PDA

View Full Version : Xin hỏi về chất lượng vận tải khai thác đường ô tôjonhkaler
16/07/11, 08:51 PM
Hiện tại em đang làm 1 chuyên đề về chất lượng vận tải khai thác đường ô tô và đánh giá 1 đoạn tuyến mẫu
nhưng em chưa biết tìm vấn đề này ở trong những sách nào.
thứ 2 là quá trình đánh giá thầy có yêu cầu sử dụng phương pháp hệ số sự cố tổng hợp (bao gồm khoảng 13 hệ số sự cố riêng )
Xin nhờ thầy và các bạn chỉ cho em có thể sử dụng tài liệu nào để tham khảo vấn đề này và các hệ số sự cố có thể tìm thấy trong tài liệu nào
Xin cảm ơn và chúc các bạn 1 ngày tốt lành.

hainv
10/08/11, 11:06 AM
có thể tìm trong sách "Điều kiện đường và an toàn giao thông" của Tác giả BV.F.Babkob, sách này do thầy Nguyễn Xuân Vinh dịch từ bản tiếng Nga

và tham khảo thêm tại đây :)) http://cauduongbkdn.com/f@rums/showthread.php?t=4299

Bạn nên tham khảo thêm cuốn "Sổ tay thiết kế đường" tập 1; "Thiết kế đường" tập 4.
Theo ND 209, hiện nay chúng ta không có các loại dự án như vậy nữa; hiện nay người ta chuyển sang: Thiết kế 1,2,3 bước; kèm theo là TK sơ bộ; chi tiết...

hiết kế và Khai Thác đường oto và đường Thành Phố theo quan điểm an toàn giao thông - PGS.TS Nguyễn Xuân Vinh - 2007.


P/S: Vấn đề là hôm nào đi mua sách đi. Nhớ gọi tôi nhé heh