PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu đường ô tôphnam
19/03/07, 01:17 AM
TCVN 4447-1987, đất xây dựng quy phạm thi công nghiệm thu

phnam
19/03/07, 01:18 AM
22TCN 266-26
Cầu cống, quy phạm Thi công nghiệm thu

nbc
29/03/07, 06:36 AM
Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu lớp CPĐD 22TCN 334-2006:

nbc
29/03/07, 03:17 PM
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu lớp cấp phối thiên nhiên 22TCN 304-2003:

Kích chuột phải --> Save Target As

Download tại đây (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/8BE_22TCN304-03.pdf)

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm 22TCN 334-2006:

Kích chuột phải --> Save Target As

Download tại đây (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/D77_22TCN334-06.pdf)

nbc
05/04/07, 10:46 PM
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa dùng nhựa nóng 22TCN 271-2001:

Kích chuột phải --> Save Target As

Phần 1|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/73F_22TCN271_2001p1.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/73F_22TCN271_2001p1.pdf)
Phần 2|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/B8Z_22TCN271_2001p2.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/B8Z_22TCN271_2001p2.pdf)
Phần 3|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/BZ2_22TCN271_2001p3.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/BZ2_22TCN271_2001p3.pdf)
Phần 4|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/873_22TCN271_2001p4.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/873_22TCN271_2001p4.pdf)

nbc
05/04/07, 10:47 PM
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường thấm nhập nhựa dùng nhựa nóng 22TCN 270-2001:

Kích chuột phải --> Save Target As

Phần 1|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/8D5_22TCN270_2001p1.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/8D5_22TCN270_2001p1.pdf)
Phần 2|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E23_22TCN270_2001p2.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E23_22TCN270_2001p2.pdf)
Phụ lục|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/262_22TCN270_2001pl.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/262_22TCN270_2001pl.pdf)

nbc
05/04/07, 10:49 PM
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường bêtông nhựa 22TCN 249-1998:

nbc
05/04/07, 10:51 PM
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bêtông nhựa có độ nhám cao 22TCN 245-2006:

Kích chuột phải --> Save Target As

Download tại đây (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/97D_22TCN345-06.pdf)

nbc
05/04/07, 10:53 PM
Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương axit 22TCN 250-1998:

Kích chuột phải --> Save Target As

TC|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9FA_22TCN250_98.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9FA_22TCN250_98.pdf)
Phụ lục 1|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/EZB_22TCN250_98PL1.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/EZB_22TCN250_98PL1.pdf)
Phụ lục 2|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/C22_22TCN250_98PL2.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/C22_22TCN250_98PL2.pdf)

nbc
05/04/07, 10:54 PM
Tiêu chuẩn vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu 22TCN 248-1998:

http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Z3D_22TCN248_98.pdf

nbc
05/04/07, 10:56 PM
Quy trình thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá (sỏi cuội) gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ôtô 22TCN 245-1998:
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3FZ_22TCN245_98p1.pdf
http:/khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/B6B_22TCN245_98p2.pdf

Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ôtô 22TCN 246-1998:
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/468_22TCN246_98p1.pdf
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/1CC_22TCN246_98p2.pdf
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/A65_22TCN246_98p3.pdf

Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng nền đất yếu 22TCN 236-1997:
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/161_22TCN236_97p1.pdf
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/2B6_22TCN236_97p2.pdf

Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước 22TCN 07-1977:
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/CA1_22TCN06_77p1.pdf
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/C67_22TCN07_77p2.pdf

Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhựa nóng 22TCN 09-1977
(Đá dăm láng nhựa)
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/371_22TCN09_77p1.pdf
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/DA1_22TCN09_77p2.pdf

luonggiacat
25/04/07, 08:06 AM
Thầy có tiêu chuẩn nghiệm thu CPĐD không ạ. Sao em tìm trên này không thấy.
Em cảm ơn thầy!
Chúc thầy sức khỏe!

nbc
25/04/07, 08:11 AM
Thầy có tiêu chuẩn nghiệm thu CPĐD không ạ. Sao em tìm trên này không thấy.
Em cảm ơn thầy!
Chúc thầy sứ khỏe!

Em tìm đúng trong chuyên mục là có chứ!

Nó ở đây:

http://cauduongbkdn.com/forums/showthread.php?t=267

thanhcuong
22/05/07, 10:15 PM
Mình post thêm cho các bạn một số tiêu chuẩn về các vật liệu xây dựng đường và quy trình thi công nghiệm thu các lớp mặt đường phổ biến. Các bạn có thể bổ sung thêm (mình không rõ trong các topic khác có ai post lên chưa)
- Nhũ tương axit:
- Bêtông nhựa Polime:

hoanguyen
22/08/07, 05:59 PM
Xin chào mấy anh admin!
Sao mình download cai tiêu chuẩn 22TCN 07-1977 không được nhỉ, mấy anh xem lại thử thế nào hi, mình dang cần nó gấp mà. Sợ thầy đưa lâu rồi mà không ai vào lấy nên rớt rồi...thank

nbc
22/08/07, 11:28 PM
Thưa thầy các TC này không downloat được thầy có thể up lại được không ạ. Cám ơn thầy nhiều.


Xin chào mấy anh admin!
Sao mình download cai tiêu chuẩn 22TCN 07-1977 không được nhỉ, mấy anh xem lại thử thế nao hi, mình dang cần nó gấp mà. Sợ thầy đưa lâu rồi mà không ai vào lấy nên rớt rồi...thank

Các đường link đã được cập nhật. Mời mọi người thử tải lại nhé.

Thật chán cho Bộ của ta: thay đổi đường link bất tử quá!

The Hoang
27/08/07, 12:23 PM
Các bác cho em hỏi có qui trình hay qui định nào dùng để kiểm tra, nghiệm thu kết cấu áo đường đối với các công trình sửa chữa có qui mô nhỏ?

duongcholun
27/08/07, 03:56 PM
Các bác cho em hỏi có qui trình hay qui định nào dùng để kiểm tra, nghiệm thu kết cấu áo đường đối với các công trình sửa chữa có qui mô nhỏ?

Quy mô công trình không quan trọng, quan trọng là công trình của bạn được "cấu thành" từ những loại vật liệu hay kết cấu nàoì, từ đó có quy trình thi công và nghiệm thu tương ứng với kết cấu hay vật liệu đó.

htm
29/08/07, 11:18 AM
các sư huynh ơi! có ai có tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM không vậy? upload cho em và các bạn tham khảo với!

nbc
29/08/07, 02:27 PM
các sư huynh ơi! có ai có tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM không vậy? upload cho em và các bạn tham khảo với!

