PDA

View Full Version : Mặt đường mềmduclong.mta
02/09/10, 08:10 PM
chào mọi người. cho e hỏi khi tiến hành đánh giá cường độ thực tế của mặt đường mềm, trong các tài liệu có viết căn cứ vào chỉ tiêu Hệ số cường độ : Kcđ = Ett/Eyc.
vậy cho e hỏi là giá trị của tỉ số này như thế nào thì cần phải có kế hoạch tăng cường mặt đường để đảm bảo khả năng chịu tải của đường. thanks