PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hướng dẫn cách Đại hội Chi Đoànxuandan_ak25
18/09/07, 02:02 PM
LIÊN CHI ĐOÀN KHOA XDCĐ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN:………… ---- ﮬ ﮬ ﮬ ﮬ ﮬ----
---- ﮬ ﮬ ﮬ ﮬ ﮬ----
KỊCH BẢN
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

I.Phần nghi thức : ( sau khi ổn định tổ chức )
1.Chào cờ :
- Kính mời thầy giáo chủ nhiệm, đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ
- Nghiêm ! Nhìn cờ …Chào ! Quốc ca !........Đoàn ca ! ……
- Để tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, để tưởng nhớ đến công ơn của Bác Hồ vĩ đại, phút mặc niệm bắt đầu…….Thôi .
- Lễ chào cờ đã qua, xin trân trọng kính mời thầy giáo chủ nhiệm, các đại biểu cùng các bạn ngồi xuống.

2.Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu :
Kính thưa Đại hội ! Nhằm đánh giá lại hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong năm học ………..và đề ra phương hướng nhiệm vụ và phong trào Thanh niên năm học ……. …..,đồng thời bầu ra một BCH mới có đủ năng lực và nhiệt tình để điều hành công việc. Được sự cho phép của Đoàn trường, sự giúp đỡ nhiệt tình của BCH LC Khoa XDCĐ, hôm nay, Đại hội chi đoàn lớp…....năm học ……….được tiến hành, đó là lý do của Đại hội ngày hôm nay.
Về dự Đại hội, em xin trân trọng giới thiệu có :………………………………………..(v ỗ tay)

3.Giới thiệu Đoàn chủ tịch:
Kính thưa Đại hội, trong cuộc họp của Chi đoàn ngày ……tháng…..năm…….,đã thống nhất giới thiệu các đồng chí sau vào Đoàn chủ tịch :
1.Đ/c : ………………………………………… ……..
2.Đ/c : ………………………………………… ……..
3.Đ/c : ………………………………………… ……..
Xin Đại hội cho ý kiến ? Nếu Đại hội đồng ý xin cho một tràng vỗ tay.
Kính mời Đoàn chủ tịch lên làm việc !

II.Phần làm việc của Đoàn chủ tịch :
1.Giới thiệu Đoàn thư ký :
Kính thưa Đại hội ! Đoàn chủ tịch đã thống nhất với cuộc họp của Chi đoàn, giới thiệu 2 đồng chí sau đây vào Đoàn thư ký :
1.Đ/c : ………………………………………… ……..
2.Đ/c : ………………………………………… ……..
Kính mời Đoàn thư ký lên làm việc !

2.Công bố chương trình Đại hội :
Kính thưa Đại hội ! Chương trình Đại hội gồm :
- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Trình bày bản Báo cáo tổng kết công tác Đoàn, năm học……….. Và phương hướng nhiệm vụ năm học………..
- Thảo luận, biểu quyết chỉ tiêu đề ra.
- Bầu cử BCH nhiệm kỳ ………….
- Đại hội phát biểu ý kiến .
- Ban chấp hành mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.
- Bế mạc Đại hội.

3.Trình bày Bản báo cáo tổng kết Chi đoàn……. Nhiệm kỳ :……...
Kính thưa Đại hội ! Xin được giới thiệu đ/c……………………………..thay mặt cho BCH CĐ………..thông qua bản Báo cáo tổng kết Chi đoàn ……..năm học……..
( Người được giới thiệu lên đọc )

4.Trình bày bản phương hướng :
Kính thưa Đại hội ! Xin được giới thiệu đ/c……………………………..thay mặt cho Đoàn chủ tịch đọc bản phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn năm học ……….
( Người được giới thiệu lên đọc )

