PDA

View Full Version : Tốc độ dây chuyền?109114071154
09/10/11, 12:12 AM
tốc độ tối thiểu của dây chuyền thi công mặt đường là Vmin=45
- Theo kinh nghiệm thi công thực tế 100 đến 300 m/ca.
Thì lúc đó Ta chọn tốc độ dây chuyền thi công mặt đường là ???? bao nhiêu vậy các bạn.
Theo mình biết thì phải chọn v là ước của chiều dài L. chiều dài thi công của L=3.5 km

LDLx3c
09/10/11, 12:21 AM
tốc độ tối thiểu của dây chuyền thi công mặt đường là Vmin=45
- Theo kinh nghiệm thi công thực tế 100 đến 300 m/ca.
Thì lúc đó Ta chọn tốc độ dây chuyền thi công mặt đường là ???? bao nhiêu vậy các bạn.
Theo mình biết thì phải chọn v là ước của chiều dài L. chiều dài thi công của L=3.5 km

Đồng ý với bạn chọn V là ước của chiều dài L.Nhưng nó còn phụ thuộc vào các lớp VL của KCAD( thời gian thi công, bão dưỡng, nghiệm thu....).Theo mình bạn có thể đưa ra 1 tốc độ thi công sao cho nó kịp thời gian hoàn thành của bạn.Mình chỉ biết chọn nhiều V và vẽ lên nhiều bản TD ứng với mỗi V đã chọn( theo phương pháp thử dần ah).Ở đây các công tác thi công các lớp VL khác nhau ta có thể chọn tốc độ thi công khác nhau.
Các bạn khác có cách nào tốt hơn xin cho kiến.