Tiêu chuẩn Việt Nam về lĩnh vực này hiện nay chưa có đâu htm ạ.
Em có thể sử dụng những kiến thức đã được tổng hợp trong cuốn Sổ tay KS TVGS do Viện KHCN bộ GTVT phát hành.

luonggiacat
30/08/07, 06:26 PM
Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polime 22TCN 356-2006.

htm
31/08/07, 07:20 AM
Gửi thầy nbc!
em cảm ơn thầy rất nhiều!
chúc thầy và các huynh luôn khỏe và cập nhật các tiêu chuẩn mới thường xuyên !
=D>

nbc
31/08/07, 07:44 PM
Gửi thầy nbc!
em cảm ơn thầy rất nhiều!
chúc thầy và các huynh luôn khỏe và cập nhật các tiêu chuẩn mới thường xuyên !
=D>

Htm phải giao lưu, thảo luận sôi nổi với mọi người đi chứ? Sao lại chỉ lên "hưởng thụ" thôi thế! :smi97:
Chịu khó "cống hiến" nhiều vào đấy nhá! Kỹ sư mới toanh mà, nỡ xa thầy, cô và mọi người ngay sao?

cachep
12/09/07, 04:54 PM
chào thầy ! nhờ thầy cho em một số tiêu chuẩn này được không ạ!
22TCN 06-71
22TCN229-95
22TCN81-84
22TCN10-77
Em cám ơn và chúc thầy sức khỏe!

phuongx3
12/09/07, 08:40 PM
22TCN 06-71: Tiêu chuẩn mang số hiệu 06 được ban hành năm 77, có lẽ bạn nhầm.
22TCN 06-77: Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước gồm 2 phần, tải về tại đây:
- Phần 1 (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/CA1_22TCN06_77p1.pdf)
- Phần 2 (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/7F8_22TCN06_77p2.pdf)

22TCN229-95: Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng đường.
(Mọi người tìm giúp nhé)

22TCN81-84: Đã được thay thế bởi 22TCN229-95.
Tải về (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=10&StandardID=150)

22TCN10-77: Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhũ tương.
Tải về (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=10&StandardID=142)

cachep
13/09/07, 10:19 AM
Ôi mừng quá,cám ơn sư huynh nha! Tìm được 22TCN229-95 minh sẽ gửi lại.

bode
14/09/07, 11:13 PM
Trích dẫn: 22TCN81-84: Đã được thay thế bởi 22TCN229-95.

Sao lạ vậy nhỉ, theo mình biết, 22TCN81-84: TC về dất gia cố ximăng
22TCN229-95: TC về dất gia cố vôi
Không biết thay thế tức là ý gì nhỉ

phuongx3
14/09/07, 11:21 PM
Theo mình biết, 22TCN81-84: TC về dất gia cố ximăng
22TCN229-95: TC về dất gia cố vôi
Không biết thay thế tức là ý gì nhỉ


22TCN81-84, Điều 1.1. Vật liệu đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ (chủ yếu là vôi, xi măng ) dùng để làm các lớp kết cấu áo đường ôtô, đường thành phố, quảng trường, sân bãi.


Đất gia cố bằng vôi, xi măng có thể ở dạng hỗn hợp nhiều chất kết dính với đất (đất, vôi, xi măng, đất, vôi, xi măng - và các chất phụ gia ...)...

talai_0512
22/09/07, 09:37 PM
Ai giúp mình với được không ! Nhiệm vụ đồ án của mình có lớp đất gia cố vôi. Mình tìm mãi mà không thấy 22TCN229-95. Ai có cho mình xin với. Cám ơn trước nghe !

dinhdinh
22/09/07, 09:43 PM
Ai giúp mình với được không ! Nhiệm vụ đồ án của mình có lớp đất gia cố vôi. Mình tìm mãi mà không thấy 22TCN229-95. Ai có cho mình xin với. Cám ơn trước nghe !
mình cũng như bạn đang tìm mà không có tức thật không biết ai có tiêu chuẩn này thì cho anh em sài chung với , giang hồ đâu hết cả rồi vậy .

nothing
26/09/07, 04:12 PM
Thầy có thể chỉ cho em đường Link tiêu chuẩn 22 TCN 06-77 được không ạ
Em cảm ơn thầy rất nhiều!

NNH
26/09/07, 11:31 PM
Mình cũng không tìm thấy 22TCN 229-95 ở đâu cả , nhiệm vụ đồ án có giao tiêu chuẩn này mà sao tìm không được .Mình đọc 22TCN59-84 chẳng có gì cả...chán thế

duongvminh29485
26/09/07, 11:36 PM
Thêm một nạn nhân nữa đây, tìm mãi chẳng thấy 22TCN229-95.
Sao mà bầu trời tăm tối như ri.
Mong các thầy cô UP lên cho tụi em cái TC này.

nuingu
27/09/07, 07:38 PM
Mình cũng chưa tìm thấy, nếu các bạn hay ai đó có thì chia sẽ cho những ngừoi cùng khổ với hi. Thanks you very much.

hercule0584
27/09/07, 09:13 PM
Trời ơi !!:smi12:
Sao anh em chúng ta bất tài thế này. Mình đã duyệt Web lung tung, hỏi thăm tứ xứ, vào Forum ta lại nghe anh em em ta than. Thế này thì...anh em ta nên họp nhau lại, làm riêng một cái tiêu chuẩn "đất gia cố vôi" thôi.:smi22: :smi22:
Mà sao lạ nhỉ, rõ ràng là nó có tồn tại mà sao tìm mãi không thấy mới mệt chứ. Bác nào nhà có kết nối net thì " cày" cho anh em nhờ với chứ mình ra tiệm nét ngồi cả tiếng đồng hồ mỗi lần mà ...hổng có gì cũng nản lắm.

luonggiacat
27/09/07, 09:30 PM
Trời ơi !!:smi12:
Sao anh em chúng ta bất tài thế này. Mình đã duyệt Web lung tung, hỏi thăm tứ xứ, vào Forum ta lại nghe anh em em ta than. Thế này thì...anh em ta nên họp nhau lại, làm riêng một cái tiêu chuẩn "đất gia cố vôi" thôi.:smi22: :smi22:
Mà sao lạ nhỉ, rõ ràng là nó có tồn tại mà sao tìm mãi không thấy mới mệt chứ. Bác nào nhà có kết nối net thì " cày" cho anh em nhờ với chứ mình ra tiệm nét ngồi cả tiếng đồng hồ mỗi lần mà ...hổng có gì cũng nản lắm.
Dạ thưa bác!!!
Em lùng cả buổi chiều nhưng chỉ ra được cái quyết định của thủ tướng chính phủ thôi. À, còn có cả một dự án (tiếng Anh) sử dụng tiêu chuẩn này và có trích dãn có tiêu chuẩn này.
Em cũng chịu, đang lùng tiếp đây.

nemo
27/09/07, 09:39 PM
Dạ thưa bác!!!
Em lùng cả buổi chiều nhưng chỉ ra được cái quyết định của thủ tướng chính phủ thôi. À, còn có cả một dự án (tiếng Anh) sử dụng tiêu chuẩn này và có trích dãn có tiêu chuẩn này.
Em cũng chịu, đang lùng tiếp đây.


Lượng về chỗ anh, anh cho mượn đi photo nè.

Một chầu cafe GV nhé!:smi12::smi12::smi12:

hercule0584
27/09/07, 10:17 PM
Lượng về chỗ anh, anh cho mượn đi photo nè.

Một chầu cafe GV nhé!:smi12::smi12::smi12:

Lượng pho to luôn cho mình một bản nha.
Gớm cái nhà "anh" Nemo" này, có cái của quý vạy mà cất mãi. "Anh" nói sớm thì tiền duyệt Web mấy bữa nay dư cho "say" cafe luôn.:smi76: :smi76: :smi76:

hermyone1610
27/09/07, 10:57 PM
Biết tìm cái gã này ở đâu, trên trang web của Bộ GTVT chả thấy ở đâu cả, mình đã gửi yêu cầu rồi ko biết kết quả thế nào? Các thầy có thể share cho chúng em được ko ạ? Làm đồ án mà k ốc món này thì lên BV biết ăn nói ra sao?

quynho
29/09/07, 12:17 AM
tui củng tim rùi mà ko có ai có thì cho xin với thank trước nhé :smi29:

nbc
29/09/07, 12:34 AM
Biết tìm cái gã này ở đâu, trên trang web của Bộ GTVT chả thấy ở đâu cả, mình đã gửi yêu cầu rồi ko biết kết quả thế nào? Các thầy có thể share cho chúng em được ko ạ? Làm đồ án mà k ốc món này thì lên BV biết ăn nói ra sao?

