PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Giúp Scan đúng tỷ lệ bình đồ để chạy nova ?garupro
16/09/11, 01:53 PM
Mình vừa nhận đồ án đường .Thầy giao cho 1 bình đồ có tỷ lệ 1/20000 , Yêu cầu của thầy là số hóa bình đồ đó ra đúng tỷ lệ 1/5000 , mà trong nova nó chỉ mặc định tỷ lệ là 1/1000 . Các bạn hướng dẫn mình làm sao để ra đúng tỷ lệ , mấy cái này khó quá

AnDanh
16/09/11, 04:50 PM
Mình vừa nhận đồ án đường .Thầy giao cho 1 bình đồ có tỷ lệ 1/20000 , Yêu cầu của thầy là số hóa bình đồ đó ra đúng tỷ lệ 1/5000 , mà trong nova nó chỉ mặc định tỷ lệ là 1/1000 . Các bạn hướng dẫn mình làm sao để ra đúng tỷ lệ , mấy cái này khó quá

Bạn chọn 2 điểm trên bình đồ A3 thầy giao đó.Đo khoảng cách 2 điểm đó là a mm
Rùi đo trên bình đồ cad mà bạn đã scan vào cũng 2 điểm đó là b mm.

Bạn sc trên cad sao cho a =b là được.Khi đó bạn có tỷ lệ bình đồ là 1/20000 rùi
Giờ muộn scan về bao nhiêu nữa thì cứ làm BT thui ah.

lamthien
16/09/11, 05:05 PM
Bạn chọn 2 điểm trên bình đồ A3 thầy giao đó.Đo khoảng cách 2 điểm đó là a mm
Rùi đo trên bình đồ cad mà bạn đã scan vào cũng 2 điểm đó là b mm.

Bạn sc trên cad sao cho a =b là được.Khi đó bạn có tỷ lệ bình đồ là 1/20000 rùi
Giờ muộn scan về bao nhiêu nữa thì cứ làm BT thui ah.

Giống như Andanh nói
nhưng không nên dung lệnh SC cho mất công mà lâu
dùng lệnh AL cho chính xác

garupro
16/09/11, 06:23 PM
Có phải như thế này không . Ta đo trên bình đồ 1 đoạn AB được a mm sau đó vào cad vẽ 1 đoạn co giá trị =a với đơn vị là đơn vị hiện hành sau đó dùng AL để SC đoạn AB bằng đoạn vừa vẽ như vậy có đúng không và muốn đưa về tỷ lệ 1/5000 thì làm thế nào ?

thangbom03x3a
16/09/11, 07:27 PM
Bản vẽ bình đồ thầy giao tỷ lệ bao nhiêu.Chẳng hạn 1/20000, khi đưa vào cad có kích thước bằng với kích thước ngoài giấy chứng tỏ tỷ lệ của nó là 1/20000.giờ muốn đưa về tỷ lệ mấy chẳng đc.Bài toán +-x: thôi.Ví dụ đưa 1/20000 về 1/1000 thì sc bình đồ lên 20 lần.ok?

Ruyubang_do
16/09/11, 10:19 PM
SC như sau nè: vẽ đoạn AB (trên giấy) đo bằng thước L1, vẽ đoạn AB trên CAD, đo bằng CAD được L2 (đổi L1 & L2 về cùng đơn vị mm). Scale (SC) theo tỷ lệ là L1/L2, bạn sẽ có 1/20.000, gốc SC bắt bất kỳ ở đâu cũng được. Đo lại đoạn L2 sau khi SC xem có đúng L1 chưa, thế thôi.

Còn muốn chuẩn hơn thì SC theo Prefenrence