PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Quyết định - Thông tư - Hướng dẫn



nguyenlan
18/03/07, 09:19 PM
Thẩm định dự án đầu tư - Bộ Tài Chính

nguyenlan
18/03/07, 09:24 PM
Chỉ dẫn kỹ thuật thi công đường mẫu

nbc
09/04/07, 01:04 PM
Thông tư 27/2007/TT-BTC "Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước"

phnam
24/07/07, 09:15 AM
Thông tư 33 /2007/TT- BTC "Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước"

phnam
24/07/07, 09:17 AM
Thông tư 23/2007/TT-BTC "Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập"

phnam
24/07/07, 09:18 AM
Thông tư số 02/2007/TT-BXD "Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình"

phnam
24/07/07, 09:20 AM
Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18 tháng 8 năm 2006 Hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của chính phủ

- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới;
Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 02/CP).

phnam
24/07/07, 09:21 AM
Thông tư số 18/2006/TT-BNN ngày 20 tháng 03 năm 2006

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của chính phủ về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình (sử dụng vốn ngân sách nhà nước) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

phnam
24/07/07, 09:23 AM
Thông Tư 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

phnam
24/07/07, 09:24 AM
Thông Tư 08/2006/TT-BXD ngày 24 tháng 11 năm 2006

Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng

phnam
24/07/07, 09:25 AM
Thông tư 06/2006/TT-BXD

Thông tư của Bộ Xây dựng số 06/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 hướng dẫn Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình

phnam
24/07/07, 09:32 AM
Thông tư 03 /2006/TT-BXD, ngày 22 tháng 5 năm 2006


Hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD; Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

nbc
06/08/07, 10:58 PM
Quyết định 29/2007/QĐ-BGTVT của Bộ GTVN về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2007. Đây là một tài liệu rất cần thiết để tính toán giá vật liệu đến chân công trình, phục vụ cho công tác tính dự toán trong xây dựng.

Link download Quyết định:
http://www1.mt.gov.vn/vanban/documents/1090.aspx

Phụ lục:
http://www1.mt.gov.vn/vanban/documents/1091.aspx

Pham Trong Vu
12/08/07, 06:51 PM
TT 05 hướng dẫn QLCP, 06: hướng dẫn hợp đồng, 07: hướng dẫn giá thiết bị ca máy...

nbc
12/08/07, 07:24 PM
TT 05 hướng dẫn QLCP, 06: hướng dần hợp đồng, 07: hường dần giá thiết bị ca máy...

Rất cám ơn nhiệt tình đóng góp của Pham Trong Vu cho Diễn đàn.

Những Thông tư này đã có hầu hết Topic riêng Các văn bản pháp quy ----> Quyết định - Thông tư - Hướng dẫn, anh nên đọc lướt qua các mục, chuyên mục đã có trước khi gửi tài liệu nhé!

Thân mến!

Pham Trong Vu
12/08/07, 07:54 PM
Em chào thầy ạ!Thực ra em có lướt qua mục này (Các văn bản pháp quy ----> Quyết định - Thông tư - Hướng dẫn) nhưng em không thấy các thông tư này (Thông tư ra ngày 25/7/2007), còn khi gửi lên lại sai vị trí, em cám ơn thầy ạ.

HV230980
24/08/07, 04:36 PM
Điều 1. Công bố xếp loại đường bộ các tuyến đường do Trung ương quản lý để xác định cước vận tải đường bộ theo quy định (có bảng chi tiết kèm theo).
Căn cứ vào tiêu chuẩn, các Sở GTVT (GTCC) xếp loại đường địa phương để UBND tỉnh công bố.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Quyết định này thay thế cho Quyết định số 114/QĐ-BGTVT ngày 11/01/2006.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng giám đốc các Khu Quản lý đường bộ, Giám đốc các Sở GTVT (GTCC) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

nbc
12/05/08, 03:38 PM
Thông tư 12/2008/TT-BXD hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Ngày 7/5, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 12/2008/TT-BXD hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Quản lý chi phí khảo sát xây dựng bao gồm: quản lý định mức, dự toán chi phí khảo sát xây dựng và giá khảo sát xây dựng. Chi phí khảo sát xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành công việc khảo sát xây dựng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát xây dựng do Nhà nước ban hành.
Chi phí khảo sát xây dựng xác lập theo hướng dẫn tại Thông tư này là cơ sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

nbc
12/05/08, 03:46 PM
Thông tư 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Ngày 17/4, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

Thông tư này hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư và hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư và nhà thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.
Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định.
Điều chỉnh hình thức giá hợp đồng đối với các hợp đồng đã lỡ thực hiện hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định thành giá hợp đồng theo giá điều chỉnh do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

nbc
06/08/08, 04:20 PM
Sau khi kiểm tra nắm tình hình, qua ý kiến của các đơn vị và các Bộ, ngành liên quan về áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể theo Công văn số: 1551/BXD-KTXD, ngày 01/8/2008 v/v Hướng dẫn thêm về một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

http://www.upload-bkdn.net/files/BKDN_b3d34f_1551_BXD_KTXD_2008_HDthem09.doc

Theo VietNamNET:

