PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cần tìm hiểulăngchien
22/03/11, 04:24 PM
tôi tính diện tích đắp cát tại mặt cắt ngang va dc nhân với 1.22 để tính khối lượng đắp cát. hệ số 1.22 đó tôi đọc trong diên đàn CDBKND có bạn nói hệ số đó la trên lý thuyết thực tế rất khác.vậy tôi muốn hỏi con hệ số lu lèn cát nào khác 1.22 ko?

KINGUYENMOI
25/05/11, 04:29 PM
tôi tính diện tích đắp cát tại mặt cắt ngang va dc nhân với 1.22 để tính khối lượng đắp cát. Hệ số 1.22 đó tôi đọc trong diên đàn cdbknd có bạn nói hệ số đó la trên lý thuyết thực tế rất khác.vậy tôi muốn hỏi con hệ số lu lèn cát nào khác 1.22 ko?

thừong mỗi loại cát khác nhau sẽ có hệ số lu len khác nhau, muốn biét chinh xác hệ số lu lèn của no thì phải thí nghiệm, nhung nếu không có thi bác co thế lấy hệ số trong sổ tay vật liệu xảy dựng. Thừong là : 1.22 hoặc 1.33

00X00
25/05/11, 04:43 PM
thừong mỗi loại cát khác nhau sẽ có hệ số lu len khác nhau, muốn biét chinh xác hệ số lu lèn của no thì phải thí nghiệm, nhung nếu không có thi bác co thế lấy hệ số trong sổ tay vật liệu xảy dựng. Thừong là : 1.22 hoặc 1.33
Cái này không nhầm thì là thi công ở địa phương nào thì lấy theo DMXDCB ở địa phương đó.trong đó có mà