Thầy cũng chỉ có bản "cứng" thôi, trong cuốn Tuyển tập tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền mặt đường. Hiện đang nhờ một sinh viên năm thứ 3 của trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên gõ lại, nhưng tốc độ chậm lắm: 1 - 2 ngày mới xong được 1 trang thôi! :smi22:

newcomer007
05/10/07, 02:35 PM
có ai có tiêu chuẩn áo đường cứng ko send cho mình với, thanks

white egret
05/10/07, 03:04 PM
newcomer007 (http://cauduongbkdn.com/f@rums/member.php?u=1579) ơi,

Tiêu chuẩn đó là thiết kế hay thi công?

Thi công và nghiệm thu thì chưa có, còn thiết kế thì đây nè:

Vô đây tải về (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77% 31%2e%6d%74%2e%67%6f%76%2e%76%6e%2f%6b%68%63%6e%2f %74%69%65%75%63%68%75%61%6e%6e%67%61%6e%68%2f%64%6 f%77%6e%6c%6f%61%64%2e%61%73%70%3f%54%43%4e%43%61% 74%49%44%3d%31%31%26%61%6d%70%3b%53%74%61%6e%64%61 %72%64%49%44%3d%32%35%31)

ltng82
12/10/07, 12:03 AM
Bạn nào cần tiêu chuẩn nào thì cứ up tên tiêu chuẩn đó lên diễn đàn, trong thời gian sớm nhất tôi sẽ lên diễn đàn cho

hercule0584
12/10/07, 10:33 PM
Bạn nào cần tiêu chuẩn nào thì cứ up tên tiêu chuẩn đó lên diễn đàn, trong thời gian sớm nhất tôi sẽ lên diễn đàn cho

Thật không vậy bạn.
Mình đăng kí đầu tiên nha : Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu lớp đất gia cố vôi 22TCN 299-95.
Mình đang định " ngồi gõ lại " rồi up lên cho anh em, nhưng có lẽ là không cần nữa, cậu cố gắng giúp anh em nha. Chúc bạn luôn vui vẻ, công tác tốt và có nhiều đóng góp cho diễn đàn khoa ta.

vanduc26x3
30/10/07, 10:03 PM
Chào cả nhà!
Mình muốn có tiêu chuẩn 22 TCN 229_95, vậy ai có post lên mạng cùng chia sẻ nhé.
Xin cảm ơn!

luonggiacat
30/10/07, 10:47 PM
Chào cả nhà!
Mình muốn có tiêu chuẩn 22 TCN 229_95, vậy ai có post lên mạng cùng chia sẻ nhé.
Xin cảm ơn!
À, tiêu chuẩn 22TCN 229-1995 - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu lớp móng đất gia cố vôi thì hiện nay không tìm thấy tiêu chuẩn này ở dạng file. Và tiêu chuẩn này đã được các bạn khóa 03 đề cập tới thời gian trước nhưng vẫn không tìm thấy được.

Acquy_Dracula
30/10/07, 10:53 PM
Có gì đâu nhỉ, ra technic mua một cuốn, "tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền mặt đường oto, mà này, đưng đến nhà tôi mượn sách của tôi đi photo tiêu chuẩn này nha, mượn nhiều quá sách của tôi bị tương rồi đó.

Do Bạn Phú lên mạng nói là bạn có, hóa ra của mình, ầm ầm ầm kéo tới, chật cã phòng, hiccccccccccc, ở technic đầy mà, huuuuuuu, như vậy mà cũng đòi pho to cho được.

hi````, chúc bạn làm tôt nha, hôm nay mới đọc tiêu chuẩn thì hơi muộn đó!!.

nbc
09/11/07, 01:30 PM
Thấy các bạn tìm Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường đất gia cố vôi 22TCN 229:1995 vất vả quả, nbc đành thay Bộ GTVT "tái bản" lại Tiêu chuẩn này để các bạn tham khảo vậy:

Link để tải đây:

http://support.cauduongbkdn.com/nbc/TLTK/22TCN229_1995.pdf

KEM
10/11/07, 01:46 AM
Mình đã đánh lại tiêu chuẩn 22TCN 229-95 hy vọng giúp ích cho các bạn.
Trong khi sao chép không tránh sai sót mong các bạn đính chính theo tiêu chuẩn Thầy đã gửi.
Chúc gia đình cauduongbkdn.com sức khỏe!
Download tại đây:http://support.cauduongbkdn.com/quoctrungx3c/Video/22TCN%20229-95.pdf

nbc
10/11/07, 10:07 AM
Mình đã đánh lại tiêu chuẩn 22TCN 229-95 hy vọng giúp ích cho các bạn.
Trong khi sao chép không tránh sai sót mong các bạn đính chính theo tiêu chuẩn Thầy đã gửi.
Chúc gia đình cauduongbkdn.com sức khỏe!


KEM có thể Email cho nbc file Word được không? nbc sẽ kiểm tra và đính chính lại những chỗ mà KEM gõ còn chưa chính xác và post lại lên CauduongBKDN.

Thân mến!

nbc
10/11/07, 02:50 PM
Đã có tài liệu Made in CauduongBKDN đây rồi cả nhà ơi: được sự hỗ trợ/cống hiến của bạn KEM, nbc đã chỉnh sửa Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường đất gia cố vôi 22TCN 229:1995 xong rồi.
Mời mọi người sử dụng nhé:

http://support.cauduongbkdn.com/nbc/TLTK/22TCN229-1995.pdf

nongdan_mientay
14/11/07, 02:12 PM
Chào Thầy và các bạn!
Em đang làm đồ án XDMD nhưng không có các tiêu chuẩn 22TCN:249-98 ; 334-06 ; 246-98 và TCVN4447-87 .Mong Thầy và các bạn chỉ giúp .
Cám ơn!

phnam
14/11/07, 05:43 PM
Vào đây tìm nha bạn, có đầy đủ hết đó.
http://cauduongbkdn.com/f@rums/f119-tc-thit-k-amp-thi-cng-ng.html

TruongLinh.CHAU
17/11/07, 12:25 AM
22 TCN 304 - 03 (Bản gốc) : Anh em SV hay hỏi TC này
Link : http://support.cauduongbkdn.com/upload/...30403.pdf

TruongLinh.CHAU
17/11/07, 12:44 AM
Anh em Sinh viên chưa tìm được TCN hoặc TCVN nào không nhỉ ? phải đang thật cần thiết mới yêu cầu ! (với điều kiện đang có trong stock)
Chúc Anh em SV học tốt, nắm bắt thấu đáo nhiệm vụ đồ án, bài tập lớn các loại
Muốn vậy chỉ có đọc, đọc, và ...... đọc thật nhiều các tài liệu thôi

TruongLinh.CHAU
17/11/07, 01:24 AM
Link : http://support.cauduongbkdn.com/upload/show.php/2145_22TCN30403.pdf.html

TruongLinh.CHAU
17/11/07, 04:02 AM
22TCN334-06 : TC TC&NT LỚP MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM - BẢN GỐC - BẢN QUYỀN CỦA BỘ GTVT
URL :
http://support.cauduongbkdn.com/upload/show.php/2147_22TCN33406.rar.html

nongdan_mientay
24/11/07, 09:41 AM
Chào các bạn !
Mình đang chuẩn bị làm ĐA TK TCTC MĐ ô tô nhưng không tìm thấy
các tiêu chuẩn 22TCN249-98 và 22TCN246-98 .Bạn nào có thì cho mình xin với.
Cám ơn nhiều !!!

nbc
24/11/07, 10:33 AM
Chào các bạn !
Mình đang chuẩn bị làm ĐA TK TCTC MĐ ô tô nhưng không tìm thấy
các tiêu chuẩn 22TCN249-98 và 22TCN246-98 .Bạn nào có thì cho mình xin với.
Cám ơn nhiều !!!

