PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Những "tuyệt chiêu" trong Excelhotgirlcodon
14/01/11, 03:36 PM
KHÓA VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU, CÔNG THỨC TRONG BẢNG TÍNH EXCEL


Mục đích: Bảo vệ dữ liệu và công thức của bạn, ngăn không cho người khác sửa đổi.

Với Excel 2003, bạn làm như sau:

Bước 1: Mở bảng tính có chứa dữ liệu và công thức.
Từ thanh tiêu đề Tools =>Protection =>Protec Sheet

(xem hình k1)

Bước 2: Gõ mật mã vào Protect Sheet

(xem hình k2 và k3)

Bây giờ, người khác không thể sửa đổi được bảng dữ liệu cũng như công thức bạn đã lập trong bảng tính. Nếu có "lỡ tay" ấn phím bất kỳ vào bảng tính thì bạn sẽ nhận được cảnh báo sau:

(xem hình k4)

Bước 3: Muốn sửa đổi dữ liệu trong bảng tính, bạn phải mở khóa: Tools =>Protection =>Unprotec Sheet
(xem hình k5 và k6)

Lưu ý: Mật mã để mở khóa phải hoàn toàn giống với mật mã đã dùng để khóa.

hotgirlcodon
15/01/11, 01:05 PM
XÓA NHỮNG KHOẢNG TRẮNG VÔ ÍCH TRONG CHUỖI VĂN BẢN


Những khoảng trắng vô ích này có thể nằm ở bất kỳ đâu trong đoạn văn: ở đầu, ở cuối hoặc ở giữa...

ví dụ: xem hình t1

Để xóa đi những khoảng trắng đó mà không phải chỉnh sửa theo cách thủ công, với E2003, bạn có thể làm như sau:

Bước 1: Chèn thêm một cột/dòng sau cột/dòng cần chỉnh sửa

(xem hình t2)

Bước 2: Tại cột/dòng vừa chèn thêm dùng hàm TRIM(text) để xóa những khoảng trắng vô ích.

(xem hình t2)

Bước 3: Copy công thức xuống các cột/dòng cần chỉnh sửa.

(xem hình t3)

hotgirlcodon
17/01/11, 08:04 AM
LÀM ẨN ĐI SHEET CHỨA NHỮNG THÔNG TIN KHÔNG MUỐN CHIA SẺ

Bạn muốn có 1 khu vực (có thể là 1 sheet) ghi chép những dữ liệu, công thức, những chi tiết vụn vặt và nhạy cảm. Nếu dùng chức năng khóa bảng tính thì người khác vẫn có thể xem được những thông tin đó.
Để không muốn cho ai nhìn thấy những "riêng tư" của bạn, bạn có thể làm cho ẩn luôn cả Sheet đó đi.

Ví dụ: Bạn muốn làm ẩn đi Sheet chứa bảng tính Nội lực do hoạt tải, tĩnh tải gây ra.
Với E2003, bạn làm như sau:

Bước 1: Mở Sheet cần làm ẩn đi. Sau đó, bạn làm như hình a1

(xem hình a1)

Bước 2: Kết quả sẽ được như sau:

(xem hình a1')

Muốn "kéo" Sheet đã ẩn ra, bạn làm như sau: Fomat=>Sheet=>Unhide => chọn Sheet cần đưa ra.

(xem hình a2)

hotgirlcodon
20/01/11, 08:02 AM
ĐỊNH DẠNG CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG BẢNG TÍNH EXCEl


Mục đích: Để dễ theo dõi, kiểm soát số liệu, dữ liệu trong bảng tính. Ví dụ: Trong bảng điểm của SV, định dạng để theo dõi những môn học trên 5.0 hoặc dưới 5.0; trong bảng lương của nhân viên, định dạng để theo dõi những người phải nộp thuế TNCN ...:D:D

Ví dụ: Để "đánh dấu" Modun độ lớn của cát với mốc là 200, với E2003, bạn làm như sau:

- Bước 1: Định dạng:
Chọn vùng dữ liệu cần định dạng trong bảng tính excel. Sau đó, từ thanh tiêu đề: Format => Conditional Formatting => Condition 1.
Trong Condition 1:
+ Nếu chọn greater than và chọn màu mặc định là màu đỏ từ Format, bạn sẽ được kết quả như hình d3

( xem hình d1, d2 và d3)

