PDA

View Full Version : Thiết kế cầu cảnglimfx
04/07/11, 02:20 PM
Mình đang nhận nhiệm vụ thiết kế cầu cảng cho tàu nhập hàng hóa, mình không có kinh nghiệm và tài liệu trong vấn đề này, mọi người ai có bản vẽ mẫu hay tài liệu tham khảo cho mình xin với! Thanks!