PDA

View Full Version : Hỏi về tính thép cho Cống?shininchi
23/08/07, 03:42 PM
Ai có công thức tính thép của các bản cống định hình gửi dùm nhé!Đặc biệt là cống tròn.Cảm ơn nhiều nhiều!

nbc
24/08/07, 05:26 PM
Ai có công thức tính thép của các bản cống định hình gửi dùm nhé!Đặc biệt là cống tròn.Cảm ơn nhiều nhiều!

Sử dụng định hình thì thường không tính toán đâu bạn ơi, tham khảo định hình thôi. Còn tính toán thiết kế cống thì có Tiêu chuẩn thiết kế Cầu cống rồi mà!

duongcholun
25/08/07, 10:37 AM
Ai có công thức tính thép của các bản cống định hình gửi dùm nhé!Đặc biệt là cống tròn.Cảm ơn nhiều nhiều!

Nếu là cống tròn thì sử dụng cống định hình cho "khỏe cái thân", tính làm gì cho cực.
Còn việc tính toán cống bản thì "lôi" sap ra mà dùng.

germany
25/08/07, 10:41 AM
Không chỉ dùng Phần mềm Sap 2000 mà có thể dùng phần mềm Midas civil để tính cống hộp nữa. Tất nhiên cống tròn dùng phần mềm tính cũng được nhưng dùng cái định hình là tốt nhất, còn nếu cống hộp mà có định hình thì cũng lôi ra mà sử dụng., đỡ "mệt".

-------------
Thanks!

huang
03/02/10, 05:10 AM
có bác nào có bản tính midas 1 cống hộp ko, cho e xin với