PDA

View Full Version : Giới thiệu phần mềm tính toán hầm Flac3Dtung125cc
10/02/11, 04:01 PM
Đây là phần mềm khá nổi tiếng về thiết kế hầm
http://dizhidaxue.blogspot.com/2011/02/xay-dung-mo-hinh-ham-bang-phan-mem.html