PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thí nghiệm ổn định cường độ mặt đườngmaianhduc
24/08/07, 09:19 AM
Thưa thầy hôm nay chúng em vừa được học môn Xây Dựng Đường II có nói đến yêu cầu đảm bảo ổn định cường độ của mặt đường, tính chất này quyết định đến độ bằng phẳng của mặt đường trong quá trình sử dụng vì vậy chúng em hiểu yêu cầu này là rất quan trọng cho KCAĐ, nên khi nghiệm thu mặt đường ta làm sao xác định được tính ổn định cường độ này ạ.

nbc
24/08/07, 11:27 AM
Thưa thầy hôm nay chúng em vừa được học môn Xây Dựng Đường II có nói đến yêu cầu đảm bảo ổn định cường độ của mặt đường, tính chất này quyết định đến độ bằng phẳng của mặt đường trong quá trình sử dụng vì vậy chúng em hiểu yêu cầu này là rất quan trọng cho KCAĐ, nên khi nghiệm thu mặt đường ta làm sao xác định được tính ổn định cường độ này ạ.

Trước đây người ta cho rằng: những thí nghiệm trực tiếp về cường độ và độ ổn định của mặt đường thường rất tốn kém và nhiều khi không thể thực hiện được. Vì vậy, các phép thử về cường độ và độ ổn định của vật liệu mặt đường và nền đất thường được thực hiện trên các mẫu thử hoặc các máng thí nghiệm (to hơn mẫu thử thông thường). Để đưa mẫu thử về các trạng thái vật lý cụ thể: ẩm, nhiệt, độ bão hòa nước (với nền mặt đường thường là các trạng thái bất lợi về nhiệt và ẩm); sẽ có các đề tài nghiên cứu và kết quả là các phương pháp thí nghiệm được đề xuất.

Ví dụ: Với thí nghiệm C.B.R trong phòng, người ta ngâm mẫu đã được chế bị 96 giờ ngập trong nước.

Với thí nghiệm BTN: theo PP của Liên Xô cũ ta nén mẫu bão hòa nước ở 25 độ, hoặc mẫu khô ở 60 độ rồi so sánh với mẫu khô nén ở 25 độ để xác định hệ số ổn định nước, ổn định nhiệt. Theo phương pháp Mashall thì lại khác: mẫu được ngâm trong nước 60 độ 30 - 60 phút hoặc 24 giờ (chịu tác dụng đồng thời của nhiệt và nước) sau đó vớt mẫu và thỉ nghiệm các chỉ tiêu Mashall.

Những phương pháp thí nghiệm trên là sự diễn giải quá trình làm việc rất phức tạp của vật liệu khi chịu tác dụng của lực thẳng đứng, nằm ngang của xe cộ; trọng lượng bản thân; chế độ thủy nhiệt...còn khác xa thực tế. Ngoài ra, các giá trị quy định về cường độ và độ ổn định cũng không thống nhất ở các quốc gia, các vùng miền.

Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ ngày nay, nhiều thí nghiệm mô phỏng quá trình làm việc của vật liệu đã được phát minh, làm cho công tác thí nghiệm kiểm định chất lượng vật liệu ngày càng gần với thực tế hơn (những thí nghiệm của Super PAVE trong lĩnh vực bêtông nhựa là một ví dụ). Tuy nhiên, hiểu biết của chúng ta về vấn đề này còn hạn chế; thiết bị thí nghiệm và chi phí cho mỗi phép thử cũng rất cao. Vì thế, những phương pháp đánh giá này còn chưa được áp dụng ở nước ta.

Tuy nhiên, cách tiết kiệm chi phí thiết kế hỗn hợp, kiểm định chất lượng vật liệu này nhiều khi lại gây ra những thiệt hại vô cùng lớn do chất lượng của KCAĐ trên các tuyến không thỏa mãn/chịu đựng được nhu cầu vận chuyển thực tế. Đây sẽ còn là một câu chuyện rất dài, mà với cơ chế, cách quản lý còn chậm chạp và nặng nề hiện nay chính là một rào cản cho sự phát triển và tiến bộ.

vqhdn
24/08/07, 11:35 AM
Thưa thầy hôm nay chúng em vừa được học môn Xây Dựng Đường II có nói đến yêu cầu đảm bảo ổn định cường độ của mặt đường, tính chất này quyết định đến độ bằng phẳng của mặt đường trong quá trình sử dụng vì vậy chúng em hiểu yêu cầu này là rất quan trọng cho KCAĐ, nên khi nghiệm thu mặt đường ta làm sao xác định được tính ổn định cường độ này ạ.

Theo mình được biết,một trong những nguyên tắc chính để "đảm bảo ổn định cường độ của mặt đường" có liên quan đến việc thi công nền đường là: "Khi thiết kế nền áo đường, phải tuân theo nguyên tắc thiết kế tổng thể nền áo đường, tức là trong mọi trường hợp phải chú trọng các biện pháp nâng cao cường độ và sự ổn định cường độ của khu vực tác dụng để tạo điều kiện cho nền đất tham gia chịu lực cùng với áo đường đến mức tối đa, từ đó giảm được bề dày áo đường và hạ giá thành xây dựng ". Khu vực tác dụng của nền đường là phần thân nền đường trong phạm vi bằng 80-100cm kể từ đáy kết cấu áo đường trở xuống.. Đó là phạm vi nền đường cùng với kết cấu áo đường chịu tác dụng của tải trọng bánh xe truyền xuống.
Vậy trong quá trình thi công nghiệm thu mặt đường "ta làm sao xác định được tính ổn định cường độ này".Theo 22tcn211-06, ta thí nghiệm khu vực tác dụng của nền đường đảm bảo các yêu cầu sau :
-độ ẩm không được lớn hơn 0,6 giới hạn nhão của đất
-Về sức chịu tải:
+30cm trên cùng của khu vực tác dụng phải đảm bảo sức chịu tải CBR tối thiểu bằng 8 đối với đường cao tốc, đường cấp I, II và bằng 6 đối với đường các cấp khác;
+50cm tiếp theo phải đảm bảo sức chịu tải CBR tối thiểu bằng 5 đối với đường cao tốc, cấp I, II và bằng 4 đối với đường các cấp khác;
-Về độ chặt đầm nén:Đất trong phạm vi khu vực tác dụng phải đầm nén đạt yêu cầu tối thiểu(xem TC)
-Về loại đất:
Không phải các loại đất lẫn muối và lẫn thạch cao (quá 5%), đất bùn, đất than bùn, đất phù sa ...(xemTC)
-Trong trường hợp khong đbảo các yêu cầu trên,người tk thay thế = 1 lớp đáy móng dày 30cm...(xemTC)
Vì câu hỏi của bạn bắt nguồn từ việc học môn "xây dựng nền đường" nên ý kiến của mình chỉ xoay quanh về các chỉ tiêu của nền đường để "đảm bảo ổn định cường độ của mặt đường", còn những chỉ tiêu khác của lớp áo đường ở trên thì có trong TC
Do kiến thức nông cạn, kính mong thầy cô và các bạn chỉ bảo cho em!em xin cám ơn!