PDA

View Full Version : Eđh và Ebdkhanhtranxd98
28/07/10, 03:58 PM
Xin cho hỏi về sự khác nhau giữa modun đàn hồi và modun biến dạng
Tôi có thiết kế một công trình nâng cấp trên nền đường cũ, đã tiến hành đo xác định E của nền đường cũ xác định được 2 giá trị Eđ và Ebd, và tôi đã sử dụng số liệu E biến dạng để tính kết cấu áo đường gây tranh cải. Cho hỏi việc sử dụng số liệu Ebd của nền đường củ phục vụ cho tính toán kết cấu áo đường là đúng hay sai?
Xin chỉ giáo.

nbc
28/07/10, 04:49 PM
Xin cho hỏi về sự khác nhau giữa modun đàn hồi và modun biến dạng
Tôi có thiết kế một công trình nâng cấp trên nền đường cũ, đã tiến hành đo xác định E của nền đường cũ xác định được 2 giá trị Eđ và Ebd, và tôi đã sử dụng số liệu E biến dạng để tính kết cấu áo đường gây tranh cải. Cho hỏi việc sử dụng số liệu Ebd của nền đường củ phục vụ cho tính toán kết cấu áo đường là đúng hay sai?


Xin chào bạn khanhtranxd98.

nbc có một vài hiểu biết, xin được chia sẻ:

- Kể từ năm 1993 trở về sau, tiêu chuẩn ngành GTVT của Việt Nam ta về TK KCAĐ mềm không còn sử dụng đại lượng mô đun (tổng) biến dạng - Ebd - nữa, mà dùng đại lượng mô đun đàn hồi - Eđh để TK KCAĐ.

- Xét về mặt công thức tính Ebd và Eđh, chỉ khác nhau ở chỗ: thay vì dùng trị số tổng độ lún (biến dạng) dưới bánh xe (hoặc tấm ép cứng) trong công thức ấy thì chúng ta dùng trị số biến dạng đàn hồi. Như vậy, cùng 1 kết cấu, bao giờ Ebd cũng sẽ nhỏ hơn Eđh.

bavandieu
06/03/12, 09:58 AM
Thưa thầy. vậy có công thức chuyển đổi giữa hai đại lượng Edh và Ebd ko? Trong khảo sát địa chất thường thì chỉ thấy thể hiện Ebd của nền đất. Nhưng trong công thức tính KCAD thì toàn là Edh.
Như vậy việc sử dụng số liệu Edh = Ebd của nền đất phục vụ cho tính toán kết cấu áo đường là đhợp lý ko?

Dragon_pvh
06/03/12, 01:07 PM
Thưa thầy. vậy có công thức chuyển đổi giữa hai đại lượng Edh và Ebd ko? Trong khảo sát địa chất thường thì chỉ thấy thể hiện Ebd của nền đất. Nhưng trong công thức tính KCAD thì toàn là Edh.
Như vậy việc sử dụng số liệu Edh = Ebd của nền đất phục vụ cho tính toán kết cấu áo đường là đhợp lý ko?

Chào bạn!, mình xin chia sẽ một vài thông tìn mình biết được như sau:

- Thứ nhất là không có công thức chuyển giữa mô đun biến dạng và mô đun đàn hồi. Việc trong các công thức tính toán KCAD sử dụng mô đun đàn hồi để tính là do chúng ta quan điểm đất nền biến dạng tuyến tính, tức là quan hệ giữa ứng suất và biến dạng là đường thẳng khi tải trọng công trình không vượt qua cường độ giới hạn của nền đất.

- Khi tải trọng không lớn lắm thì sau khi gia tải và dở tải thì đường cong nén và đường cong nở của đất gần trùng nhau, lúc đó biến dạng dư rất nhỏ nên có thể bỏ qua và chỉ sét đến biến dạng đàn hồi. Do vậy sử dụng mô đun đàn hồi để tính toán sẽ đảm bảo an toàn cho công trình hơn mô đun biến dạng.

bavandieu
08/03/12, 02:16 PM
Chào bạn!, mình xin chia sẽ một vài thông tìn mình biết được như sau:

- Thứ nhất là không có công thức chuyển giữa mô đun biến dạng và mô đun đàn hồi. Việc trong các công thức tính toán KCAD sử dụng mô đun đàn hồi để tính là do chúng ta quan điểm đất nền biến dạng tuyến tính, tức là quan hệ giữa ứng suất và biến dạng là đường thẳng khi tải trọng công trình không vượt qua cường độ giới hạn của nền đất.

- Khi tải trọng không lớn lắm thì sau khi gia tải và dở tải thì đường cong nén và đường cong nở của đất gần trùng nhau, lúc đó biến dạng dư rất nhỏ nên có thể bỏ qua và chỉ sét đến biến dạng đàn hồi. Do vậy sử dụng mô đun đàn hồi để tính toán sẽ đảm bảo an toàn cho công trình hơn mô đun biến dạng.
Tất nhiên là phải sử dụng Modun đàn hồi của nền đất để tính KCAĐ.
Nhưng ý mình hỏi là trong các báo cáo khảo sát địa chất chỉ có trị số Ebd thôi, ko có Edh. thì làm sao? vì ko có công thức chuyển đổi.
Phải chăng là phải đo riêng chỉ số Môđun đàn hồi của nền đất bằng thí nghiệm khác.???

nbc
08/03/12, 02:46 PM
Tất nhiên là phải sử dụng Modun đàn hồi của nền đất để tính KCAĐ.
Nhưng ý mình hỏi là trong các báo cáo khảo sát địa chất chỉ có trị số Ebd thôi, ko có Edh. thì làm sao? vì ko có công thức chuyển đổi.
Phải chăng là phải đo riêng chỉ số Môđun đàn hồi của nền đất bằng thí nghiệm khác.???Theo nbc thì không thể dùng số liệu trong các báo cáo địa chất để đi thiết kế kết cấu áo đường được.

Muốn thiết kế được KCAD, phải có các số liệu tính toán (về tính chất cơ-lý) của nền đường. Như vậy, ta sẽ phải tiến hành đo/đếm các chỉ tiêu cơ lý ấy của đất nền đường.

Thí nghiệm mô đun đàn hồi của nền đường đã có cách làm cụ thể, theo 22TCN 211:2006 (phần phụ lục) kết hợp với việc sử lý số liệu đo theo 22TCN 252:1998.