PDA

View Full Version : Xin hỏi về chiều cao dầm dự ứng lực...hoangtuUTC
19/08/10, 05:00 PM
Tình hình là mình đang thiết kế 1 cái cầu nhỏ nhỏ dầm bản nhịp giản đơn dự ứng lực L=12m .
Ai có thể cho mình hỏi là chiều dày của dầm bản có phải lấy theo quy trình là hmin= 0.03L và chiều dày thông thường là h=0.045L ko?
Xin chỉ giáo với...
Cho mình hỏi thêm về chiều dày của dầm bản thường và chiều dày của dầm bản dự ứng lực được quy định như thế nào với :)

traffic
29/10/10, 11:19 AM
Không biết cái này có phải cái bạn cần tìm không? Bạn có thể tham khảo bản này. mà mình thấy nếu bạn đi làm rồi thì các dầm kiểu định hiình thì thiếu gì trong kho thư viện công ty nhỉ. co gì lần sau mình gửi cho vài loại dầm tham khảo