b0286a0b/giaxaydungvn_-_An_Giang_-_Than.xls)

Thông báo giá VLXD An Giang tháng 2 năm 2010 theo số Số: 16/CBLS/TC-XD ngày 24/02/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh An Giang
Download (http://dc195.4shared.com/download/245097372/1fafbab1/giaxaydungvn_-_An_Giang_-_Than.xls)

Thông báo giá VLXD An Giang tháng 3 năm 2010 theo số Số: 22/CBLS/TC-XD ngày 24/03/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh An Giang
Download (http://dc227.4shared.com/download/258694559/d75750a4)

Thông báo điều chỉnh giá thép tháng 03/2010 theo số 29/CBLS-TC-XD ngày 08/04/2010
Download (http://dc233.4shared.com/download/262863723/74356da6)

Thông báo giá VLXD An Giang tháng 4 năm 2010 theo số 46/CBLS/TC-XD ngày 22/04/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh An Giang
Download (http://www.4shared.com/document/CzYxwUQH/giaxaydungvn_-_An_Giang_-_0420.html)

Giá VLXD và trang trí nội thất tháng 6 năm 2010 tỉnh An Giang theo số 68/CBLS/TC-XD ngày 22/6/2010
Download (http://dc222.4shared.com/download/327920789/836f83a7/giaxaydungvn-AnGiang-T06-2010.xls)

phnam
30/04/10, 10:14 AM
Công văn số 172/SXD-KTKH ngày 29/01/2010 của Sở Xây dựng V/v công bố giá VLXD tháng 01/2010
Download (http://www.4shared.com/file/233419741/88a952d3/giaxaydungvn_-_Binh_Thuan_-_01.html)

Công văn số 303/SXD-KTKH ngày 02/3/2010 của Sở Xây dựng V/v công bố giá VLXD tháng 02/2010
Download (http://www.4shared.com/file/233420701/d66da28d/giaxaydungvn_-_Binh_Thuan_-_02.html)

Công văn số 501/SXD-KTKH ngày 31/3/2010 của Sở Xây dựng V/v công bố giá VLXD tháng 3/2010
Download (http://dc242.4shared.com/download/261169561/8489b6d1)

phnam
30/04/10, 10:16 AM
Thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 01/2010. Theo số 108/SXD-KHKTTĐ ngày 08/02/2010 của sở Xây dựng Quảng Ngãi
download (http://dc192.4shared.com/download/245083955/c6876a1/giaxaydungvn_-_Quang_Ngai_-_Th.pdf)

Thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 02/2010. Theo số 190/SXD-KHKTTĐ ngày 10/03/2010 của sở Xây dựng Quảng Ngãi
download (http://dc224.4shared.com/download/261031884/a4b088b9)

Thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 04/2010.
Theo số 381/SXD-KHKTTĐ, ngày 18 tháng 5 năm 2010, V/v Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4/2009 trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi.
download (http://dc229.4shared.com/download/306251581/a399884/giaxaydungvn-Quang-Ngai-T04-20.rar)

Thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 05/2010.
Theo số 447/SXD-KHKTTĐ, ngày 03 tháng 6 năm 2010, V/v Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2009 trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi.
download (http://dc254.4shared.com/download/327905765/59444150/wwwgiaxaydungvn-QuangNgai-Than.rar)

phnam
30/04/10, 10:16 AM
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 3 năm 2010 theo số 03/SXD-CSXD ngày 01/04/2010
Download (http://dc178.4shared.com/download/259449503/abb0fb2c)

phnam
30/04/10, 10:17 AM
Công bố Công bố giá VLXD tháng 2 năm 210 tỉnh Long An theo số 366/CBG-SXD của sở xây dựng
Download (http://www.4shared.com/file/258703285/359bfd2a/giaxaydungvn_-_Long_An_-_Thang.html)

Công bố Công bố giá VLXD tháng 4 năm 2010 tỉnh Long An theo số /CBG-SXD của sở xây dựng
Download (http://dc198.4shared.com/download/307241669/330a165/giaxaydungvn-LongAn-04-2010.rar)

phnam
30/04/10, 10:18 AM
Công bố giá VLXD Lào Cai Quý I năm 2010 theo số 41/CBLS - TC - XD ngày 09/02/2010 của liên sở Xây dựng - Tài Chính tỉnh Lào Cai
Download (http://dc225.4shared.com/download/252454438/db80bec7)

