PDA

View Full Version : Tính toán độ vồng cầu Extradoseyeucau
30/12/10, 07:59 AM
Các thầy và anh em có ai nghiên cứu về vấn đề này chưa vậy, trường hợp cầu của mình la 1 tháp, không biết tính dộ vồng như thế nào dây, mình cũng sử dụng chức năng FCM của Midas, nhưng cái mục Key thì không biết nhập nhóm kết cấu nào vì cầu không có hợp long mà.Anh em cho ý kiến với nhé

Acquy_Dracula
31/12/10, 03:05 PM
Các thầy và anh em có ai nghiên cứu về vấn đề này chưa vậy, trường hợp cầu của mình la 1 tháp, không biết tính dộ vồng như thế nào dây, mình cũng sử dụng chức năng FCM của Midas, nhưng cái mục Key thì không biết nhập nhóm kết cấu nào vì cầu không có hợp long mà.Anh em cho ý kiến với nhé


.............................
Khi anh phân tích, hãy tạo ra nhóm kết cấu cần tính toán độ vồng,. Sau khi phân tích xong hãy vào mục:
Results>General Camber>General Camber Control> Chọn nhóm kết cấu và hướng thi công.
Tiếp theo vào mục General Camber View hoặc Table.
Chúc Thành công.

yeucau
31/12/10, 03:11 PM
Chào Khánh, trong chức năng FCM của Midas yêu cầu người dùng phải nhập Brigde Group, Bodaries và Key Seg, đối với cầu 1 dây 1 tháp thì cái mục Key Seg tức là nhóm hợp long thì nhập gì vào đây hả bạn!!!???

Acquy_Dracula
31/12/10, 03:26 PM
Chào Khánh, trong chức năng FCM của Midas yêu cầu người dùng phải nhập Brigde Group, Bodaries và Key Seg, đối với cầu 1 dây 1 tháp thì cái mục Key Seg tức là nhóm hợp long thì nhập gì vào đây hả bạn!!!???

FCM là viết tắt của chữ: Free Cantilever Method..chức năng đó chỉ dùng cho cầu đúc hoặc lắp hẩng....Anh cần xác định mình là loại cầu gì mà áp dụng, bên dưới chức năng FCM Camber còn có chức năng General Camber
Còn các trường hợp tính độ vồng khác thì dùng chức năng:
Results>General Camber>General Camber Control> Chọn nhóm kết cấu và hướng thi công.
Tiếp theo vào mục General Camber View hoặc Table..

soncd7a
30/06/11, 08:52 PM
xin chao cac anh.cách tính độ vồng trụ cầu khó thật b nào có tài liệu gi không giúp mình nha