PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mác bê tôngnguyenthivan
24/06/11, 04:37 PM
Mình thấy trong thiết kế công trình, có một số công trình thì nhà thiết kế gọi mác bê tông là: mác..... cũng có một số công trình thì là ....MPa. Mình không hiểu vấn đề này được quy định như thế nào? và việc thí nghiệm chất lượng bê tông trong quá trình thi công có gì khác nhau không nhỉ? Có ai hiểu giúp mình giải thích để mở mang kiến thức với. Xin cảm ơn!

limfx
24/06/11, 05:05 PM
Mình thấy trong thiết kế công trình, có một số công trình thì nhà thiết kế gọi mác bê tông là: mác..... cũng có một số công trình thì là ....MPa. Mình không hiểu vấn đề này được quy định như thế nào? và việc thí nghiệm chất lượng bê tông trong quá trình thi công có gì khác nhau không nhỉ? Có ai hiểu giúp mình giải thích để mở mang kiến thức với. Xin cảm ơn!

Về bản chất Mac và Mpa đều giống nhau, nói lên cường độ bê tông.
Khi nói đến mác bê tông là nói đến khả năng chịu nén của mẫu bê tông. Theo tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam (TCVN 3105:1993, TCVN 4453:1995), mẫu dùng để đo cường độ là một mẫu bê tông hình lập phương có kích thước 150 mm × 150 mm × 150 mm, được dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn quy định trong TCVN 3105:1993, trong thời gian 28 ngày sau khi bê tông ninh kết. Sau đó được đưa vào máy nén để đo ứng suất nén phá hủy mẫu (qua đó xác định được cường độ chịu nén của bê tông), đơn vị tính bằng daN/cm² (kg/cm²) và bạn có thể quy đổi đơn vị một cách tuyến tính ra MPa (N/mm²).
Vậy về bản chất thì như nhau nhưng cách thí nghiệm thì khác nhau. Nếu muốn quy đổi cường độ bê tông từ mẫu hình lập phương ( thường dùng đơn vị Mac ) sang cường độ bê tông mẫu hình trụ ( thường dùng đơn vị Mpa ) thì phải nhân thêm hệ số quy đổi do khác nhau về mẫu nén. Hệ số đó bạn tham khảo ở TCVN 3118 : 1993
Xin cả nhà gốp ý thêm!

Hanoigio
24/06/11, 06:56 PM
Mình thấy trong thiết kế công trình, có một số công trình nhà thiết kế gọi mác bê tông là: mác..... cũng có công trình mác bê tông là .....MPa. Mình không hiểu vấn đề này được quy định như thế nào? Và việc thí nghiệm chất lượng bê tông trong quá trình thi công có gì khác nhau không nhỉ? Ai hiểu giải thích giúp mình để mở mang kiến thức với. Xin cảm ơn.

Khi nói đến mác bê tông là nói đến khả năng chịu nén của mẫu bê tông. Theo tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam (TCVN 3105:1993, TCVN 4453:1995), mẫu dùng để đo cường độ là một mẫu bê tông hình lập phương có kích thước 150 mm × 150 mm × 150 mm, được dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn quy định trong TCVN 3105:1993, trong thời gian 28 ngày sau khi bê tông ninh kết. Sau đó được đưa vào máy nén để đo ứng suất nén phá hủy mẫu (qua đó xác định được cường độ chịu nén của bê tông), đơn vị tính bằng MPa (N/mm²) hoặc daN/cm² (kg/cm²).
Trong kết cấu xây dựng, bê tông chịu nhiều tác động khác nhau: chịu nén, uốn, kéo, trượt, trong đó chịu nén là ưu thế lớn nhất của bê tông. Do đó, người ta thường lấy cường độ chịu nén là chỉ tiêu đặc trưng để đánh giá chất lượng bê tông, gọi là mác bê tông.
Mác bê tông được phân loại từ 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 và 600. Khi nói rằng mác bê tông 200 chính là nói tới ứng suất nén phá hủy của mẫu bê tông kích thước tiêu chuẩn, được dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn, được nén ở tuổi 28 ngày, đạt 200 kG/cm². Còn cường độ chịu nén tính toán của bê tông mác 200 chỉ là 90 kG/cm² (được lấy để tính toán thiết kế kết cấu bê tông theo trạng thái giới hạn thứ nhất).
Ngày nay người ta có thể chế tạo bê tông có cường độ rất cao lên đến 1000 kg/cm².
Ở các quốc gia khác nhau quy định kích thước mẫu có thể khác nhau. Theo tiêu chuẩn Mỹ, mẫu bê tông hình trụ tròn đường kính 150 mm, chiều cao 300 mm (thí nghiệm nén dọc trục). Để các tiêu chuẩn được tương đương cần có hệ số quy đổi.

namqng
24/06/11, 07:05 PM
Mình thấy trong thiết kế công trình, có một số công trình thì nhà thiết kế gọi mác bê tông là: mác..... cũng có một số công trình thì là ....MPa. Mình không hiểu vấn đề này được quy định như thế nào? và việc thí nghiệm chất lượng bê tông trong quá trình thi công có gì khác nhau không nhỉ? Có ai hiểu giúp mình giải thích để mở mang kiến thức với. Xin cảm ơn!

