PDA

View Full Version : Cọc ván Lasen IVHaitac
12/01/11, 10:04 PM
Ai biết kích thước, hình dạng, khối lượng của cọc ván Lasen IV chỉ cho mình với. Thanks!

triaaa
12/01/11, 11:51 PM
Bạn xem trong cuốn "Thi công móng mố trụ" page 50 nhé, sách của tác giả Nguyễn Trâm, Nguyễn tiến Oanh...
Chúc học tốt.