PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Xư lý rãnh ở mặt cắt đắp chuyển sang đào của phần mềm VNRoadnvlam
16/11/10, 03:01 PM
Lâu nay khi gặp các mặt cắt đắp ít mà muốn thiết kế đào rãnh, nhất là những trường hợp mà tại một bên có ba thành phần : Taluy đắp - Rãnh - Taluy đào thì người thiết kế bắt buộc phải tự định nghĩa rồi tách khối lượng thủ công.

Hiện nay VNR đã xử lý triệt để vấn đề này bằng cách thêm biến đối tượng: Tại một bên mặt cắt cho phép thiết kế cả Taluy đắp, Rãnh và Taluy đào.
Khối lượng đào rãnh cũng được tính tự động từ đỉnh rãnh xuống.

Hình ảnh minh họa cho 2 trường hợp :
Chi tiết vào site http://www.tdttech.com.vn/vi/dien-dan-7965.html