Chào bạn nongdan_mientay!

Xin mời bạn hãy vào chuyên mục sau đây để tìm các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu đường ô tô nhé:

http://cauduongbkdn.com/f@rums/f119-tc-thit-k-amp-thi-cng-ng.html

nongdan_mientay
24/11/07, 03:29 PM
Cám ơn Thầy!
Nhưng em không tìm thấy 22TCN249-98 ạ !

luonggiacat
24/11/07, 06:04 PM
Cám ơn Thầy!
Nhưng em không tìm thấy 22TCN249-98 ạ !
Có bác ạ.
Nó ở đây
http://www.cauduongbkdn.com/f@rums/showthread.php?t=267
Nó nằm ở bài viết số 8 ở trang này. Tiêu chuẩn này đã được thầy đưa lên lâu rồi.
Thân bác!!!

nbc
28/11/07, 11:21 PM
Hôm nay lớp 03X3C bảo vệ đồ án mới "ngã ngửa" ra là anh chị em ta không có Tiêu chuẩn nhựa đường pô-li-me (polymer) 22TCN 319:2004 (22TCN 319-2004). :smi12:

Mời anh chị em nào cần tham khảo thì tải về nhé! :smi1:

http://support.cauduongbkdn.com/nbc/Standard/22TCN319_2004.pdf

phnam
28/11/07, 11:27 PM
Dạ cảm ơn thầy rất nhiều. Để em đọc xem trường hợp nào ta sử dụng PMB1, PMB2 hoặc PMB3 nha thầy.
Hôm ni bảo vệ đồ án không có tiêu chuẩn này nên bị bí. :D

ngocson15a3
22/12/07, 10:22 AM
Cho mình hỏi tại sao mình muốn tải các tiêu chuẩn xuống mà không được vậy?

phnam
22/12/07, 12:40 PM
Chào bạn, hình như link tiêu chuẩn diễn đàn lấy ở website của Bộ có vấn đề, chúng tôi sẽ xem xét và update link mới ngay.
Bạn thông cảm nhé.

Tuan26
24/12/07, 08:26 AM
Hỏi về ca máy thi công :
- Khi đi thi công 1 ca máy thường tính là 7h . Nhưng bây giờ mình gặp rắc rối là khi làm thanh toán đối tác không chịu tính ca 7h mà tính là 8 h và mình muốn chứng minh là ca làm việc của máy chỉ là 7 h nhưng họ đòi phải có tài liệu nói về điều đó . vậy cho mình hỏi có ai có tài liệu đó không giúp mình với . Mình đang rất cần . Xin cảm ơn nhiều !

X-MEN
24/12/07, 09:01 AM
Hỏi về ca máy thi công :
- Khi đi thi công 1 ca máy thường tính là 7h . Nhưng bây giờ mình gặp rắc rối là khi làm thanh toán đối tác không chịu tính ca 7h mà tính là 8 h và mình muốn chứng minh là ca làm việc của máy chỉ là 7 h nhưng họ đòi phải có tài liệu nói về điều đó . vậy cho mình hỏi có ai có tài liệu đó không giúp mình với . Mình đang rất cần . Xin cảm ơn nhiều !

Đối tác tính tiền 1 ca làm việc 8h là đúng rồi chứ anh ! Vì trong 1 ca máy làm việc 7h + 0.5h khởi động máy trước khi làm việc + 0.5h bảo đưỡng cuối mỗi ca

Nguyen Phi Hung
04/01/08, 05:44 PM
Xin cám ơn.Tôi cấn một số tài liệu phục vụ cho công việc vủa mình và tôi đã tìm thấy. cám ơn rất nhiều.

mandaknong
07/01/08, 08:26 PM
Bạn tìm được tiêu chuẩn 22TCN 229-95 ở đâu vậy chỉ cho mình với. cảm ơn

luonggiacat
07/01/08, 11:35 PM
Bạn tìm được tiêu chuẩn 22TCN 229-95 ở đâu vậy chỉ cho mình với. cảm ơn
Nó đây bạn:

Đã có tài liệu Made in CauduongBKDN đây rồi cả nhà ơi: được sự hỗ trợ/cống hiến của bạn KEM, nbc đã chỉnh sửa Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường đất gia cố vôi 22TCN 229:1995 xong rồi.
Mời mọi người sử dụng nhé:

Link:
http://www.cauduongbkdn.com/f@rums/t267-p6-tiu-chun-thi-cng-v-nghim-thu-ng-t.html

m2mlove
18/01/08, 02:40 PM
trang wed này có nhiều tài liệu hay mình thấy rất thích. cảm ơn nha:smi1:

m2mlove
18/01/08, 02:49 PM
mình rất vui vì các tài liệu cần tìm đã thấy. xin cảm ơn nha:smi1:

bac470
19/01/08, 09:17 AM
Thấy các bạn tìm Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường đất gia cố vôi 22TCN 229:1995 vất vả quả, nbc đành thay Bộ GTVT "tái bản" lại Tiêu chuẩn này để các bạn tham khảo vậy:

Link để tải đây:

http://support.cauduongbkdn.com/nbc/TLTK/22TCN229_1995.pdf

Em xin cảm ơn Thầy, nói đúng hơn là chúng em cảm ơn Thầy, tất cả 26x3 Đắc Lắc mà "dính" đất gia cố vôi đều nháo nhác vì không tìm ra TCN229-95 để làm đồ án. Lúc đầu do mới vào diễn đàn và mới làm quen với internet nên em điện làm phiền Thầy mong Thầy hết sức thông cảm. Em đã copy được rồi Thầy ạ !
Cảm ơn Thầy và diễn đàn !
Chúc diễn đàn ngày một vững mạnh và phát triển.

v0d4nh
27/01/08, 08:24 AM
các anh chị ơi .Có anh chi nào có quy trình TC nền đương 22TCN 333-2006 không ạ .có thể upload dùm em được không dzay ?

luonggiacat
27/01/08, 10:57 AM
các anh chị ơi .Có anh chi nào có quy trình TC nền đương 22TCN 333-2006 không ạ .có thể upload dùm em được không dzay ?
Có phải là: Tiêu chuẩn đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm 22TCN 333:2006:
Tiêu chuẩn đã được thầy nbc đưa lên rồi đó bạn à.
Link bài viết
http://www.cauduongbkdn.com/f@rums/t979-tiu-chun-th-nghim-ng-t.html

Nếu link đã thay đổi thì bạn dowload tại link này:
http://www.cauduongbkdn.com/f@rums/t979-tiu-chun-th-nghim-ng-t.html

Thân mến

1792810
01/02/08, 06:57 AM
Xin chào mọi người trong diễn đàn!

Mình rất muốn biết ở VN dùng loại bêtông nhựa nào? Thành phần cốt liệu, bitum? Các chỉ số kĩ thuật đòi hỏi?

Bạn nào có TCVN về bêtông nhựa, cho mình cop với. Xin chân thành cảm ơn!

Y!M: thedienthoai10000@yahoo.com

nbc
01/02/08, 07:10 AM
Xin chào mọi người trong diễn đàn!

Mình rất muốn biết ở VN dùng loại bêtông nhựa nào? Thành phần cốt liệu, bitum? Các chỉ số kĩ thuật đòi hỏi?

Bạn nào có TCVN về bêtông nhựa, cho mình cop với. Xin chân thành cảm ơn!

Y!M: thedienthoai10000@yahoo.com

Chào bạn 1792810!

