PDA

View Full Version : Thiết kế cơ sở cầu Thuận Phước?CĐTM
20/08/11, 11:21 AM
Mình đang làm cái báo giá và đề xuất kỹ thuật cho cầu treo dây võng giống cầu sông themes. Mình đang cần mục lục thiết kế cơ sở và mục lục bản vẽ thi công để đưa vào đề xuất, các bạn ai có của Cầu Thuận Phước cho mình xin để tham khảo với nha. Thanks mọi người.