PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Xin hỏi thầy về độ chặt kanhvu28x3
18/03/11, 04:11 PM
Thưa thầy!Cho em hỏi kiểm tra độ chặt nền đường thì lấy bao nhiêu m hoặc m2 một mẫu ạ.em xin cảm ơn thầy trước ạ!

nbc
18/03/11, 05:49 PM
Thưa thầy!Cho em hỏi kiểm tra độ chặt nền đường thì lấy bao nhiêu m hoặc m2 một mẫu ạ.em xin cảm ơn thầy trước ạ!

Mật độ kiểm tra độ chặt của đất nền đường quy định trong tiêu chuẩn TCVN 4447:1987. Bạn có thể tham khảo các quy định trong tiêu chuẩn ấy.

cuki2603
31/03/11, 09:45 AM
bạn có thể tham khảo ở đây nhé:
3. Thí nghiệm kiểm tra độ chặt nền đất đắp, độ chặt của các lớp móng.
- Kiểm tra theo tiêu chuẩn TCVN 4447-87.
- Thí nghiệm kiểm tra theo tiêu chuẩn 22TCN02-71 và 22TCN03-79.
- Mỗi lớp đắp dày 15-18 cm có diện tích đắp <=300m2 kiểm tra 01 điểm.
3. Thí nghiệm kiểm tra các lớp móng trong xây dựng đường ô tô.
- Thí nghiệm kiểm tra độ chặt K của các lớp đất móng. Thí nghiệm kiểm tra modul đàn hồi theo tiêu chuẩn 22CN 211-93 để so sánh với yêu cầu thiết kế.
- Cứ 1000m2 đo 03 điểm và trên toàn tuyến.
Chúc bạn thành công