Hiện ở Việt Nam dùng tiêu chuẩn ngành 22TCN 249:1998 - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường BTN rải nóng.

Bạn hãy Nhấn vào đây (http://cauduongbkdn.com/f@rums/t267-tiu-chun-thi-cng-v-nghim-thu-ng-t.html) để chuyển đến topic có chứa tiêu chuẩn này.

Hiện Tiêu chuẩn mới về BTN rải nóng đang được xét duyệt. Khi nào có CauduongBKDN sẽ lập tức cung cấp tới các bạn.

Ngoài 22TCN 249:1998, hiện nay cũng có 2 tiêu chuẩn về BTN: BTN nhám cao và BTN pô-li-me.

1792810
01/02/08, 07:26 AM
Chào bạn 1792810!

Hiện ở Việt Nam dùng tiêu chuẩn ngành 22TCN 249:1998 - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường BTN rải nóng.

Bạn hãy Nhấn vào đây (http://cauduongbkdn.com/f@rums/t267-tiu-chun-thi-cng-v-nghim-thu-ng-t.html) để chuyển đến topic có chứa tiêu chuẩn này.

Hiện Tiêu chuẩn mới về BTN rải nóng đang được xét duyệt. Khi nào có CauduongBKDN sẽ lập tức cung cấp tới các bạn.

Ngoài 22TCN 249:1998, hiện nay cũng có 2 tiêu chuẩn về BTN: BTN nhám cao và BTN po-ly-me.

Xin chào Admin nbc!

Chân thành cảm ơn admin! Mình đã thấy link down mấy TC về BTN, nhưng 22TCN 249-1998 ko hiểu sao ko down đươc. Có thể lâu quá link die rồi chăng? Admin có thể cho mình biết xu hướng nhà mình ban hành TCVN mới về BTN nhựa ko? Theo mình phỏng đoán là sẽ kế thừa nhiều TC của Mỹ? Hoặc sẽ ban hành song song theo 2 hướng?

nbc
01/02/08, 05:10 PM
Xin chào Admin nbc!

Chân thành cảm ơn admin! Mình đã thấy link down mấy TC về BTN, nhưng 22TCN 249-1998 ko hiểu sao ko down đươc. Có thể lâu quá link die rồi chăng? Admin có thể cho mình biết xu hướng nhà mình ban hành TCVN mới về BTN nhựa ko? Theo mình phỏng đoán là sẽ kế thừa nhiều TC của Mỹ? Hoặc sẽ ban hành song song theo 2 hướng?

Xin lỗi bạn vì đúng là có lỗi từ link của bộ GTVT.

Thôi đành "ta tắm ao ta" vậy.

Mời bạn NHẤN VÀO ĐÂY (http://cauduongbkdn.com/f@rums/attachment.php?attachmentid=1222&d=1201860378) để tải 22TCN 249:1998 về vậy nhé!

Vừa rồi nbc có hân hạnh được trao đổi với GS Trần Đình Bửu - Chủ trì soạn thảo lại Tiêu chuẩn này. Theo GS cho biết: một số vấn đề mới sẽ được cập nhật theo hướng hiện đại hóa Tiêu chuẩn. Cũng có một số kỹ thuật trong tiêu chuẩn Mỹ sẽ được áp dụng.

bomnhaudn
06/02/08, 06:06 AM
Vừa rồi nbc có hân hạnh được trao đổi với GS Trần Đình Bửu - Chủ trì soạn thảo lại Tiêu chuẩn này. Theo GS cho biết: một số vấn đề mới sẽ được cập nhật theo hướng hiện đại hóa Tiêu chuẩn. Cũng có một số kỹ thuật trong tiêu chuẩn Mỹ sẽ được áp dụng.
Theo em nghĩ nếu cứ mỗi dự án ta nên có một tiêu chuẩn thi công riêng thì hay hơn. Bộ chỉ nên "công bố" tiêu chuẩn thay cho việc "ban hành" tiêu chuẩn như hiện nay (cũng giống như các công văn công bố các định mức mới vừa rồi vậy). Có một số tiêu chuẩn yêu cầu về kỹ thuật thi công quá cao (đối với những vùng khó khăn) nên việc nghiệm thu công việc cũng rất khó bởi vì không theo quy trình thì không được mà cứ nhất nhất tuân theo thì nhà thầu lấy ra đâu máy móc thiết bị đó để thi công.

nbc
06/02/08, 08:32 AM
Theo em nghĩ nếu cứ mỗi dự án ta nên có một tiêu chuẩn thi công riêng thì hay hơn. Bộ chỉ nên "công bố" tiêu chuẩn thay cho việc "ban hành" tiêu chuẩn như hiện nay (cũng giống như các công văn công bố các định mức mới vừa rồi vậy). Có một số tiêu chuẩn yêu cầu về kỹ thuật thi công quá cao (đối với những vùng khó khăn) nên việc nghiệm thu công việc cũng rất khó bởi vì không theo quy trình thì không được mà cứ nhất nhất tuân theo thì nhà thầu lấy ra đâu máy móc thiết bị đó để thi công.

Chào bomnhaudn!

Lâu lâu rồi mới lại thấy bạn Online đấy nhé! :smi1:

Xu thế hiện nay của Bộ GTVT là không ban hành các Tiêu chuẩn, Quy trình, Quy phạm theo dạng bắt buộc phải tuân thủ như trước đây. Các Tư vấn thiết kế tùy theo tình hình cụ thể của công trình mà ban hành các Tiêu chuẩn kỹ thuật cho công trình ây đúng như ý tưởng bạn đã nêu đấy.

Tuy nhiên, công bằng mà nói các Tư vấn của chúng ta hiện còn rất ít đơn vị có thể làm được công việc này. Đại đa số chúng ta vẫn theo cách tư duy cũ, cái "đà" của thời bao cấp: "làm theo những gì được chỉ bảo" nên lộ trình trên chưa được hưởng ứng và chưa thành 1 xu thế.

Điều này hiện mới chỉ đúng với các công trình lớn và được thiết kế bởi các hãng Tư vấn ngoại.

phuyag
06/02/08, 11:50 AM
Chào bomnhaudn!

Tuy nhiên, công bằng mà nói các Tư vấn của chúng ta hiện còn rất ít đơn vị có thể làm được công việc này. Đại đa số chúng ta vẫn theo cách tư duy cũ, cái "đà" của thời bao cấp: "làm theo những gì được chỉ bảo" nên lộ trình trên chưa được hưởng ứng và chưa thành 1 xu thế.

Điều này hiện mới chỉ đúng với các công trình lớn và được thiết kế bởi các hãng Tư vấn ngoại.

Bạn nghĩ sao với hệ số thiết kế rất ít ỏi hiện nay cho các công trình trong nước và nẽu xây dựng tiêu chuẩn mới cho công việc của mình bạn phải đi bảo vệ cấp quốc gia (có thể lấy bằng tiến sĩ nhờ vào việc này đấy) và phải qua bao nhiêu cửa để bảo vệ đều đó.
Theo mình thấy các công ty nước ngoài họ lập tiêu chuẩn riêng chẳng qua họ đem quy trình nước họ (đã quen làm rồi) rồi nghiên cứu áp dụng vào điều kiện thực tế nước ta mà thôi. Các công ty lớn họ lập dự toán riêng cho công trình chứ không phải lập quy trình riêng cho công trình của mình đâu. Một công trình nếu không có quy trình thống nhất làm sao đào tạo cán bộ giám sát, thiết kế, thi công? lấy gì điều tra khi công trình có sự cố v.v...
gửi các bạn vài file mà mình có được về các tc nhựa và BTN

1792810
10/02/08, 03:49 AM
Sang năm mới, gửi đến tất cả thành viên 4rum lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc!

v0d4nh
28/02/08, 06:06 PM
cảm ơn các anh , em hỏi thêm tiêu chuẩn vê mặt đường cát gia cố xi măng 22TCN 246 -98 chút nhé .Có ai có thì up cho em với .cảm ơn nhiều

nbc
28/02/08, 07:20 PM
cảm ơn các anh , em hỏi thêm tiêu chuẩn vê mặt đường cát gia cố xi măng 22TCN 246 -98 chút nhé .Có ai có thì up cho em với .cảm ơn nhiều

Chào v0d4nh!

