PDA

View Full Version : Hệ thống bảo dưỡng quản lý đường bộ hiện nay của Việt namtoanutc
14/05/10, 07:08 PM
Các thầy và các bạn ơi cho em hỏi về: hệ thống quản lý bảo dưỡng đường bộ hiện nay của Việt Nam, chức năng - nhiệm vụ của các đơn vị trong hệ thống quản lý bảo dưỡng đường bộ với.
Ko học Cầu Đường ai hỏi mà không biết thì xấu mặt lắm...
Thanks!