Theo mình hiểu thì thế này:
- Mác: là một "thuật ngữ" (danh từ) dùng để miêu tả cường độ vật liệu (bê tông, thép...)
- MPa: là một "đơn vị" (tính từ) chỉ cường độ trong hệ SI.

Do vậy hai "thuật ngữ" này về bản chất hoàn toàn khác nhau!

Khi người ta gọi mác bê tông là: mác... (VD mác 300) thì người đọc hiểu là: mác bê tông là 300 KG/cm2 hay 300 daN/cm2.

Khi người ta gọi mác bê tông là: ... MPa (VD 30MPa) thì người đọc hiểu là: mác bê tông là 30 MPa (tương đương 300 KG/cm2).

P/s: nói một cách nôm na là thế này: MPa là 1 dạng đơn vị của Mác!


Về bản chất Mac và Mpa đều giống nhau, nói lên cường độ bê tông.
Khi nói đến mác bê tông là nói đến khả năng chịu nén của mẫu bê tông. Theo tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam (TCVN 3105:1993, TCVN 4453:1995), mẫu dùng để đo cường độ là một mẫu bê tông hình lập phương có kích thước 150 mm × 150 mm × 150 mm,

- Mác và MPa về bản chất hoàn toàn khác nhau bạn ạ!!! (nhưng người đọc hiểu cùng chỉ về 1 vấn đề).
- Mẫu hình lập phương không chỉ có mỗi loại 150x150x150 đâu. VD BT đá 4x6 thì không thể dùng mẫu 150x150x150 được mà phải dùng mẫu 300x300x300.

Thân!

Huyhihi
25/06/11, 11:01 AM
Mình thấy trong thiết kế công trình, có một số công trình thì nhà thiết kế gọi mác bê tông là: mác..... cũng có một số công trình thì là ....MPa. Mình không hiểu vấn đề này được quy định như thế nào? và việc thí nghiệm chất lượng bê tông trong quá trình thi công có gì khác nhau không nhỉ? Có ai hiểu giúp mình giải thích để mở mang kiến thức với. Xin cảm ơn!
Đối với tiêu chuẩn cũ, người ta thường dùng khái niệm là mác. Hiện nay theo tiêu chuẩn mới là cấp độ bền tính theo đơn vị là MPa. Nhưng người ta vẫn quen theo cách gọi mác. Giữa mác và cấp độ bền có công thức liên hệ.
Khi thí nghiệm mẫu bê tông trong phòng thí nghiệm, với các điều kiện tiêu chuẩn thì người ta đánh giá thông qua mác hay cấp độ bền. Tuy nhiên, khi ra thực tế công trình, người ta ko dùng mác để đánh giá mà thường gọi là cường độ. Bởi lẽ điều kiện ở công trình và PTN khác nhau hoàn toàn.

langdu
25/06/11, 11:12 AM
Theo mình hiểu thì thế này:
- Mác: là một "thuật ngữ" (danh từ) dùng để miêu tả cường độ vật liệu (bê tông, thép...)
- MPa: là một "đơn vị" (tính từ) chỉ cường độ trong hệ SI.

Do vậy hai "thuật ngữ" này về bản chất hoàn toàn khác nhau!

Khi người ta gọi mác bê tông là: mác... (VD mác 300) thì người đọc hiểu là: mác bê tông là 300 KG/cm2 hay 300 daN/cm2.

Khi người ta gọi mác bê tông là: ... MPa (VD 30MPa) thì người đọc hiểu là: mác bê tông là 30 MPa (tương đương 300 KG/cm2).

P/s: nói một cách nôm na là thế này: MPa là 1 dạng đơn vị của Mác!


- Mác và MPa về bản chất hoàn toàn khác nhau bạn ạ!!! (nhưng người đọc hiểu cùng chỉ về 1 vấn đề).
- Mẫu hình lập phương không chỉ có mỗi loại 150x150x150 đâu. VD BT đá 4x6 thì không thể dùng mẫu 150x150x150 được mà phải dùng mẫu 300x300x300.

Thân!