Công bố giá VLXD Lào Cai Quý II năm 2010 theo số 107/CBLS - TC - XD ngày 03/06/2010 của liên sở Xây dựng - Tài Chính tỉnh Lào Cai
Download (http://dc265.4shared.com/download/DiNjXyMh/giaxaydungvn-Lao_Cai_-_Quy2-20.pdf)

phnam
30/04/10, 10:19 AM
Công bố giá VLXD Bình Dương tháng 1 năm 2010 theo số 14/CBLS-STC-SXD ngày 05/02/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Bình Dương
Download (http://dc178.4shared.com/download/246472672/3bf36e82/giaxaydungvn_-_Binh_Duong_-_TH.rar)

Công bố giá VLXD Bình Dương tháng 2 năm 2010 theo số 18/CBLS-STC-SXD ngày 05/03/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Bình Dương
Download (http://dc201.4shared.com/download/246490357/6a5d4c8e/giaxaydungvn_-_Binh_Duong_-_Th.rar)

Công bố giá VLXD Bình Dương tháng 4 năm 2010 theo số 31/CBLS-STC-SXD ngày 10/05/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Bình Dương
Download (http://dc255.4shared.com/download/309784574/9400a51d/giaxaydungvn-BinhDuong-04-2010.pdf)

phnam
30/04/10, 10:20 AM
Công bố giá VLXD Vĩnh Phúc tháng 1 năm 2010 theo số 295 /CBLS-XD-TC, ngày24 / 02 /2010 của liên Sở XD
Download (http://dc206.4shared.com/download/248035512/cc16d06f/giaxaydungvn_-_Vinh_-_Phuc_-_t.rar)

Công bố giá VLXD Vĩnh Phúc tháng 2+3 năm 2010 theo Công bố số: 619/CBLS-XD-TC, ngày 13/4/2010 của liên Sở XD
Download (http://dc181.4shared.com/download/281152449/3c8dd9b5)

Công bố giá VLXD Vĩnh Phúc tháng 4 năm 2010
Download (http://www.4shared.com/document/51f6TBV2/vinhphuc-thang4-2010.html)

phnam
30/04/10, 10:38 AM
Thông báo giá VLXD Lâm Đồng từ 15/1/2010 theo số 40/CBLS-XD-TC của liên sở Xây dựng - Tài Chính Lâm Download (http://www.4shared.com/file/213439153/43d42a11/giaxaydungvn_-_Lam_Dong_-_Than.html)

Thông báo giá VLXD Lâm Đồng từ 09/02/2010 theo số 114/CBLS-XD-TC của liên sở Xây dựng - Tài Chính Lâm Đồng ngày 09/02/2010
Download (http://www.4shared.com/file/233383887/b98b4d7a/wwwgiaxaydungvn_-_Lam_Dong_-_T.html)

Thông báo giá VLXD Lâm Đồng từ 15/03/2010 theo số 210/CBLS-XD-TC của liên sở Xây dựng - Tài Chính Lâm Đồng ngày 18/03/2010
Download (http://dc122.4shared.com/download/248825865/c4d8eb85)

Thông báo giá VLXD Lâm Đồng từ Tháng 4 + 5 theo số 355/CBLS-XD-TC của liên sở Xây dựng - Tài Chính Lâm Đồng ngày 14/05/2010
Download (http://dc185.4shared.com/download/305713442/eb0960/giaxaydungvn_-_Lam_Dong_-_T04_.pdf)

Công bố Liên Sở Xây dựng - Tài chính Lâm Đồng số 475/CBLS-XD-TC ngày 18/6/2010 về giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 6 năm 2010
Download (http://dc118.4shared.com/download/EHAiUe2g/giaxaydungvn-Lamdong_18_6_2010.pdf)

phnam
30/04/10, 10:39 AM
Công bố giá VLXD Đồng Nai Tháng 1 năm 2010 theo số 291/CB-LS ngày 09/02/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai
Download (http://dc198.4shared.com/download/245174583/8d642870/giaxaydungvn_-_Dong_Nai_-_Than.pdf)

