PDA

View Full Version : Quy định khi SV liên hệ công việc với khoa XDCDnbc
02/09/10, 09:35 AM
Để thuận tiện và thống nhất trong việc sinh viên liên hệ công việc với Khoa, BCH khoa XDCD vừa công bố "Quy định đối với sinh viên khi liên hệ công việc tại khoa Xây dựng Cầu Đường".

Nội dung Quy định mời các bạn xem file đính kèm.