PDA

View Full Version : Độ vồng của dầm sau khi căng cáp trong 22TCN-272-05limfx
30/06/11, 03:14 PM
Các bạn cho mình hỏi trong 22TCN-272-05 có mục nào quy định độ vồng của dầm sau khi căng cáp không?
Đang cần gấp mong các bác giúp nhé ! Thanhk!

Msg171
30/06/11, 03:55 PM
Theo mình biết thì không có mục nào quy định về vấn đề này.