Mời bạn hãy di chuyển lên đầu (hoặc cuối) trang màn hình; nhấn chọn nút Đầu tiên để về trang đầu tiên của mục thảo luận này, rồi đọc từ trang đầu đến trang cuối để biết trong topic đã có những tiêu chuẩn gì nhé.

Chúc bạn thành công!

v0d4nh
29/02/08, 06:56 PM
Chào v0d4nh!

Mời bạn hãy di chuyển lên đầu (hoặc cuối) trang màn hình; nhấn chọn nút Đầu tiên để về trang đầu tiên của mục thảo luận này, rồi đọc từ trang đầu đến trang cuối để biết trong topic đã có những tiêu chuẩn gì nhé.

Chúc bạn thành công!


Em cảm ơn thầy ạ ,nhưng có mốt số tiêu chuẩn em down không được , như tiêu chuẩn em hỏi ở trên cũng như 22TCN 304-06 em down mãi không được ạ .

mr500usd
16/03/08, 02:54 PM
Em chào Thầy!
Em là sinh viên truong Duy Tân,em đang tìm tiêu chuẩn về Đá Dăm Đen, được các bạn giới thiệu đến diễn đàn nhưng em tìm mãi mà ko thấy. Vậy em kính mong thầy giúp đỡ, em xin chân thành cảm ơn Thầy!

v0d4nh
16/03/08, 08:25 PM
em lai cần đén thầy cùng các anh chị nữa đây .Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu mặt đường BTXM có thể tòm thầy ở room này ko ạ?

nbc
16/03/08, 11:26 PM
Em chào Thầy!
Em là sinh viên truong Duy Tân,em đang tìm tiêu chuẩn về Đá Dăm Đen, được các bạn giới thiệu đến diễn đàn nhưng em tìm mãi mà ko thấy. Vậy em kính mong thầy giúp đỡ, em xin chân thành cảm ơn Thầy!


em lai cần đén thầy cùng các anh chị nữa đây .Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu mặt đường BTXM có thể tòm thầy ở room này ko ạ?

Cả tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm đen và BTXM hiện nay ở Việt Nam ta đều không có 2 bạn ạ.

nbc
16/03/08, 11:30 PM
Em cảm ơn thầy ạ ,nhưng có mốt số tiêu chuẩn em down không được...

nbc đã thử lại, các đường link đều còn tốt. Khi muốn tải tài liệu ở đường link nào, bạn hãy đưa trỏ chuột vào link ấy, nhấn nút phải chuột --> chọn Save Link As.
...cũng như 22TCN 304-06 em down mãi không được ạ .

Không hề có Tiêu chuẩn này bạn ạ, chỉ có 22TCN 304:2003 thôi! :smi12:

phan van trung
20/03/08, 04:56 PM
Tôi tên Phan Văn Trung sinh năm 1978 tốt tốt nghiệp trường Đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là kỹ sư tư vấn giám sát thuộc Trung tâm Tư vấn giám sát và kiểm định công trình thuộc công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5. Tôi xin gia nhập thành viên mới. Xin cảm ơn

luonggiacat
20/03/08, 05:12 PM
Tôi tên Phan Văn Trung sinh năm 1978 tốt tốt nghiệp trường Đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là kỹ sư tư vấn giám sát thuộc Trung tâm Tư vấn giám sát và kiểm định công trình thuộc công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5. Tôi xin gia nhập thành viên mới. Xin cảm ơn
Thân chào anh Trung đã gia nhập diễn đàn CauduongBKDN.com. Rất mong anh chia xẻ và cung cấp cho chúng em các thông tin, tài liệu thực tế mà anh đã trải qua để chúng em ra trường đỡ bỡ ngỡ hơn.
Xin cảm ơn và thân chào anh!!!

P/S: Bài viết này sẽ được di chuyển vào mục: Làm quen - Giao lưu trong thời gian đến

KEM
21/03/08, 10:15 PM
Lại làm phiền các nhà rồi, lần này là về cống đây.
Có ai biết chi phí xây dựng một đốt cống là bao nhiềukhông vậy, tham khao tài liệu nào ?
Tiện thể hỏi luôn phần cầu: cách tính chi phí xây dựng cầu khi chưa biết gì hết chỉ biết chiều dài và bề rộng cầu
Bữa có nghe thầy nói tính theo diện tích, nhưng cụ thể vẫn chưa biết.
Mong cả nhà chi giúp, cảm ơn cả nhà.

linh784
23/03/08, 12:32 PM
mình đang làm dự toán cho một trạm cân, trong đó có làm 1 chút xây dựng đường BTXM. mình không rành lắm về xây dựng đường. bạn nào có thể giúp mình được không? trình tự thiết kế, làm lớp móng,rồi BTXM như thế nào?

nbc
23/03/08, 04:55 PM
mình đang làm dự toán cho một trạm cân, trong đó có làm 1 chút xây dựng đường BTXM. mình không rành lắm về xây dựng đường. bạn nào có thể giúp mình được không? trình tự thiết kế, làm lớp móng,rồi BTXM như thế nào?

Bạn làm mặt đường cho trạm cân thì làm mặt đường cứng (BTXM là đúng rồi). Tiêu chuẩn thiết kế bạn nên dọc 22TCN 223:1995. Nếu bạn chưa có nó thì có thể nhấn vào đây (http://cauduongbkdn.com/f@rums/t55-tiu-chun-thit-k-ng-t.html) để chuyển đến topic có Tiêu chuẩn này.

Tầng móng (SubBase và Base) bạn nên thiết kế là CPĐD, có lớp cách ly và ngăn cách. Tầng mặt là tấm BTXM - dùng cho trạm cân thì nên thiết kế mác BTXM 40/5 trở lên.

Nêuc bạn còn có điểm chưa rõ, mời bạn tiếp tục thảo luận tại đây!

zico
22/04/08, 03:27 PM
bạn nào có tài liệu về kiểm tra và nghiệm thu đá dăm gia cố xi măng???chia sẻ cho mình chút ít!!!!thanks nhiều!!!!

nbc
22/04/08, 03:59 PM
bạn nào có tài liệu về kiểm tra và nghiệm thu đá dăm gia cố xi măng???chia sẻ cho mình chút ít!!!!thanks nhiều!!!!

Chào bạn zico.

nbc đã di chuyển bài viết của bạn đến chuyên mục này. Bạn hãy để ý phía trên là những Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu đường ô tô - trong ấy sẽ có tài liệu bạn cần đấy.

Chúc bạn thành công.

wonbinth
25/04/08, 01:09 AM
kì vậy! sao không tìm thấy 22tcn229-95. có lẽ phuongx3 nhầm rồi

HQD
03/05/08, 08:05 AM
Mình đang tìm tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm kẹp vữa và mặt đường đá dăm tưới vữa ximăng ! Ai có cho mình xin với, cám ơn mọi người rất nhiều!!!

namlongvn002
19/05/08, 10:31 AM
MÌnh TÌm ĐỂ Dowload TÀi LiỆu 22 Tcn 304-2003 MÃi MÀ KhÔng ĐƯỢc.mẤy ĐƯỜng DẪn MÀ TÌm MÃi KhÔng CÓ.bẠn NÀo CÓ ThỂ Chia SẺ CÙng MÌnh TÀi LiỆu ĐÓ ĐƯỢc KhÔng.