5.Phần thảo luận, biểu quyết :
Qua hai bản Báo cáo tổng kết năm học ……….và phương hướng năm học ………..cùng với các chỉ tiêu đề ra, mời các đồng chí cho biết ý kiến. Để tạo thuận lợi hơn cho việc thảo luận, tôi xin được nêu lại những vấn đề chính sau :
a. Những thành tích cơ bản trong năm qua : ………………………………………… ……………….
b. Những nhược điểm cơ bản trong năm qua : ………………………………………… ……………….
c. Trong năm học này, cần đạt được những chỉ tiêu cụ thể là : (đọc trong bản phương hướng)
d. Biện pháp để đạt được chỉ tiêu đó là gì ?
( sau khi phát biểu xong đến phần biểu quyết )

*. Phần biểu quyết chỉ tiêu :
- Ai đồng ý với các chỉ tiêu trên xin giơ tay biểu quyết ?
- Ai không đồng ý với các chỉ tiêu trên xin giơ tay biểu quyết ?
- Ai có ý kiến khác xin giơ tay ?
( thư ký ghi lại số người đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác )

III.Phần bầu cử Ban chấp hành :
Kính thưa Đại hội ! Tại cuộc họp của Chi đoàn ngày……tháng……năm…..đã thống nhất cử các đồng chí có tên sau vào Ban bầu cử :
1.Đ/c : ………………………………………… ……..Trưởng ban
2.Đ/c : ………………………………………… …….. Uỷ viên
3.Đ/c : ………………………………………… …….. Uỷ viên
Xin Đại hội cho ý kiến ? Nếu Đại hội đồng ý xin cho một tràng vỗ tay.
Mời các đồng chí có tên trên lên làm việc.

*.Ban bầu cử làm việc :
Kính thưa Đại hội, tại cuộc họp trù bị của Chi đoàn đã thống nhất :
Cơ cấu BCH nhiệm kỳ…….. . . ..là 3 đ/c, trong đó 1 Bí thư, 1 phó Bí thư, 1 Uỷ viên.
Danh sách đề cử gồm……(không quá 5 đ/c, số phiếu bầu phải quá bán mới được công nhận) có tên sau :
1.Đ/c : ………………………………………… ……..
2.Đ/c : ………………………………………… ……..
3.Đ/c : ………………………………………… ……..
4.Đ/c : ………………………………………… ……..
5.Đ/c : ………………………………………… ……..
*.Thể thức bỏ phiếu bầu cử :
- Hình thức bỏ phiếu kín, công khai. Trong phiếu có ghi sẵn danh sách ….ứng cử viên.Chúng ta chọn 3 đ/c.
- Ứng cử viên nào mà chúng ta không tín nhiệm thì gạch ngang họ và tên.
- Những phiếu không hợp lệ là những phiếu không gạch tên nào hoặc gạch tất cả các tên, có ký hiệu riêng hoặc viết thêm tên vào phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ phát phiếu và kiểm phiếu, số phiếu thu vào phải bằng số phiếu phát ra . - Xin Đại hội cho ý kiến. Ai chưa rõ vấn đề gì có thể hỏi.

Kiểm tra thùng phiếu, phát phiếu cho Đoàn viên. Tất cả bỏ phiếu vào thùng phiếu, Ban bầu cử kiểm phiếu và ghi vào biên bản.
Trong thời gian Ban bầu cử kiểm phiếu, Đại hội cho sinh hoạt văn nghệ.

IV.Đại biểu phát biểu ý kiến :
Kính thưa Đại hội ! Đại hội rất vinh dự được thầy ………………………giáo viên chủ nhiệm đến tham dự. Thay mặt Đại hội, em kính mời thầy lên phát biểu ý kiến ……………………..
Thay mặt Đại hội, em xin cảm ơn những ý kiến đóng góp chân thành của thầy giáo chủ nhiệm và em xin hứa sẽ hoàn thành những kế hoạch đề ra theo ý kiến chỉ đạo của thầy.
Kính thưa Đại hội ! Đến với Đại hội hôm nay, chúng ta vinh dự được đón tiếp đồng chí …………………..đại diện BCH Liên Chi Đoàn Khoa XDCĐ .Thay mặt Đại hội, mời đồng chí lên phát biểu ý kiến.

