PDA

View Full Version : HL 93 là ??bk_pro
08/10/10, 02:48 PM
chào mọi người
Lần đầu tham gia diễn đàn hi vọng mọi người chỉ bảo
hii

Mình đang làm đồ án cầu BTCT ?
Nhưng đọc mãi vẫn không hiểu rõ được HL 93 là ??

Đọc trong tc 272TCN-05 Thi :
HL93 là : hoạt tải xe thiết kế kết hợp với tải trọng lan và xe hai trục kết hợp với tải trọng làn

xin mọi người giải thich thêm
thank

nguyenlan
08/10/10, 05:38 PM
- HL 93 là tên gọi của Hoạt tải xe thiết kế theo tiêu chuẩn AASHTO và 22TCN 272-05.
- Đây là mô hình đoàn xe "tưởng tượng" đại diện cho các loại xe qua cầu dùng để tính hiệu ứng lực do tải trọng di động qua cầu.

haydoidayvdd
08/10/10, 07:51 PM
chào mọi người
Lần đầu tham gia diễn đàn hi vọng mọi người chỉ bảo
hii

Mình đang làm đồ án cầu BTCT ?
Nhưng đọc mãi vẫn không hiểu rõ được HL 93 là ??

Đọc trong tc 272TCN-05 Thi :
HL93 là : hoạt tải xe thiết kế kết hợp với tải trọng lan và xe hai trục kết hợp với tải trọng làn

xin mọi người giải thich thêm
thank

Năm 1993, mô hình tải trọng di động đã được thay thế để phù hợp hơn với tình hình lưu thông của các loại xe tải nặng. Một mô hình tải trọng mới đã được thông qua bởi AASHTO và được đặt tên là “ Highway Load’93 ” hay HL93, và HL93 nó không đại diện cho bất kì một loại xe cụ thể nào. Nó đạt được các tiêu chí về an toàn với cấp tải trọng lớn hơn cho phép nhưng thường xuyên.

haibkdn
08/10/10, 07:54 PM
Năm 1993, mô hình tải trọng di động đã được thay thế để phù hợp hơn với tình hình lưu thông của các loại xe tải nặng. Một mô hình tải trọng mới đã được thông qua bởi AASHTO và được đặt tên là “ Highway Load’93 ” hay HL93, và HL93 nó không đại diện cho bất kì một loại xe cụ thể nào. Nó đạt được các tiêu chí về an toàn với cấp tải trọng lớn hơn cho phép nhưng thường xuyên.

HL93: Highway Load accepted in 1993
(Tải trọng trên đường cao tốc được chấp nhận vào năm 1993)