Hình như có khác a Nam à, theo tiêu chuẩn cũ là nén mấu lập phương lấy đơn vị KN/m2 nhưng tiêu chuẩn hiện hành là nén hình trụ tròn vì thế cho kết quả khác nhau(Theo quy trình mới).

fantona
12/09/11, 10:56 PM
Bên Trang web ketcau.com có bài viết của gs nguyễn viết Trung và một số thành viên khác về vấn đề mà mọi người đang thảo luận. Tc thiết kế cầu mới 22tcn 272-05 không có khái niệm mác bê tông. Tuy nhiên thực tế La vẫn có nhà thầu quy đổi cấp bt ghi trên bv thiết kế sang mác bt tương đương.

songgiominhanh
05/03/12, 05:47 PM
Chào bạn!
Theo như mình hiểu thì "Mác" là một khái niệm dùng để nói lên một khả năng nổi bật nhất của vật liệu. Ví dụ: "Mác" của bê tông nói đến khả năng chịu nén của bê tông, với thép thì "mác" nói đến khả năng chịu kéo, với bitum thì "mác" nói đến chỉ số dẻo...
Để xác định mác của bê tông, dựa theo khái niệm trên thì người ta sẽ đi xác định cường độ chịu nén của bê tông theo tiêu chuẩn.
Vì nguồn gốc xuất xứ của khái niệm "mác" là do các bậc tiền bối đi du học Liên Xô cũ mang về Việt Nam nên đơn vị đo của mác bê tông là kG/cm2.
Gần đây, các bậc hậu bối lại đi du học phương Tây (Mỹ, Anh, Pháp...) lại mang về Việt Nam một khái niệm mới là cấp độ bền, việc xác định cấp độ bền của bê tông (thực chất vẫn là cường độ chịu nén) lúc này lại theo một tiêu chuẩn mới, với một đơn vị mới là MPa.
Như vậy có sự tồn tại song song 2 khái niệm, 2 tiêu chuẩn, 2 đơn vị để cùng đo lường cường độ chịu nén của bê tông.
Để thuận tiện trong nghiên cứu và công việc thực tế, người ta tìm cách quy đổi 2 khái niệm này với nhau theo một hệ số quy đổi nào đó.
Vậy nên công trình này dùng khái niệm mác, công trình kia dùng MPa (ám chỉ cấp độ bền, hoặc mác đã quy đổi sang đơn vị MPa).
Suy cho cùng cũng đều nói đến cường độ chịu nén của bê tông.
Đó là một số hiểu biết hạn hẹp của mình! Mong mọi người góp ý thêm!
Xin cảm ơn!

thanhth03b4
17/04/13, 02:42 PM
Điều 2.4 đến2.4.2 (Kết cấu BTCT phần cấu kiện cơ bản ) nhà xuất bản khoa học kỹ thuật 2006. Các anh chị đọc sẽ rõ ngay

thao.peken
17/04/13, 10:51 PM
Các bác cho em hỏi tí, khi đi học Thiết kế cầu thép thầy có bảo cần phân biệt giữa: Mác, cường độ chịu nén, cấp độ bền... ?
Mà về nhà lật mấy cuốn sách cũng chưa thấy. Mấy khái niệm này hơi trìu tượng chút, mong các bác chỉ giáo giùm. ( Có thể đọc sách nào hay xem ở đâu cũng được ạ :D )
Thanks !

tuvan246
18/04/13, 08:08 AM
cái này trong tiêu chuẩn TCXDVN 356 : 2005 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế" có đề cập rất cụ thể mà, việc tính đổi từ mac bê tông theo tiêu chuẩn cũ sang MPa cũng được lập thành bảng tra rất cũ thể, các bạn có thể tham khảo

hpn
25/04/13, 10:43 PM
Các bác cho em hỏi tí, khi đi học Thiết kế cầu thép thầy có bảo cần phân biệt giữa: Mác, cường độ chịu nén, cấp độ bền... ?
Mà về nhà lật mấy cuốn sách cũng chưa thấy. Mấy khái niệm này hơi trìu tượng chút, mong các bác chỉ giáo giùm. ( Có thể đọc sách nào hay xem ở đâu cũng được ạ :D )
Thanks !

Theo mình, có thể hiểu một cách ngắn gọn:
- Cường độ chịu nén: là giá trị ứng suất nén lớn nhất của 1 mẫu cụ thể (tương ứng lúc mẫu bị phá hoại)
- Mác (theo Rn): là đại lượng đặc trưng cho khả năng chịu nén của 1 loại bê tông, lấy với giá trị tương ứng với xác suất đảm bảo 0.5 (nôm na là lấy giá trị trung bình cộng của nhiều mẫu, sau đó chọn mác là giá trị mác được quy định trong TCVN nhỏ hơn và gần con số này nhất)
- Cấp độ bền (theo Rn): là đại lượng đặc trưng cho khả năng chịu nén của 1 loại bê tông, lấy với giá trị tương ứng với xác suất đảm bảo 0.9 (90% số mẫu thử có giá trị cường độ nén lớn hơn số này). Có thể thấy là Cấp BT có yêu cầu "cao" hơn Mác BT, do đó với 1 loại BT thì Mác sẽ có giá trị lớn hơn Cấp (với hệ số quy đổi B = 0.778M cho BT thông thường)
Lưu ý mác và cấp BT được quy định theo TCVN nên chỉ có 1 số giá trị nhất định (ví dụ BT mác 20,25,30..., BT cấp 15, 20,25...) còn cường độ nén của 1 mẫu cụ thể thì có giá trị bất kỳ.

Bạn có thể tìm ngay trong tài liệu "Bài giảng VLXD", phần cường độ BT hoặc xem trong TCXDVN 356:2005