PDA

View Full Version : Xin file hướng dẫn về các loại biển báoPhuongCD
07/07/10, 10:18 AM
Mình đang cần tài liệu về thống kê các loại biển báo công trình giao thông cầu đường, chức năng của biến bảo đó, hướng dẫn các vị trí cắm biển báo đó.

Ai có tài liệu tương tự như trên share em với nhá.
Thanks!

phgpc
07/07/10, 12:16 PM
Của bạn đây:

http://www.mediafire.com/?mmw1n2mzao1

Có thể tải bản vẽ ACAD của tất cả các loại biển báo này (Eng, Vie) tại link:

http://sites.google.com/site/phuongx3/chia-se/tai-lieu-tham-khao

Chúc vui vẻ.

khanhtranxd98
07/07/10, 01:50 PM
day la tieu chuan dieu le bao hieu duong bo 22tcn 237-01
ban len mang down ve di minh upload len khong duoc