Công bố giá VLXD Đồng Nai Tháng 2 năm 2010 theo số 431/CB-LS ngày 10/03/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai
Download (http://dc203.4shared.com/download/246443184/af5bdc48/giaxaydungvn_-_dong_nai_Thang_.rar)

Công bố giá VLXD Đồng Nai Tháng 3 năm 2010 theo số 653/CB-LS ngày 09/04/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai
Download (http://www.4shared.com/document/_nzsWFj4/giaxaydungvn_-_Dong_Nai_-_Than.html)

Công bố giá VLXD Đồng Nai Tháng 4 năm 2010 theo số 917/CB-LS ngày 10/05/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai
Download (http://dc251.4shared.com/download/293117347/4711a572/giaxaydungvn_-_Dong_Nai_-_Than.pdf)

Công bố giá VLXD Đồng Nai Tháng 5 năm 2010 theo số 1196/CB-LS ngày 11/06/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai
Download (http://dc242.4shared.com/download/318035574/2cb4c8fb/giaxaydungvn-_DongNai-T05-2010.pdf)

phnam
30/04/10, 10:39 AM
Công bố giá VLXD Tây Ninh tháng 02 năm 2010 theo số 138/CB-VLXD-LS ngày 05/03/2010 của Liến sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh
Download (http://dc203.4shared.com/download/245163235/220b5302/giaxaydungvn_-_Tay_Ninh_-_Than.pdf)

phnam
30/04/10, 10:40 AM
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 1+ 2 năm 2010 theo số 01+02/LS XD-TC ngày 01/03/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau
Download (http://dc203.4shared.com/download/241409558/4bd03ed8/wwwgiaxaydungvn_-_Ca_mau_-_tha.pdf)

Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 3 năm 2010 theo số 03/LS XD-TC ngày 21/04/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau
Download (http://dc256.4shared.com/download/281154436/c6180d3f)

Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 4+5 năm 2010 theo số 04,05/LS XD-TC ngày 08/06/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau
Download (http://dc200.4shared.com/download/327982806/30ec8329/giaxaydungvn-CaMau_BGVLXD_than.rar)

phnam
30/04/10, 10:41 AM
Thông báo giá Tháng 01 năm 2010 tỉnh Quảng Trị theo số 309/CB/STC-SXD ngày 22 tháng 02 năm 2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Trị
Download (http://dc191.4shared.com/download/238692615/5bcf3189/wwwgiaxaydungvn_-_QuangTri_T01.pdf)

phnam
30/04/10, 10:42 AM
Công bố giá VLXD Quảng Ninh tháng 1 năm 2010 theo số 158/2010/CB/LN-XD-TC ngày 03/02/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Quảng Ninh
Download (http://www.4shared.com/file/237410068/4f4bf5e9/giaxaydungvn_-_Quang_Ninh_than.html)

Công bố giá VLXD Quảng Ninh tháng 2 năm 2010 theo số 267/2010/CB/LN-XD-TC ngày 08/03/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Quảng Ninh
Download (http://dc200.4shared.com/download/280038247/526e45d5)

Công bố giá VLXD Quảng Ninh tháng 3 năm 2010 theo số 411/2010/CB/LN-XD-TC ngày 06/04/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Quảng Ninh
Download (http://dc225.4shared.com/download/292922492/bdc03a0e/wwwgiaxaydungvn-Quang_Ninh_-_T.pdf)

Công bố giá VLXD Quảng Ninh tháng 4 năm 2010 theo số 583/2010/CB/LN-XD-TC ngày 07/05/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.
Download (http://www.4shared.com/document/VYvPjkbE/giaxaydungvn_-_Quang_Ninh_-_Th.html)

phnam
30/04/10, 10:43 AM
Công bố giá VLXD Hưng Yên Quy1/2010 theo số I/CBLN ngày 19/01/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên
Download (http://www.4shared.com/file/208485669/7ec85c84/giaxaydungvn_-_Hung_Yen_-_Quy_.html)

Công bố giá vật liệu tỉnh Hưng Yên Thang 2+3/2010 theo số 1B/CBLN ngày 22/02/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên
Download (http://dc200.4shared.com/download/236708762/72e67237/wwwgiaxaydungvn_HungYen_thang_.pdf)

