PDA

View Full Version : Phương pháp phần tử hữu hạn và lập trình Fortrangnourt2
12/06/11, 08:41 PM
Ví dụ mình giải bài sau theo phương pháp phần tử hữu hạn (FEM): thanh có bề dày là 1 mm


http://img18.imageshack.us/img18/3082/72794769.jpg

Chia thanh thành 912 điểm tạo nên 1662 yếu tố tam giác nhỏ. Vì không thể tính bằng tay nên các bạn có thể lập trình để tính. Ở đây mình dùng ngôn ngữ lập trình Fortran để tính.
Theo lý thuyết thì chuyển vị ở điểm B sẽ là:


http://img803.imageshack.us/img803/6927/93863492.jpg

Trong mô hình FEM thì điểm chính giữa của đầu B là điểm 487:


http://img41.imageshack.us/img41/1015/95708786.jpg

Nhìn vào file kết quả sau khi chạy file lập trình thì cho kết quả gần giống với kết quả ở trên:


http://img195.imageshack.us/img195/5350/45526200.jpg

Kết quả ứng suất theo phương x được biểu diễn theo hình sau:


http://img651.imageshack.us/img651/2563/50208040.jpg