Trước đây, Thông tư 09/2008/TT-BXD đã qui định 13 loại vật liệu xây dựng được phép điều chỉnh giá, là:
xăng, dầu, sắt thép (bao gồm cả cáp thép, ống thép), nhựa đường,
xi-măng, cát, đá, sỏi, gạch, dây điện, cáp điện, gỗ (bao gồm cả cốp pha
gỗ, cửa gỗ), kính.
Tuy nhiên, theo hướng dẫn mới, trường hợp đặc biệt, nếu cần điều chỉnh các loại vật liệu xây dựng khác do biến động giá ngoài 13 loại kể trên - Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Nhà nước sẽ quyết định.

Riêng các cấu kiện dạng bán thành phẩm được tạo bởi các loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh thì cũng
được điều chỉnh theo qui định.

Thời điểm để tính, giá vật liệu tại thời điểm tính, giá trị chênh lệch...cũng được quy định cụ thể tại thông tư này.

tuananh
08/10/08, 10:53 AM
Thông tư Số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 05 năm 2005Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

nbc
04/12/08, 08:25 AM
Thông tư 16/2008/TT-BXD, ngày 11 tháng 9 năm 2008. Hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

http://www.moc.gov.vn/site/vlegal/download_attachment?attachmentId=13350

tuananh
14/12/08, 09:08 AM
Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế

http://www.mediafire.com/download.php?mwmdtejoknn
(http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2Fdownload.php%3Fmwmdtejoknn)

tuananh
14/12/08, 09:17 AM
Quyết định 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

http://www.mediafire.com/download.php?jmoyqfofznt (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2Fdownload.php%3Fjmoyqfofznt)

dinhdinh
12/03/09, 05:31 PM
Quyết định 29/2007/QĐ-BGTVT của Bộ GTVN về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2007. Đây là một tài liệu rất cần thiết để tính toán giá vật liệu đến chân công trình, phục vụ cho công tác tính dự toán trong xây dựng.

Link download Quyết định:
http://www1.mt.gov.vn/vanban/documents/1090.aspx

Phụ lục:
http://www1.mt.gov.vn/vanban/documents/1091.aspx

không tải được thầy ơi .
thầy có thể gửi lại link được không ah

nbc
22/05/09, 07:20 AM
Thông tư số 05/2009/TT-BXD của bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, ban hành ngày 15/04/2009.

nbc
22/05/09, 07:33 AM
không tải được thầy ơi .
thầy có thể gửi lại link được không ah

Ok, có ngay để "phục vụ" đồng chí Nghiêm Đình Mạnh của chúng ta đây.

Dạo này vẫn "chinh chiến" công trường chứ Mạnh? :Mhi:
http://www.upload-bkdn.net/files/uploads/BKDN_380f26_QD29-2007_BGTVT_PhanLoaiDuong_de_tinh_cuoc_VT.rar

nbc
23/05/09, 09:38 PM
Nghị định 12/2009/NĐ-CP "Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình" thì đã có rồi, Nghị định này thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ.

Tuy nhiên, mới có "chiếu" ban ra thôi thì chưa "xi-nhê" gì mà theo "lệ" cũ phải có "gạc-đờ-co" đi theo mới đủ lệ bộ. http://www.bk-ecc.com.vn/vietnamese/components/com_fireboard/template/default/images/english/emoticons/laughing.png

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

nbc
26/06/09, 05:46 AM
Thông tư 12/2009/TT-BXD hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng


Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (sau đây gọi chung là chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện năng lực tương ứng với lĩnh vực xin đăng ký hành nghề quy định tại Điều 38, 39, 40 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây viết tắt là Nghị định 12/CP).

Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nếu còn giá trị sử dụng thì được công nhận để hành nghề. Khi hành nghề tại Việt Nam, các cá nhân này phải gửi bản dịch chứng chỉ hành nghề sang tiếng Việt có chứng thực hợp pháp cho Sở Xây dựng địa phương nơi cá nhân đó hành nghề biết để quản lý.

Cá nhân là công chức đang làm công việc quản lý hành chính Nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2009.

Thông tư này thay thế cho các văn bản sau đây:

- Quyết định số 91/BXD-ĐT ngày 16/4/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế hành nghề kiến trúc sư.

- Quyết định số 23/2000/QĐ-BXD ngày 13/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình.

- Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

- Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng.

http://www.moc.gov.vn/site/vlegal/download_attachment?attachmentId=15554

Nguồn: www.moc.gov.vn (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.moc.gov.vn)

Lời bàn: anh chị em nào biết loại "công chức đang làm công việc quản lý hành chính nhà nước" mà Thông tư này nhắc tới cụ thể là như thế nào xin chia sẻ.

phnam
15/08/09, 10:05 PM
Quyết định số 820/QĐ-BXD ngày 06/08/2009 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế đánh giá đối với kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN.

http://www.moc.gov.vn/site/vlegal/download_attachment?attachmentId=15802
http://www.moc.gov.vn/site/vlegal/download_attachment?attachmentId=15801

Quyết định số 821/QĐ-BXD ngày 06/08/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong ASEAN.

http://www.moc.gov.vn/site/vlegal/download_attachment?attachmentId=15800
http://www.moc.gov.vn/site/vlegal/download_attachment?attachmentId=15799

thanhhai_ctbl
24/08/09, 04:07 PM
toi la thanh vien moi trang nay hay qua minh cam on cac ban rat nhieu

nbc
24/08/09, 04:22 PM
toi la thanh vien moi trang nay hay qua minh cam on cac ban rat nhieu

TM BQT Diễn đàn, cám ơn bạn đã động viên.

Mong được bạn thảo luận, đóng góp để Diễn đàn ngày càng bổ ích.

Bạn nhớ viết bài bằng tiếng Việt có dấu, đó là Nội quy của Diễn đàn ta.

hochoaivandot
18/09/09, 07:04 AM
Thông tư 27/2009/TT-BXD ngầy 31 tháng 07 năm 2009 Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2009

nbc
03/10/09, 05:53 PM
Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 957/QĐ-BXD về định mức chi phí QLDA và chi phí Tư vấn đầu tư XD. QĐ này thay thế công văn số 1751/CV-BXD trước đây.

phgpc
31/12/09, 08:33 AM
Một cơ sở quan trọng trong việc lập các Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông: Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030‎.

Link: http://sites.google.com/site/phuongx3/chia-se/van-ban/QD1327_QD-TTg.rar?attredirects=0

phgpc
19/05/10, 03:30 PM
Thông tư số 10/2010/TT-BGTVT ngày 19/4/2010 của BGTVT

Thông tư này qui định nội dung công tác quản lý, bảo trì đường bộ; áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức về quản lý, bảo trì đường bộ và trách nhiệm về quản lý, bảo trì đường bộ.

Nội dung thông tư này có một số điểm mới như Quy định lập Quy trình bảo trì đường bộ ngay trong Hồ sơ thiết kế, điều chỉnh thời gian sửa chữa vừa, sữa chữa lớn (Trung tu, đại tu kết cấu áo đường)...

Xem file đính kèm bài viết.

nbc
22/12/10, 04:07 PM
Bộ Xây dựng đã có Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 25/5/2010 Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

File Excel dưới đây hỗ trợ việc tính toán giá ca máy theo Thông tư trên.

Cám ơn tác giả (http://giaxaydung.vn/diendan/members/342-nguyenmanhha.gxd) NGUYENMANHHA (http://giaxaydung.vn/diendan/members/342-nguyenmanhha.gxd) trên diễn đàn Giaxaydung đã chia sẻ file tính toán cũng như các văn bản và phụ lục liên quan.

Hanoigio
03/01/11, 06:01 PM
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng tại địa phương Quảng Bình theo CV số 920/BXD:
http://www.mediafire.com/?dni4f10ca3e3bim

dungdsb
23/03/11, 02:27 PM
Tôi là Nguyễn Trung Dũng là kỹ sư cầu đường, hiện đang công tác tại sở GTVT Lào Cai. Lần đầu tiên có bài giới thiệu trên diễn đàn rất mong được sự chỉ giúp của mọi người trong diễn đàn về các nội dung liên quan đến ngành giao thông vận tải. Xin trân thành cảm ơn

hotgirlcodon
24/03/11, 09:28 AM
Công ty tôi chuẩn bị tổ chức thi nâng bậc công nhân kỹ thuật, nhưng bộ Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân ngành xây dựng hình như đã không còn phù hợp nữa, vì trong đó chỉ đề cập đến bậc thợ cao nhất là bậc 5 mà thực tế hiện nay có thợ bậc 7.

Tổ chức thi nâng bậc cũng là để xét lên lương cho CN. Xin hỏi Thầy Cô và các bạn SV, hiện nay có tài liệu nào mới hơn Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân ngành xây dựng đã ban hành không? và tôi có thể tìm kiếm hoặc mua ở đâu? Chứ nếu cứ áp dụng Tiêu chuẩn cũ thì e là có nhiều bất cập.

Cảm ơn Thầy cô và các bạn.

voxa
28/09/11, 03:54 PM
thông tư 09/2011/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉnh định thầu tư vấn:
http://www.mediafire.com/?4a4d8fbkd2d5r8g
thông tư 02/2011/TT-BXD :http://www.mediafire.com/?c3k73alq3fsea2q
thông tư 08/2011/TT-BXD hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng:
http://www.mediafire.com/?352kegs5wv7js8e
http://www.mediafire.com/?mx7gbj9z47zbemw
thông tư 09/2011/TT-BXD hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình:
http://www.mediafire.com/?nc61y1wqbm18n5q
http://www.mediafire.com/?qutlimioqvcanp5
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương mới từ 01/01/2011:
http://www.mediafire.com/?2qm3zlr74247cec
thông tư 03/2011/TT-BKHĐT:http://www.mediafire.com/?zvptgoldb9hgndr