+ Nếu chọn less than, bạn sẽ được kết quả như hình d4

+ Nếu chọn equal to, bạn sẽ được kết quả như hình d5

+ Nếu chọn not equal to, bạn sẽ được kết quả như hình d6

+ Nếu chọn greater than or equal to, bạn sẽ được kết quả như hình d7

+ Nếu chọn less than or equal to, bạn sẽ được kết quả như hình d8

- Bước 2: Xóa định dạng:
Trong Condition 1, bạn chọn Formual Is =>OK

hotgirlcodon
02/03/11, 08:50 AM
KHÓA VÀ BẢO VỆ Ô CHỨA CÔNG THỨC

Mục đích: Bảo vệ công thức tính bạn đã lập trong bảng tính, cũng như kết quả mà bạn có từ công thức đó; ngăn không cho người khác "vô tình" điều chỉnh, sửa chữa kết quả của bạn, kiểu như "xăng có thể cạn, lốp có thể mòn nhưng số máy số khung không bao giờ thay đổi":D:D. Các dạng bảng tính có thể là: bảng dự toán, bảng điểm, bảng lương ...
Ví dụ: Xem hình c1

Với E2003, bạn làm như sau:
- Bước 1: Chọn toàn bộ bảng tính có công thức cần bảo vệ.
Sau đó, trong vùng đã chọn click phải => Fomat Cells.
(Xem hình c2)

- Bước 2: Trong Fomat Cells, tại thẻ Protection bạn bỏ dấu chọn Locked => OK
(Xem hình c3)

Bây giờ, nếu có ai đó sửa đổi dữ liệu trong bảng tính của bạn, thì kết quả vẫn không thay đổi.
(Xem hình c4)

arigato87
02/03/11, 11:28 AM
Thanks nhiều nhé, rất hữu ích đấy. Anh em cầu đường sẽ biết ơn bạn nhiều lắm, mình cũng đang cần những thông tin này. Còn bên MS word có trò gì không hè??? Word thì mình vẫn chỉ sài được thôi, về cách chuẩn bị và cách dòng hoặc làm khung giấy thì mình còn bí bạn ơi. Cho mình ý kiến với nhé, chắc nhiều anh em cũng cần đấy....Thanks a lot.:M_nhoc2_29::M_nhoc2_29:

hotgirlcodon
02/03/11, 01:39 PM
Còn bên MS word có trò gì không hè???

Bạn mở hẳn 1 topic về Word luôn đi! Hoặc bạn cứ đưa câu hỏi lên đây, ai biết sẽ trả lời bạn.

hotgirlcodon
04/03/11, 02:04 PM
TÁCH HỌ, TÊN TRONG EXCEL

Ví dụ: Ở cột họ và tên trong bảng danh sách nhân viên, học sinh ... bạn muốn tách ra làm hai cột Họ và tên lót, cột Tên riêng để dễ theo dõi hay tìm kiếm.

(xem hình t1)

Với E2003, bạn làm như sau:
- Bước 1: Tạo thêm 2 cột: Họ và tên lót, Tên
(xem hình t1)

- Bước 2: Ở dòng đầu tiên của cột C4, bạn nhập:
=TRIM(SUBSTITUTE(B4,D4,""))

Ở dòng đầu tiên của cột D4, bạn nhập:
=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(B4," ",REPT(" ",LEN(B4))),LEN(B4)))

(xem hình t2 và t3)


- Bước 3: Coppy công thức cho các dòng còn lại sẽ được kết quả như sau:
(xem hình t4)

lblh
04/03/11, 02:39 PM
TÁCH HỌ, TÊN TRONG EXCEL

Ví dụ: Ở cột họ và tên trong bảng danh sách nhân viên, học sinh ... bạn muốn tách ra làm hai cột Họ và tên lót, cột Tên riêng để dễ theo dõi hay tìm kiếm.

(xem hình t1)

Với E2003, bạn làm như sau:
- Bước 1: Tạo thêm 2 cột: Họ và tên lót, Tên
(xem hình t1)

- Bước 2: Ở dòng đầu tiên của cột C4, bạn nhập:
=TRIM(SUBSTITUTE(B4,D4,""))

Ở dòng đầu tiên của cột D4, bạn nhập:
=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(B4," ",REPT(" ",LEN(B4))),LEN(B4)))

(xem hình t2 và t3)


- Bước 3: Coppy công thức cho các dòng còn lại sẽ được kết quả như sau:
(xem hình t4)

Excel co khả năng sắp xếp lý trình theo thứ tự tăng dần hay giảm dần không khi mà hồ sơ đã đánh lý trình lộn xộn. nếu không phải đánh lại mất thời gian lắm.

hotgirlcodon
04/03/11, 03:34 PM
Excel co khả năng sắp xếp lý trình theo thứ tự tăng dần hay giảm dần không khi mà hồ sơ đã đánh lý trình lộn xộn. nếu không phải đánh lại mất thời gian lắm.

