PDA

View Full Version : Phần mềm tính thuỷ văn, tính xói cầuhieut3n
20/09/10, 10:46 AM
minh đang nghiên cứu tình thuỷ văn, tính xói cục bộ dưới móng mố trụ cầu, có các tài liệu kem theo các bác nào quan tâm thì trao đổi để tìm hiểu thêm nhé

letandanh
22/09/10, 08:34 AM
Tài liệu kèm theo đâu sao không thấy hả bạn, nếu bạn có phần mềm nào nói về tính toán thủy văn và tính xói mố cầu thì up lên cho diển đàn trao đổi đi...