PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hỏi lịch học....bromtran
25/08/10, 05:06 PM
Các bạn khoá 06 cho mình hỏi nhóm 32A-1090263 ĐỒ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG 2
AI DẠY VẬY VÀ HỌC PHÒNG NÀO VẬY.

CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU.

ndpdl0211
25/08/10, 05:21 PM
Nhóm 32A học thầy Nguyễn Biên Cương,phòng E201