Được chứ! Excel còn có thể sắp xếp thứ tự tên hoặc họ + tên lót theo ABC ..SẮP XẾP SỐ LIỆU THEO CHIỀU TĂNG DẦN HOẶC GIẢM DẦN
SẮP XẾP HỌ, TÊN THEO THỨ TỰ ABC


Ví dụ 1: Sắp xếp số liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần:

Cần sắp xếp kết quả học tập của HS theo tăng dần hoặc giảm dần.
(xem hình s1)

- Sắp xếp điểm TBC theo thứ tự tăng dần:
Từ Data =>Sort => Chọn Ascending + cột cần sắp xếp là cột E như hình "tang dan1", bạn sẽ được kết quả như hình "tang dan2"

- Sắp xếp điểm TBC theo thứ tự giảm dần:
Từ Data =>Sort =>Chọn Descending + cột cần sắp xếp là cột E như hình "giam dan1", bạn sẽ được kết quả như hình "giam dan2"


Ví dụ 2: Sắp xếp họ tên theo thứ tự ABC

- Sắp xếp Họ + tên lót theo ABC:
Từ Data =>Sort => Chọn Ascending + cột cần sắp xếp là cột B như hình "sx ho1", bạn sẽ được kết quả như hình "sx ho2"

- Sắp xếp Tên theo ABC:
Từ Data =>Sort => Chọn Ascending + cột cần sắp xếp là cột C như hình "sx ten1", bạn sẽ được kết quả như hình "sx ten2"

Lưu ý: Trong các cách sắp xếp trên, bạn nhớ chọn "No header row" (trừ dòng tiêu đề ra) nhé!

lblh
05/03/11, 08:52 AM
Được chứ! Excel còn có thể sắp xếp thứ tự tên hoặc họ + tên lót theo ABC ..SẮP XẾP SỐ LIỆU THEO CHIỀU TĂNG DẦN HOẶC GIẢM DẦN
SẮP XẾP HỌ, TÊN THEO THỨ TỰ ABC


Ví dụ 1: Sắp xếp số liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần:

Cần sắp xếp kết quả học tập của HS theo tăng dần hoặc giảm dần.
(xem hình s1)

- Sắp xếp điểm TBC theo thứ tự tăng dần:
Từ Data =>Sort => Chọn Ascending + cột cần sắp xếp là cột E như hình "tang dan1", bạn sẽ được kết quả như hình "tang dan2"

- Sắp xếp điểm TBC theo thứ tự giảm dần:
Từ Data =>Sort =>Chọn Descending + cột cần sắp xếp là cột E như hình "giam dan1", bạn sẽ được kết quả như hình "giam dan2"


Ví dụ 2: Sắp xếp họ tên theo thứ tự ABC

- Sắp xếp Họ + tên lót theo ABC:
Từ Data =>Sort => Chọn Ascending + cột cần sắp xếp là cột B như hình "sx ho1", bạn sẽ được kết quả như hình "sx ho2"

- Sắp xếp Tên theo ABC:
Từ Data =>Sort => Chọn Ascending + cột cần sắp xếp là cột C như hình "sx ten1", bạn sẽ được kết quả như hình "sx ten2"

Lưu ý: Trong các cách sắp xếp trên, bạn nhớ chọn "No header row" (trừ dòng tiêu đề ra) nhé!


Cảm ơn bạn nhiều nha! Mình đã thử rồi và thấy rằng khi minh thay đổi thứ tự thì hàng sẽ thay đổi theo

hotgirlcodon
24/03/11, 09:04 AM
TRỘN TÀI LIỆU GIỮA WORD VÀ EXCEL


Giả sử bạn cần làm Giấy mời họp Hội đồng hương để gửi cho vài trăm người, hay bạn muốn gửi Giấy báo nhập học, giấy báo điểm, bảng Kết quả học tập ... cho khoảng 1.000 sinh viên, có thể bạn in 1 mẫu rồi photocopy, rồi viết tên từng người vào. Cách này tiết kiệm, nhưng mất nhiều thời gian và có vẻ không đẹp lắm về hình thức. Còn bạn muốn gửi đến từng người với những giấy mời có in luôn tên, địa chỉ ... thì không lẽ lại ngồi gõ tên từng người vào mẫu rồi in ra ? Cách này tuy đẹp về hình thức, nhưng cũng mất nhiều thời gian hơn cách thứ 1.