Công bố giá VLXD Hưng Yên Quy2/2010 theo số II/CBLN ngày 06/04/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên
Download (http://dc261.4shared.com/download/292947068/651a6291/giaxaydungvn-Hung_Yen_-_Quy_II.pdf)

phnam
30/04/10, 10:44 AM
Công bố giá VLXD Hòa Bình tháng 01 năm 2010
Download (http://dc161.4shared.com/download/233186071/a375f401/giaxaydungvn_-_HoaBinh_1-2010.pdf)

Công bố giá VLXD Hòa Bình - Tháng 2/2010
Download (http://dc200.4shared.com/download/XHCWtqna/giaxaydungvn-HoaBinh-2-2010.xls)

Công bố giá VLXD Hòa Bình - Tháng 3/2010
Download (http://dc236.4shared.com/download/NeAyTtN2/giaxaydungvn-HoaBinh-3-2010.xls)

Công bố giá VLXD Hòa Bình - Tháng 4/2010
Download (http://dc177.4shared.com/download/JhrCDrOs/giaxaydungvn-HoaBinh-4-2010.xls)

Công bố giá VLXD Hòa Bình - Tháng 5/2010
Download (http://dc173.4shared.com/download/kfCDoG4-/giaxaydungvn-HoaBinh-5-2010.xls)

Công bố giá VLXD Hòa Bình - Tháng 6/2010
Download (http://dc255.4shared.com/download/NcffDEII/giaxaydungvn-HoaBinh-6-2010.xls)
(http://dc161.4shared.com/download/233186071/a375f401/giaxaydungvn_-_HoaBinh_1-2010.pdf)

phnam
30/04/10, 10:45 AM
Công bố giá VLXD Trà Vinh tháng 1 năm 2010 theo số 01/LS-XD-TC ngày 15/01/2010 của liên sở xây dựng tài chính Trà Vinh
Download (http://www.4shared.com/file/232718889/b9c4ccaf/wwwgiaxaydungvn_-_Tra_Vinh_01-.html)

phnam
30/04/10, 10:46 AM
Công bố giá vật liệu tại trung tâm Thành phố Ninh Bình theo số: 89/CBLS-SXD-STC ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Liên sở Xây dựng và Tài chính tỉnh Ninh Bình
Download (http://dc192.4shared.com/download/233177678/e4c8c0a3/giaxaydungvn_-_Ninh_Binh_T01-2.pdf)

Công văn số: 593/QDD-UBND ngày 14/03/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v: Phê duyệt hệ số giá san lấp mặt bằng và hệ số giá một số vật liệu xây dựng tính bình quân đến cụm xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Công văn số: 2063/QDD-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v: Phê duyệt điều chỉnh hệ số giá đất, đá san lấp mặt bằng tính bình quân đến cụn xã thuộc huyện Gia Viễn.
Download (http://www.4shared.com/file/233177478/e74c14cd/wwwgiaxaydungvn_-_CV_593_va_20.html)

Thông báo giá số 227/CBLS-SXD-STC ngày 10 tháng 05 năm 2010: Đơn giá vật liệu xây dựng - thiết bị bình quân đến hiện trường xây lắp tại trung tâm thành phố Ninh Bình tháng 04/2010
Download (http://dc247.4shared.com/download/310875609/353ef612/giaxaydungvn-_Ninh_Binh-T04-20.pdf)

phnam
30/04/10, 10:46 AM
Công bố giá VLXD Bắc Kạn tháng 1/2010 theo số 41/SXD-CBG ngày 27/01/2010 của sở Xây Dựng
Download (http://dc238.4shared.com/download/259432360/54f2ab3)

Công bố giá VLXD Bắc Kạn tháng 3/2010 theo số 148/SXD-CBG ngày 30/03/2010 của sở Xây Dựng
Download (http://dc212.4shared.com/download/285933726/d7cee940)

Công bố giá VLXD Bắc Kạn tháng 4/2010 theo số 214/SXD-CBG ngày 25/04/2010 của sở Xây Dựng
Download (http://dc251.4shared.com/download/312455108/ddeb5233/giaxaydungvn-Bac_Kan-_T04-2010.pdf)

