PDA

View Full Version : Xin hỏi quy định về lấy mẫu thí nghiệm của lỗ khoan địa chấtminjak
22/06/10, 02:08 PM
Em xin chào các thầy cô, chào các bạn.
Xin thầy cô và các bạn cho mình biết là khi khoan địa chất thì ta phải lấy mẩu để thí nghiệm.
Vậy số mẫu cần lấy để thí nghiệm là bao nhiêu, tiêu chuẩn nào quy định về vấn đề này ah.
Em cảm ơn.

dkbvn8x
25/06/10, 12:49 AM
Chào bạn
Theo kiến thức của mình việc lấy mẫu khi khoan khảo sát ĐKT phải căn cứ vào đặc tính công trình, các tài liệu cũ đã thu thập được từ khu vực xây dựng để dự tính chiều sâu khoan khảo sát và khoảng cách lấy mẫu. Khoảng cách lấy mẫu và chiều sâu khoan chỉ là dự kiến và có thể thay đổi tùy theo tình hình phân bố địa tầng của lỗ khoan. Thường thì khoảng 2m tiến hành lấy mẫu một lần. Như vậy số mẫu lấy ( dự kiến) sẽ được tính từ chiều sâu khoan dự kiến và khoảng cách lấy mẫu dự kiến.
Mình học Địa kỹ thuật ở trường giao thông, đã từng làm Thiết kế Khảo sát địa kỹ thuật, bạn cần có thể liên hệ với mình theo mail: khacbien@gmail.com
bạn có thể tham khảo 22TCN 259-2000 hoặc thông tư 06/2006

nbc
25/06/10, 11:48 AM
Em xin chào các thầy cô, chào các bạn.
Xin thầy cô và các bạn cho mình biết là khi khoan địa chất thì ta phải lấy mẩu để thí nghiệm.
Vậy số mẫu cần lấy để thí nghiệm là bao nhiêu, tiêu chuẩn nào quy định về vấn đề này ah.
Em cảm ơn.

Theo nbc thì số lượng mẫu thí nghiệm khi tiến hành khoan khảo sát được quy định trong đề cương khảo sát địa chất đã được chủ đầu tư phê duyệt. Khi tiến hành KS địa chất, ta phải thực hiện theo đề cương đó.

Trường hợp bạn là người lập đề cương, thì tùy theo nhiệm vụ khảo sát là KS để phục vụ TK đường, cầu, nhà dân dụng, đập thủy điện... mà có quy định cụ thể trong các tiêu chuẩn ngành khác nhau. Bạn có thể vào Thư viện tài liệu để tải các tiêu chuẩn ấy về.