PDA

Xem phiên bản đầy đủ : pro cứu em với....dung_dongquang
09/11/10, 07:13 PM
em có cái đề xây dựng một hàm mới trong excel là:
tính tọa độ giao điểm của 2 đường thằng y=ax+b và y=a'x+b;
Hệ số a,b,a',b' cho trước; kiểm tra điều kiện giao nhau của hai đường thẳng
giúp em với.....:M031:

gnourt2
09/11/10, 08:22 PM
x=(b-b')/(a'-a)
y=(a'b-ab')/(a'-a)
Nếu a'=a thì phương trình vô nghiệm