Công bố giá VLXD Bắc Kạn tháng 5/2010 theo số 290/SXD-CBG ngày 28/05/2010 của sở Xây Dựng
Download (http://dc201.4shared.com/download/312463708/bbad0b8d/giaxaydungvn-Bac_Kan-_T_05-201.pdf)

phnam
30/04/10, 10:47 AM
Công bố giá VLXD thành phố Hà Nội Quý 1/2010 theo số 1/2010/CBGVL-LS ngày 15/01/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính thành phố Hà Nội
Download (http://dc201.4shared.com/download/208526109/be84896d/giaxaydungvn_-_VLXD_Ha_Noi_-_Q.pdf)

phnam
30/04/10, 10:49 AM
Giá VLXD quý 1 tỉnh Nghệ An công bố bởi Liên sở Xây dựng Tài chính
Download (http://dc253.4shared.com/download/261012990/d371eb58)

phnam
06/07/10, 08:34 PM
Công bố giá VLXD Sơn La tháng 03 năm 2010 theo số 188/SXD-ĐT ngày 25/03/2010 của sở xây dựng Sơn La
Download (http://dc235.4shared.com/download/280305912/60787a5d)

Công bố giá VLXD Sơn La tháng 11 năm 2009 theo số 820/SXD-ĐT ngày 24/11/2010 của sở xây dựng Sơn La
Download (http://www.4shared.com/document/ne4XQjHw/giaxaydungvn_-_Son_La-11-2009.html)

Công bố giá VLXD Sơn La từ ngày 01/05/2010 theo số 338/SXD-ĐT ngày 25/05/2010 của sở xây dựng Sơn La
Download (http://dc181.4shared.com/download/4LZSSrDw/giaxatdungvn-Son_La-tu_0105201.pdf)

phnam
06/07/10, 08:35 PM
Công bố giá vật liệu tỉnh Thanh Hóa tháng 01/2010 theo số 287/LSTC-XD ngày 05/02/2010 của liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
Download (http://dc150.4shared.com/download/319062943/63a74b82/giaxaydungvn-ThanhHoa-T01_2010.pdf)

Công bố giá vật liệu tỉnh Thanh Hóa tháng 03/2010 theo số 688/LSTC-XD ngày 06/04/2010 của liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
Download (http://dc200.4shared.com/download/319062492/a9d6960a/giaxaydungvn-ThanhHoa-T03_2010.pdf)

Công bố giá vật liệu tỉnh Thanh Hóa tháng 05/2010 theo số 1187/LSTC-XD ngày 04/06/2010 của liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.
Download (http://www.4shared.com/document/iXfGCdCY/giaxaydungvn-Thanh_Hoa_-_Thang.html)

phnam
06/07/10, 08:36 PM
Thông báo giá quý I năm 2010 của tỉnh Quảng Nam theo số 512/CB/LS ngày 15/04/2010
Download (http://dc199.4shared.com/download/294911422/68f103c1/giaxaydungvn-Quang_Nam-Quy1-20.pdf)

phnam
06/07/10, 08:43 PM
Công bố giá VLXD năm 2010 Hải Phòng tháng 1
Download (http://dc136.4shared.com/download/309690560/f3283d07/giaxaydungvn-HaiPhong-_thang_1.xls)

Công bố giá VLXD năm 2010 Hải Phòng tháng 2
Download (http://dc255.4shared.com/download/309689676/417e7110/giaxaydungvn-HaiPhong-_thang_2.xls)

Công bố giá VLXD năm 2010 Hải Phòng tháng 3
Download (http://dc192.4shared.com/download/309689955/e11d0515/giaxaydungvn-HaiPhongthang_3_n.xls)

Công bố giá VLXD năm 2010 Hải Phòng tháng 4
Download (http://www.4shared.com/document/GZ3KphkV/haiphong-thang4-2010.html)

phnam
06/07/10, 08:44 PM
Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 04/2010 trên địa bàn tỉnh Lai Châu số 122 /TBLS/TC-XD ngày 28/04/2010 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu.
Download (http://dc184.4shared.com/download/bLeliqw9/giaxaydungvn-LaiChau-T42010.rar)

Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 05/2010 trên địa bàn tỉnh Lai Châu số 176 /TBLS/TC-XDngày 28/05/2010 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu.
Download (http://dc245.4shared.com/download/327963036/125e5856/giaxaydungvn-LaiChau_BGVLXD_T5.rar)

phnam
06/07/10, 08:46 PM
Thông báo giá quý I năm 2010 của sở tài chính và xây dựng Tuyên Quang theo số 89/TBLS/TC-XD ngày 29/01/2010
Download (http://dc182.4shared.com/download/294909754/34418f35/giaxaydungvn-Tuyen_Quang_quy_I.pdf)

