PDA

View Full Version : Bản vẽ các loại cống trònComputers
16/09/10, 10:33 PM
Bản vẽ điển hình cống 0,75m, 1m,1.25m, 1,5m

http://adf.ly/6npb

http://adf.ly/6npk

http://adf.ly/6npm

http://adf.ly/6npr

http://adf.ly/6npt

http://adf.ly/6npy

http://adf.ly/6nq1

http://adf.ly/6nq6

http://adf.ly/6nq7

hoaithien29x3
17/09/10, 12:18 AM
sao mình dow không được hả bạn, mình đang làm đồ án thiết kế thi công nền đường, mình đang cần mấy loại cống dể tham khảo nhưng sao mình dow không được. dù sao cũng cảm ơn bạn nhé!