Để tiết kiệm thời gian và "giải phóng sức lao động" của bản thân, bạn có thể dùng cách "Trộn tài liệu".

Ví dụ: Bạn cần gửi Giấy mời họp Hội đồng hương cho gần 200 người.
Với cách này, bạn cần chuẩn bị 2 file:
- Giấy mời: soạn trên Word, hình thức trang trí tùy bạn.
(xem hình W1)
- Danh sách những người sẽ gửi giấy mời: soạn trên Excel
(xem hình W2)(còn nữa)

haylachinhminh
28/03/11, 07:33 AM
Bạn "hotgirlcodon" cho mình hỏi vấn đề này chút:
Trong Excel làm sao để có thể chuyển một đoạn văn bản từ kiểu viết thông thường (có cả chữ hoa và chữ thường) thành toàn chữ hoa không bạn?

hermyone1610
28/03/11, 10:22 AM
Bạn "hotgirlcodon" cho mình hỏi vấn đề này chút:
Trong Excel làm sao để có thể chuyển một đoạn văn bản từ kiểu viết thông thường (có cả chữ hoa và chữ thường) thành toàn chữ hoa không bạn?

Trong lúc chờ bạn hotgirl, mình xin cho ý kiến là bạn có thể dùng hàm UPPER hoặc đơn giản nhất là dùng công cụ chuyển đổi của Unikey (bấm chuột phải vào biểu tượng Unikey > Công cụ), cách này có thể áp dụng cho mọi ứng dụng.

hotgirlcodon
28/03/11, 04:06 PM
Hihi... có phải cái gì tớ cũng biết đâu....Bạn cứ làm theo cách của bạn hermyone1610, có thể dùng ECCPUL.
xem thêm tại đây:
http://www.vn-zoom.com/f136/tien-ich-word-va-excel-sapxep-convert-docso-xuly-ngaythangvn-207019.html
http://www.baokinhteht.com.vn/home/13418_p0_c109/chuyen-doi-de-dang-giua-cac-kieu-chu-trong-excel.htm

namqng
28/03/11, 10:37 PM
Bạn "hotgirlcodon" cho mình hỏi vấn đề này chút:
Trong Excel làm sao để có thể chuyển một đoạn văn bản từ kiểu viết thông thường (có cả chữ hoa và chữ thường) thành toàn chữ hoa không bạn?

Cách đơn giản nhất là bạn hãy chuyển fonf đang dùng thành font có chữ "H" đằng sau là thành chữ HOA hết thôi mà!
VD: font bạn đang dùng là ".VnTime" thì bạn chuyển thành font ".VnTimeH" là xong.

hotgirlcodon
31/03/11, 10:54 AM
TRỘN TÀI LIỆU GIỮA WORD VÀ EXCEL (tt)

Tiến hành trộn tài liệu:

- Bước 1: Mở file "Giấy mời".
Từ Tools =>Letters and Mailings =>Show Mail Merge Toolbar

(xem hình W3)

- Bước 2: Từ thanh Mail Merge =>Open Data Source => hộp Select Data Source

(xem hình W4)

Trong hộp Select Data Source chọn file excel "Danh sach Hoi dh ND" đã soạn sẵn tại ổ đĩa lưu trữ =>Open => chọn Sheet 1 trong Select Table => OK

hotgirlcodon
31/03/11, 01:38 PM
TRỘN TÀI LIỆU GIỮA WORD VÀ EXCEL (tt)


- Bước 3: Bạn để con trỏ tại dòng: "Kính mời gia đình Ông (Bà): "
Từ Mail Merge, click chọn Insert Merge Fiedls => chọn "Họ và tên" =>Insert =>Close

(xem hình W5)

Tương tự cho dòng: "Địa chỉ", "Số điện thoại", bạn sẽ được kết quả như hình W6

- Bước 4: Hiện thông tin của người đầu tiên trong danh sách mời: click vào biểu tượng "ABC" trên Mail Merge

(xem hình W7)

Hiện thông tin của người thứ 2, 3, 4 ..... trong danh sách: click vào Next Record

(xem hình W8)