Thông báo giá quý II năm 2010, kèm theo thông báo số: 399/TBLS/TC-XD ngày 29-4-2010 của Liên sở: Tài Chính - Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
Download (http://dc198.4shared.com/download/322674067/1bf710fe/giaxaydungvn-_TuyenQuang-Q2-20.pdf)

phnam
06/07/10, 08:47 PM
Công bố giá VLXD Bắc Giang tháng 04 năm 2010 theo số 04/CBGVL-LS ngày 29/04/2010 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Download (http://www.4shared.com/file/pCviGSJd/giaxaydungvn-_BacGiang-T04-201.html)

phnam
06/07/10, 08:48 PM
Công bố giá VLXD Thái Nguyên tháng 4 năm 2010 theo số 321/TB-LS ngày 06/05/2010 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên.
Download (http://www.4shared.com/file/s06GVKBh/giaxaydungvn-Thai_Nguyen-04-20.html)

phnam
06/07/10, 08:51 PM
Công bố giá VLXD Bình Phước tháng 1/2010 theo số 16/TB LS ngày 09/02/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Bình Phước.
Download (http://dc251.4shared.com/download/280144981/2847f000)

Công bố giá VLXD Bình Phước tháng 2/2010 theo số 341/TB LS ngày 23/03/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Bình Phước.
Download (http://www.4shared.com/document/TADi48gk/giaxaydungvn_-_Binh_Phuoc_-_T2.html)

Công bố giá VLXD Bình Phước tháng 3/2010 theo số 470/TB LS ngày 16/04/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Bình Phước.
Download (http://www.4shared.com/document/B7X_e2eD/giaxaydungvn_-_Binh_Phuoc_-_Th.html)

Công bố giá VLXD Bình Phước tháng 4/2010 theo số 584/TB LS ngày 10/05/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Bình Phước.
Download (http://dc222.4shared.com/download/309786753/91df4ed9/giaxaydungvn-BinhPhuoc-04-2010.pdf)

phnam
06/07/10, 08:54 PM
Giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2010 tỉnh Tiền giang
Download (http://www.4shared.com/document/dnA6CFFY/tiengiang-thang4-2010.html)

phnam
06/07/10, 08:55 PM
Thông báo giá vật liệu theo Công bố số 311/CBGVLXD/TC-XD ngày 26/5/2010 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Download (http://www.4shared.com/file/GMWL8uAk/dienbien-thang5-2010.html)

phnam
06/07/10, 08:57 PM
Thông báo giá gốc VLXD quý I/2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình - Thông báo số 133/LN/TC-XD ngày 04/01/2010 của liên Sở Tài Chính - Xây Dựng Quảng Bình.
Download (http://www.4shared.com/document/g0dHSjzw/quangbinh-quy1-2010.html)

phnam
06/07/10, 08:58 PM
Công bố giá VLXD Phú Thọ tháng 01/2010 theo số 246/CB-LN ngày 29/01/2010 của Liên ngành Tài chính - Xây dựng tỉnh Phú Thọ
Download (http://dc201.4shared.com/download/299892859/3136e3a0/giaxaydungvn_-_Phu_Tho_-_Thang.pdf)

Công bố giá VLXD Phú Thọ tháng 02/2010 theo số 491/CB-LN ngày 29/02/2010 của Liên ngành Tài chính - Xây dựng tỉnh Phú Thọ
Download (http://dc255.4shared.com/download/299899834/cedcbf9a/giaxaydungvn_-_Phu_Tho_-_Thang.pdf)

Công bố giá VLXD Phú Thọ tháng 04/2010 theo số 522/CB-LN ngày 30/03/2010 của Liên ngành Tài chính - Xây dựng tỉnh Phú Thọ
Download (http://dc248.4shared.com/download/299914836/29949e0f/giaxaydungvn_-_Phu_Tho_-_Thang.pdf)

phnam
06/07/10, 08:59 PM
Thông báo giá tháng 2 năm 2010 theo số 02/2010/SXD-GVL ngày 28/02/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định.
Download (http://www.4shared.com/document/S0AdEEUJ/giaxaydungvn-Nam_Dinh_-_02-201.html)

