PDA

View Full Version : Kết cấu ống thép nhồi bê tôngtuanghia
24/09/10, 03:23 PM
ai co tai lieu ve ket cau ong thep nhoi be tong cho minh xin voi nhe! thak truoc nhe

Huyhihi
27/09/10, 11:54 AM
ai co tai lieu ve ket cau ong thep nhoi be tong cho minh xin voi nhe! thak truoc nhe

Kết cấu ống thép nhồi bê tông có trong giáo trình Nền móng đó bạn. Tham khảo tại thư viện tài liệu!