PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Công bố đáp án khối A của Bộ GD-ĐTphnam
05/07/11, 07:38 PM
Chiều 5/7, ngay khi kết thúc thi - Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn Toán, Lý, Hóa. Xem chi tiết dưới đây.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/07/05/18/20110705181548_20110704122100_thixong2.JPG (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/07/05/18/20110705181548_20110704122100_thixong2.JPG)
Ảnh: Lê Anh Dũng

MÔN TOÁN
Đề thi

http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeToanACt_DH_K11.pdfĐáp án chính thức:

http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DaToanACt_DH_K11_g.pdf MÔN VẬT LÝ
Đề thi:

http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeVatliACt_DH_K11_M157.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeVatliACt_DH_K11_M269.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeVatliACt_DH_K11_M374.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeVatliACt_DH_K11_M683.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeVatliACt_DH_K11_M817.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeVatliACt_DH_K11_M936.pdfĐáp án chính thức:

http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DaVatliACt_DH_K11.pdf MÔN HÓA HỌC
Đề thi:

http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeHoaACt_DH_K11_M273.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeHoaACt_DH_K11_M318.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeHoaACt_DH_K11_M482.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeHoaACt_DH_K11_M641.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeHoaACt_DH_K11_M758.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeHoaACt_DH_K11_M925.pdfĐáp án chính thức:

http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DaHoaACt_DH_K11.pdf
Nguồn: Bộ GD-ĐT