Thông báo giá tháng 4 năm 2010 theo số 04/2010/SXD-GVL ngày 29/04/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định.
Download (http://www.4shared.com/file/iRO2abYl/giaxaydungvn-Nam_Dinh-thang4-2.html)

phnam
06/07/10, 09:00 PM
Thông báo giá tháng 4 năm 2010 của tỉnh Bến Tre theo số 64/TB-STC-SXD
Download (http://dc262.4shared.com/download/294907564/fc377fab/giaxaydungvn-Ben_Tre_42010_.pdf)

phnam
06/07/10, 09:02 PM
Công bố giá VLXD Bắc Ninh năm Số 1 năm 2010 theo số 01/2010/CB-SXD của sở xây dựng Bắc Ninh ngày 08/03/2010
Download (http://dc232.4shared.com/download/293827610/c2662d67/giaxaydungvn_-_Bac_Ninh_-_So_1.pdf)

Công bố giá VLXD Bắc Ninh năm Số 2 năm 2010 theo số 02/2010/CB-SXD của sở xây dựng Bắc Ninh ngày 05/04/2010
Download (http://dc235.4shared.com/download/292906342/f88396f1/giaxaydungvn-Bac_Ninh-So_2.pdf)

phnam
06/07/10, 09:04 PM
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 01 năm 2010 theo số 222/SXD-GĐKT của sở Xây dựng Đà Nẵng ngày 09/02/2010
Download (http://www.4shared.com/document/StVEsLtq/giaxaydungvn_-_Da_Nang_-_Thang.html)

Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 03 năm 2010 theo số 748/SXD-GĐKT của sở Xây dựng Đà Nẵng ngày 09/04/2010
Download (http://www.4shared.com/document/uYEUM8vf/giaxaydungvn_-_Da_Nang_-_Thang.html)

phnam
06/07/10, 09:05 PM
Công bố giá VLXD Hải Dương tháng 4/2010 theo số 04/STC-SXD ngày 25/04/2010 của liên sở Tài chính-Xây dựng.
Download (http://www.4shared.com/document/E2Y5nyl_/giaxaydungvn_-_Hai_Duong-T4-20.html)

phnam
06/07/10, 09:06 PM
Công bố giá VLXD Quý 1 năm 2010 Tỉnh Đắk Nông theo So 169/CB-STC-XD ngày 24-3-2010
Download (http://dc207.4shared.com/download/286694282/3b5e8f68/giaxaydungvn-Bao_gia_qui_I-201.pdf)

phnam
06/07/10, 09:07 PM
Công bố giá VLXD Yên Bái tháng 4 năm 2010 theo số 09/TBLS TC-XD ngày 01/04/2010 của liên sở Tài chính - Xây dựng
Download (http://www.4shared.com/document/UyPwnQfF/giaxaydungvn-Yen_Bai-Thang4-20.html)

phnam
06/07/10, 09:08 PM
Đây là thông báo giá VLXD Bình Định quý IV -2009 sửa đổi và quý I -2010 theo số 466/TB-TC-XD của liên sở Tài chính - Xây dựng
download (http://www.4shared.com/document/HYNTwRRX/giaxaydungvn-BinhDinh_Q4-2009_.html)

phnam
06/07/10, 09:09 PM
Công bố giá VLXD TP Cần Thơ tháng 3 năm 2010 của Sở Xây dựng Cần Thơ theo CV số 03/SXD-KTXD ngày 05/03/2010
Download (http://www.4shared.com/file/Sm21LCrf/giaxaydungvn_-_Cantho_3-2010.html)

Công bố giá VLXD TP Cần Thơ tháng 4 năm 2010 của Sở Xây dựng Cần Thơ theo CV số 04/SXD-KTXD ngày 05/04/2010
Download (http://www.4shared.com/file/_xxOndEV/giaxaydungvn_-_Cantho_04-2010.html)

phnam
06/07/10, 09:11 PM
Công bố giá VLXD Ninh Thuận Quý II năm 2010 theo số 495/SXD - QLXD ngày 06/04/2010 của liên sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
Download (http://dc237.4shared.com/download/280135192/acda7a36)