Ruyubang_do
19/05/08, 10:45 AM
MÌnh TÌm ĐỂ Dowload TÀi LiỆu 22 Tcn 304-2003 MÃi MÀ KhÔng ĐƯỢc.mẤy ĐƯỜng DẪn MÀ TÌm MÃi KhÔng CÓ.bẠn NÀo CÓ ThỂ Chia SẺ CÙng MÌnh TÀi LiỆu ĐÓ ĐƯỢc KhÔng.

Đây anh namlongvn002 :

22TCN 304-03 "Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên"


Trang Download :
http://www.cauduongcang.com/thuvien/22TCN/52561A.aspx

Anh đăng nhập rồi tải về nhé :
User : cauduongbkdn
Pass : 123456

buondondl
03/07/08, 03:01 PM
những tiêu chuẩn này rất hay. nhưng bạn nbc bạn có TCVN 7744:07 không cho mình xin với. mình tìm lâu rồi mà cũng không tìm thấy. neu có bạn giúp minh với nha. mình cảm ơn trước nha.

nbc
03/07/08, 10:21 PM
MÌnh TÌm ĐỂ Dowload TÀi LiỆu 22 Tcn 304-2003 MÃi MÀ KhÔng ĐƯỢc.mẤy ĐƯỜng DẪn MÀ TÌm MÃi KhÔng CÓ.bẠn NÀo CÓ ThỂ Chia SẺ CÙng MÌnh TÀi LiỆu ĐÓ ĐƯỢc KhÔng.

Mời bạn namlongvn002 về trang 1 của mục thảo luận này để tải Tiêu chuẩn 22TCN 304:2003 về nhé.

Bạn cũng có thể tìm thấy rất nhiều Tiêu chuẩn khác bằng cách đọc dần từ trang đầu đến trang cuối của mục thảo luận.

Chúc bạn thành công!

nbc
03/07/08, 10:24 PM
những tiêu chuẩn này rất hay. nhưng bạn nbc bạn có TCVN 7744:07 không cho mình xin với. mình tìm lâu rồi mà cũng không tìm thấy. neu có bạn giúp minh với nha. mình cảm ơn trước nha.

Bạn buondondl có thể kiểm tra lại số hiệu của Tiêu chuẩn, theo nbc thì TCVN chưa có đến số hiệu 7744.

Bạn vui lòng kiểm tra lại nhé, nếu biết Tiêu chuẩn này đề cập đến lĩnh vực gì thì sẽ dễ tìm kiếm hơn.

tuananh
04/07/08, 07:40 AM
những tiêu chuẩn này rất hay. nhưng bạn nbc bạn có TCVN 7744:07 không cho mình xin với. mình tìm lâu rồi mà cũng không tìm thấy. neu có bạn giúp minh với nha. mình cảm ơn trước nha.


Bạn buondondl có thể kiểm tra lại số hiệu của Tiêu chuẩn, theo nbc thì TCVN chưa có đến số hiệu 7744.
Bạn vui lòng kiểm tra lại nhé, nếu biết Tiêu chuẩn này đề cập đến lĩnh vực gì thì sẽ dễ tìm kiếm hơn.

Thầy NBC ơi TCVN 7744:2007 có rồi:Nhưng mình phải đặt mua Thầy àh:
TCVN 7744-2007 hình như có bản quyền Thầy àh!

TCVN 7704:2007 :Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạnh TERRAZZO liên kết xi măng dùng cho các công trình xây dựng.

Tiêu chuẩn này bạn có thể đặt mua tại Website sau:
Cilk vào đây:http://www.tcvninfo.org.vn/view_details.asp?catalogueid=TCVN&doc_id=TCVN%207744:2007

Ruyubang_do
04/07/08, 07:48 AM
TCVN 7704:2007 :Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạnh TERRAZZO liên kết xi măng dùng cho các công trình xây dựng.

Đã download nhưng tài liệu nhận được không có đọc được, đang tìm sau !

tuananh
04/07/08, 07:53 AM
Đã download nhưng tài liệu nhận được không có đọc được, đang tìm sau !
Cố lên bạn Ruyubang_do ơi.Tuananh cũng đang tìm kiếm mà vẫn chưa được.
Xem ai Dowload lên trước được phần thưởng nha.

1102
11/07/08, 01:45 PM
Không hiểu sao em mở các trang 1-2-3 và cuối cùng thì được còn khi click các trang khác thì nó lại nhảy về trang 1- Nhờ Admin giải thích giùm.. Em đang cần tìm tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM- Nếu ai biết xin chỉ giùm- Cảm ơn nhiều!

maiyeu2307
11/07/08, 04:24 PM
Không hiểu sao em mở các trang 1-2-3 và cuối cùng thì được còn khi click các trang khác thì nó lại nhảy về trang 1- Nhờ Admin giải thích giùm.. Em đang cần tìm tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM- Nếu ai biết xin chỉ giùm- Cảm ơn nhiều!
Bị lỗi đấy bạn ạ! ở cuối số trang bạn sẽ thấy một hình tam giác hướng xuống bạn click vào đó và điền số trang muốn đến có lẽ là được đó!

1102
11/07/08, 05:08 PM
Bị lỗi đấy bạn ạ! ở cuối số trang bạn sẽ thấy một hình tam giác hướng xuống bạn click vào đó và điền số trang muốn đến có lẽ là được đó!
Bạn thử chưa vậy?!
Mục đích chính của mình vẫn là tìm cái tiêu chuẩn kia kìa..:M025:

lop26x3py
18/07/08, 08:29 PM
mình đang tìm tiêu chuẩn 356-06 các bạn có cho minh đào về với hoặc chỉ mình ở dâu có

maiyeu2307
18/07/08, 08:52 PM
22TCN 356-06 "Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa nóng sử dụng nhựa đường Polime"

NPQ
06/09/08, 10:43 AM
Em là Nguyễn Phong Quân cho em xin tài liệu xử lý nền đất yếu bằng cọc cát

lblh
24/09/08, 05:00 PM
Tiêu chuẩn vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu 22TCN 248-1998:

http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Z3D_22TCN248_98.pdf

Thầy kỳ công cho chúng em quá em mong rằng trang này sẽ được lưu dữ mãi trên này để lúc tiện có thể vào tham khảo
Thầy thật tâm huyết quá
Em rất vui khi được là học tro của thầy!

kaka.ltd
06/10/08, 09:54 PM
BẠn NÀo CÓ TiÊu ChuẨn NghiỆm Thu MẶt ĐƯỜng ĐÁ DĂm Macadam Cho MÌnh VỚi.mÌnh KiẾm MÃi MÀ Ko CÓ .cam Ơn NhiỀu.

chhung
10/10/08, 03:07 PM
Chào thầy Nguyễn Biên Cương và anh em trong diễn đàn!
Làm ơn cho mình hỏi: Có thể áp dụng TCVN 4447-1987 để thi công và nghiệm thu đất san nền nói chung được không? Mình nghe một số anh chị đi làm nói:đất san nền không có tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, vậy TVGS dựa vào cơ sở nào để nghiệm thu các hạng mục công việc?

nbc
10/10/08, 04:16 PM
Chào thầy Nguyễn Biên Cương và anh em trong diễn đàn!
Làm ơn cho mình hỏi: Có thể áp dụng TCVN 4447-1987 để thi công và nghiệm thu đất san nền nói chung được không? Mình nghe một số anh chị đi làm nói:đất san nền không có tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, vậy TVGS dựa vào cơ sở nào để nghiệm thu các hạng mục công việc?

