PDA

View Full Version : kết cấu áo đườnglamxd_cd2
21/07/10, 09:22 AM
chào mọi người, cho mình hỏi ai có tài liệu nghiên cứu về ảnh huởng của các chỉ tiêu (như độ ẩm, mô đun đàn hồi...) của vật liệu làm đường đến tính toán kết cấu áo đường không.Ai có thì có post lên giúp mình nhé.