PDA

View Full Version : Cho hỏi về cầu liên tục?arigato87
04/03/11, 01:28 AM
Mình đang làm cầu dầm liên tục nhưng đang thắc mắc khổ giới hạn tối thiểu thông thuyền trên sông cấp V, theo bảng tra 2.3.3.1.1 theo chiều thẳng đứng(trên toàn chiều rộng) là 3,5m, vậy cho mình hỏi 3,5m trên là khoảng cách tối thiểu từ MNCN đến đáy dầm cầu liên tục nhịp chính, vậy vị trí đó là giữa nhịp chính hay là tại vị trí gần đỉnh trụ ạ??? Mong được giúp đỡ của anh em...//Thanks.

boy_06c
04/03/11, 07:40 AM
Mình nghĩ là toàn nhịp chính, tức là kể cả chỗ gần trụ như bạn nói

gnuhyudov2506
04/03/11, 09:33 AM
Mình đang làm cầu dầm liên tục nhưng đang thắc mắc khổ giới hạn tối thiểu thông thuyền trên sông cấp V, theo bảng tra 2.3.3.1.1 theo chiều thẳng đứng(trên toàn chiều rộng) là 3,5m, vậy cho mình hỏi 3,5m trên là khoảng cách tối thiểu từ MNCN đến đáy dầm cầu liên tục nhịp chính, vậy vị trí đó là giữa nhịp chính hay là tại vị trí gần đỉnh trụ ạ??? Mong được giúp đỡ của anh em...//Thanks.

Như bạn đã biết thì khổ thông thuyền cho sống cấp V là: H>=3,5m, B>= 25m.
Như vậy bạn chỉ cần cho phần giữa nhịp chính thỏa mãn yêu cầu đó là được. tối thiểu từ giữa nhịp chính ra mỗi bên 12,5m (12,5x2=25m). Ngoài ra cao độ đó còn phụ thuộc 1 số yếu tố khác như cao độ đường 2 đầu cầu...
Chú ý MNTT không phải MNCN!
Good luck!

NamTho1
08/03/11, 02:38 PM
Đúng rồi, và còn phụ thuộc vào mực nước thiết kế nữa.
Chẳng hạn mực nước thiết kế là 1% thì với mực nước này gối cầu không được ngập (cao hơn 50xăng)