TCVN 4447-1987 Công tác đất - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu; Tiêu chuẩn này dùng cho tất cả các hạng mục công tác có liên quan đến thi công đất bạn ạ (Xây dựng dân dụng, Cầu đường, Thủy lợi - Cảng...).

chhung
11/10/08, 11:37 AM
Cảm ơn thầy đã cho ý kiến!
Cho em hỏi thêm: Hiện nay đã có TCVN 1651:2008 thay thế cho TCVN 1651:1985, TCVN 6285:1997, TCVN 6286:1997. Trong mục 1 có nêu rõ: tiêu chuẩn này áp dụng cho 3 mác thép:CB300-V, CB400-V, CB500-V, như vậy các mác thép C1, C2, C3, C4 có còn được áp dụng nữa không?

nbc
11/10/08, 12:03 PM
Cho em hỏi thêm: Hiện nay đã có TCVN 1651:2008 thay thế cho TCVN 1651:1985, TCVN 6285:1997, TCVN 6286:1997. Trong mục 1 có nêu rõ: tiêu chuẩn này áp dụng cho 3 mác thép:CB300-V, CB400-V, CB500-V, như vậy các mác thép C1, C2, C3, C4 có còn được áp dụng nữa không?

nbc có thông tin để bạn biết (đừng giật mình): Bộ Khoa học và công nghệ đã "âm thầm" ban hành các tiêu chuẩn mới về thép, các phương pháp thử thép thì lại dụng tiêu chuẩn châu Âu. Tính "bí mật" của việc ban hành được đảm bảo đến mức: vụ KHCN Bộ XD - Bộ GTVT cũng không biết chứng tỏ mức độ bảo mật đã đạt đến chiến dịch HCM năm xưa.

Bộ này còn muốn "vòi tiền" các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp bằng cách bắt phải mua các Tiêu chuẩn trên (chứ không phát hành miễn phí như Bộ XD, Bộ GTVT) mặt dù các vị ấy đã "ẵm" một mớ tiền để soạn thảo Tiêu chuẩn này của Nhà nước rồi.

Có nó rồi thì phải áp dụng thôi chứ biết làm sao bây giờ bạn. Nếu bạn có TC rồi, upload lên đây - chia sẻ với cộng đồng nhé (đừng như Bộ kia - buồn lắm!).

chhung
13/10/08, 10:32 AM
Nghe thầy cung cấp những thông tin đúng là làm em giật mình thật. Đúng là hiện nay giữa TC mới và TC cũ cũng lắm cái rắc rối.
Hiện em chỉ có TC 1651:2008 dưới dạng photo. Nếu thầy cần em sẽ gửi cho thầy một bộ.
Cảm ơn thầy đã chia sẽ những thông tin trên!

nbc
28/11/08, 04:33 PM
xin cac thanh vien giup do, cho toi hoi tieu chuan nao quy dinh khoi luong khoan lay mau be tong nhua??????Thanks

Bạn hãy đọc trong 22TCN 249:1998 - có quy định cụ thể về mật độ khoan lấy mẫu BTN hiện trường. Nếu chưa có Tiêu chuẩn này, mời bạn hãy quay về những trang đầu của mục thảo luận này để tải về.

Bạn lưu ý những lần sau phải viết bài bằng tiếng Việt có dấu nhé - đó là Quy định của Diễn đàn đấy.

htm
09/12/08, 10:42 PM
Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước đô thị này các bác!

dungnguyenvan82
29/03/09, 03:43 PM
Cảm ơn diễn đàn đã tạo điều kiện cho tôi gia nhập. Và cảm on các thanh viên đa cho toi tai bài nay

phanminhtai6879
06/04/09, 08:52 AM
cam on cac ban da giup do minh nhieu lam'
co gi moi minh xin cac ban nua nhe
bay gio minh chua co tai lieu moi nen chua goi duoc

NPQ
22/04/09, 10:39 AM
ai có tctc đường đô thị update cho mình với. hoặc ai biết trình tự thi công đường đô thị chia sẽ mình với. cảm ơn cả nhà nhé.

cuibap_1102
24/04/09, 10:19 AM
Cho hỏi có ai biết tiêu chuẩn quét nhựa đường , tiêu chuẩn đệm đá dăm và tiêu chuẩn lấp cát đầm chặt (thi công va nghiệm thu).

quangduc
24/04/09, 03:24 PM
chào cả nha. minh dang gặp chút rắc rối trong việc áp dung định mức ma hieu AD 22100 áp dung cho làm mặt đừong dá 4x6 chen đá dăm, nhưng khổ nỗi quy trình thi công loại mặt đường này chưa có. Vậy khi nào thì đưa 02 loại đá 0,5x1 và đá 0,15-0,5 vào để tính toán. Kết cấu mặt đờng của mình là đá 4x6 chèn đá dăm dày 14cm, láng nhựa 03 lớp dày 3,5cm. các ban gủi theo địa chỉ. sduckq@gmail.com. cảm ơn nhiêu nhiều

nbc
25/04/09, 07:09 AM
chào cả nha. minh dang gặp chút rắc rối trong việc áp dung định mức ma hieu AD 22100 áp dung cho làm mặt đừong dá 4x6 chen đá dăm, nhưng khổ nỗi quy trình thi công loại mặt đường này chưa có. Vậy khi nào thì đưa 02 loại đá 0,5x1 và đá 0,15-0,5 vào để tính toán. Kết cấu mặt đờng của mình là đá 4x6 chèn đá dăm dày 14cm, láng nhựa 03 lớp dày 3,5cm.

Mặt đường đá dăm thi công và nghiệm thu theo tiêu chuẩn 22TCN 06:1977. Bạn có thể tải tiêu chuẩn này trên Diễn đàn đấy.

Thi công lớp đá dăm xong rồi, láng nhựa thì lại áp dụng tiếp 1 tiêu chuẩn khác: 22TCN 271:2001.

Chúc bạn thành công.

panda291105
24/05/09, 11:00 PM
cám ơn các bac nhiu nha
dung cái em đang rất cần.
:D

bombem
16/07/09, 08:28 PM
Tại sao mình Kích chuột phải --> Save Target As mà vẫn không down được file của nbc nhỉ?

luonggiacat
18/07/09, 09:07 PM
Tại sao mình Kích chuột phải --> Save Target As mà vẫn không down được file của nbc nhỉ?
Vẫn tốt mà bạn. Hay bạn thử kích thẳng vào xem có kết quả như thế nào.
Chúc bạn thành công!!!

maimytra
24/10/09, 11:24 PM
mình cũng học xây dựng cầu đường mong các bác giúp đỡ

lsqisme
27/10/09, 07:32 PM
Bạn nào có giáo trình Xây dựng đường cho mình với ???

nguyensongtan
01/11/09, 03:13 PM
Em cảm ơn thầy, đúng là tiêu chuẩn này thuột loại quý hiếm nhất mà em gặp

hongnn_gtvt@yah
19/12/09, 08:28 AM
Cho tôi xin hỏi về qui trình nào được áp dụng hiện nay về thi công và nghiệm thu nền đường. Xin cám ơn.

Vinh Linh
10/04/10, 10:52 AM
Xin chào các bạn.
Hiện nay mình đang làm đồ án thi công đường, ai có sổ tay máy xây dựng cho mình xin với

xuan khanh
16/11/10, 02:04 PM
cảm ơn bạn nhiều.đây đúng là tài liệu mình đang cần.chúc bạn sức khỏe và thành công