V.Phần công bố kết quả kiểm phiếu :
( Đọc biên bản kiểm phiếu )
Kính mời các đồng chí trúng tuyển vào BCH Chi Đoàn……….năm học………….lên ra mắt và nhận nhiệm vụ.
- 3 đ/c đứng lên, quay mặt về trước lớp, 1 đ/c bước ra nói :
" Kính thưa Đại hội, được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Chi Đoàn…….năm học……….,chúng tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng và nhiệt tình của mình để điều hành Chi đoàn thực hiện thắng lợi chương trình kế hoạch năm học mới mà Đại hội đã đề ra. Kính mong thầy cô giáo hướng dẫn chỉ đạo giúp chúng em. Mong các đ/c nhiệt tình ủng hộ.Xin cảm ơn !

VI.Phần bế mạc :
Mời thầy giáo, đại biểu cùng tất cả các đồng chí đứng dậy.
Kính thưa thầy cô giáo, kính thưa Đại hội ! Sau một thời gian làm việc khẩn trương với một tinh thần trách nhiệm cao của những người Cộng sản trẻ tuổi, Đại hội đã thông qua bản báo cáo tổng kết và bản phương hướng, đã thực hiện biểu quyết và chọn được một BCH có đủ năng lực và nhiệt tình. Đặc biệt, Đại hội đã được nghe những ý kiến phát biểu chân tình của thầy chủ nhiệm và các đại biểu. Đến đây Đại hội đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội chi đoàn. Xin cảm ơn !
Design by DanCaoXuan_lop 04X3b.Chúc các bạn có 1 buổi Đại hội thành công tốt đẹp!

boy_06c
18/09/07, 02:13 PM
Anh Dần Post bài này có lý ghê.Em tham gia DHCD chứ về cách thức như thế này thì pó tay thôi.MÀ anh Post bài này vào mục cầu đường cúp 2007 rồi.Có lẽ nhầm địa chỉ

xuandan_ak25
18/09/07, 10:08 PM
anh muốn gửi bài bên ban chấp hành mà không được vì chưa là thành viên của diễn đàn.mà có phải em Duy đó không?

PQT
21/09/07, 11:09 AM
Chi đoàn nào chưa có mẫu biên bản ĐH Đoàn có thể download xuống. Chú ý, các chi đoàn phải báo cáo với BCH Liên chi đoàn trước khi tiến hành ĐH.
QT.

anhthub1
22/09/07, 01:34 PM
hehe, boy_06C là bạn Chức đó!Thầy ơi thứ 6 ngày 28/9 lớp em đại hội chi đoàn 15h! Theo em nen cho các bạn khóa 06 đi để học tập , rút kinh nghiệm tổ chức đại hội chi đoàn

boy_06c
08/10/07, 08:42 AM
Chi đoàn nào chưa có mẫu biên bản ĐH Đoàn có thể download xuống. Chú ý, các chi đoàn phải báo cáo với BCH Liên chi đoàn trước khi tiến hành ĐH.
QT.

Thầy ơi ! Cho em hỏi là tất cả các chi Đoàn phải tổ chức đại hội trước ngày mấy hả thầy.Bắt đầu tuần sau là khóa 06 thi rồi thầy ơi .Chắc khó mà tiến hành đại hội lắm ạ !!!

anhthub1
08/10/07, 09:26 AM
Tất cả các chi Đoàn phải đại hội và nộp Đoàn Phí trước ngày 15/10. đại hội chi đoan kô cần phải chuẩn bị gì cho công phu và cũng chỉ cần 1h là có thể đại hội xong, học xong các bạn ở lại đại hội luôn chứ có khó gì đâu?

PQT
08/10/07, 09:28 AM
Trước ngày 15/10 em nhe, đồng thời thu đoàn phí luôn (nộp lên LCĐ trước 15/10)!