PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tính khối lượng từ file acadhoang_cq
25/02/11, 06:03 PM
Bạn nào biết lẹnh nào trong Acad dùng để tính khối lượng thì hướng dẫn cho mình với.

phongvan38
25/02/11, 10:07 PM
Bạn nào biết lẹnh nào trong Acad dùng để tính khối lượng thì hướng dẫn cho mình với.

Không biết bạn đang hỏi tính thể tích vât thể theo 3D hay là chỉ cần tính khối lượng của một đoạn dầm hay là giữa 2 trắc ngang trong đường thôi?

Theo mình biết thì nếu bạn có thể dựng được mô hình 3D rồi thì dùng lệnh massprop là sẽ có được thể tích của nó. Còn nếu chỉ cần tính diện tích mặt cắt thôi, thì bạn vẽ mặt cắt bằng đường kín(polyline), rồi gõ region hoặc vào tool -->inquyri --> region rồi chọn mcn mới vẽ, xong rồi thì dùng lệnh massprop bạn cũng sẽ có được diện tích trắc ngang, momen quán tính chính.

Thân! :M050:

AnDanh
25/02/11, 10:14 PM
Bạn nào biết lẹnh nào trong Acad dùng để tính khối lượng thì hướng dẫn cho mình với.

Để tính diện tích một khu vực nào đó bạn khoanh kín khu vực đó rùi dùng lếnh AREA ,rùi kích vào các góc của khu vực thì cad sẽ tính cho bạn cả diện tích và chu vi đó.
Chúc bạn thành công