Ruyubang_do
31/03/11, 01:46 PM
Cách đơn giản nhất là bạn hãy chuyển fonf đang dùng thành font có chữ "H" đằng sau là thành chữ HOA hết thôi mà!
VD: font bạn đang dùng là ".VnTime" thì bạn chuyển thành font ".VnTimeH" là xong.
Nhưng mà nó dùng font Times New Roman thì làm gì có "H" để sửa lại. UPPER là lệnh tốt nhất, sau đó copy dòng đã UPPER, sau đó Paste Special ra là xong

robinson
31/03/11, 02:08 PM
sao các hình minh họa không thể save được nhỉ??

hotgirlcodon
18/05/11, 02:05 PM
CỐ ĐỊNH TIÊU ĐỀ TRONG BẢNG TÍNH EXCEL

Giả sử: bạn có một bảng tính excel khoảng trăm dòng và nhiều cột. Khi cần in ấn văn bản theo thứ tự trang thì ngoài việc đánh số trang tự động bạn nên cố định luôn tiêu đề dòng/ tiêu đề cột để tiện cho người xem (thay vì cắt - dán thủ công từng dòng tiêu đề vào từng đầu trang).

Ví dụ: Tôi có danh sách học viên gần 100 người. Khi cần in ấn, ngoài việc đánh số trang tự động tôi "cố định" tiêu đề dòng như sau:
- Bước 1: Bạn mở trang excel chứa danh sách và xác định dòng cần cố định là từ A1 đến D1.
Sau đó, từ File => Page Setup

- Bước 2: Trong hộp Page Setup chọn Sheet.
Tại dòng "Rows to repeat at top" gõ vào "A$1 : D$1" (cố định tiêu đề dòng trên)
=> OK
(xem hình c1)
* Nếu bạn cần cố định tiêu đề cột trái thì chọn: "Colums to repeat at left".

- Kết quả: (xem hình c2)

nongthonvn
18/05/11, 04:49 PM
Hii bạn có nhiều tuyệt chiêu thế,cho nó vào luôn cái ebook rồi chia sẻ với anh em,lúc đó thanks nhiều nhiều luôn ak.:M_nhoc2_16:

arigato87
18/05/11, 09:25 PM
Mình cũng nghĩ vậy, Hotgirlcodon có những nguyên cứu về excel như vậy nên có 1 ebook đi. Mình rất thích excel và hiện tại dùng tương đối tốt nhưng đôi lúc có những tuyệt chiêu cũng cần học hỏi và chỉ giáo từ anh em. Cái hay của excel thì càng nguyên cứu và dùng nhiều thì sẽ rất thích. Mình cảm ơn hotgirlcodon rất nhiều nhé, nếu bạn có những chiêu gì hay thì mail cho mình với: mail: trungtcong@gmail.com .

huyphan
19/05/11, 08:33 AM
Ngoài những thủ thuật trên, các bạn quan tâm về tất cả những vấn đề liên quan đến Excel của Bác Bill Gates ,Một trang web và diễn đàn thật hay và xôm tụ ở VN mà các bạn không thể bỏ qua:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/content.php
Chúc các bạn có nhiều điều bổ ích!

hotgirlcodon
07/09/11, 10:02 AM
CHƯƠNG TRÌNH TRỘN ĐỀ THI TRÊN EXCEL


Nhằm đối phó với tình trạng ... học tủ của SV, Th.S Phan Tự Hướng đã xây dựng chương trình Trộn đề thi trên Excel (Excel 2007 trở về sau)

Mỗi đề gồm 3 câu (trong đó 1 câu bắt buộc) được lấy từ danh sách có sẵn, các câu hỏi không trùng nhau và được lấy ngẫu nhiên.

- Trong Sheet CSDL có danh sách đề thi gốc. Câu hỏi được chia làm 2 phần, phần 1 gồm 2 câu hỏi, phần 2 có 1 câu (coi là bắt buộc). Chúng ta cần khai báo các câu hỏi trong đó, số câu hỏi ở cột đầu lớn gấp đôi ở cột 2.
- Sheet "De thi 1": Là mẫu gốc, chúng ta có thể thay đổi nội dung phần tô đỏ, chỉnh sửa hợp lý, nhưng tuyệt đối không thêm bớt cột hàng. Mỗi Sheet in ra tờ A4, mỗi tờ A4 đó chứa 2 đề thi.

(xem file đính kèm. Pass để mở: 321)


Nguồn: giaiphapexcel.com