PDA

Xem phiên bản đầy đủ : giao lưu với cầu đường bkđnthinh_53cdp
26/03/11, 09:18 PM
sắp tới 24.4 rùi! olympic cơ học toàn quôc lần 23. a,e cđ_bkdn chuẩn bị tới đâu rùi? mh muốn mời các bạn trong đo cùng giao lưu vài đề cùng a,e ngoài này nhé!