PDA

View Full Version : Nhóm 36A,B nộp bản thu hoạch đợt thực tế đường Hoàng Saquybinh
30/10/11, 02:59 AM
Mấy ngày vừa rồi chắc các nhóm cũng đã đi khảo sát thực tế đường Hoàng Sa xong và đang tiến hành làm báo cáo.
Em xin phép thầy nbc lập topic này để các bạn nạp bài thu hoạch về môn học Khai Thác Đường: "Khảo sát ảnh hưởng của nước ngầm, nước mặt đối với tuyến đường Hoàng Sa"

quybinh
30/10/11, 03:10 AM
Nhóm 01 gồm có:
+ Lê Minh Đức ............. Lớp 07X3A
+ Nguyễn Hữu Thanh ... Lớp 07X3A
+ Hoàng Xuân Trường ...Lớp 07X3A
+ Trần Văn Vượng ........ Lớp 07X3A
+ Nguyễn Duy Quang ... Lớp 07X3B
+ Châu Si Quanh .......... Lớp 07X3B

Em thay mặt nhóm nạp bản thu hoạch cho thầy:
http://www.mediafire.com/?j7phgzkzwo17c08

P/s: Vì dung lượng file khá lớn, và cũng để tiết kiệm tài nguyên cho diễn đàn nên file đã được upload lên mediafire.

nbc
30/10/11, 08:46 AM
Nhóm 01 gồm có:
+ Lê Minh Đức ............. Lớp 07X3A
+ Nguyễn Hữu Thanh ... Lớp 07X3A
+ Hoàng Xuân Trường ...Lớp 07X3A
+ Trần Văn Vượng ........ Lớp 07X3A
+ Nguyễn Duy Quang ... Lớp 07X3B
+ Châu Si Quanh .......... Lớp 07X3B


Cám ơn các bạn nhóm 1. Các bạn đã đầu tư khá nhiều thời gian, thực hiện một báo cáo rất công phu và ấn tượng! Tuy nhiên, báo cáo cần mổ xẻ sâu thêm về từng hiện tượng hư hỏng (do nước mặt, nước ngầm), phân tích rõ các nguyên nhân, để từ đó đề xuất biện pháp sửa chữa cụ thể, theo hướng bền vững.

loliloli62
30/10/11, 07:32 PM
Nhóm 02 :
http://www.mediafire.com/?7x12te1bi1r2ico
1. Nguyễn Văn Mạnh -07X3D
2. Thái Vũ Hiếu -07X3B
3. Mai Thích Bình An - 07X3B
4. Phạm Dương Uyễn Vy 07X3B
5. Lê Tự Bảo Linh 07X3C

Bài làm còn sơ sài mong được thầy và mọi người góp ý!
Học bài thì ừ biết thế rồi đấy, nhưng thực sự khi ra hiện trường thật khó để nắm được tổng thể những hư hỏng xảy ra trước mắt.

nhat123456
30/10/11, 08:59 PM
Kính gửi thầy Nguyễn Biên Cương
http://www.mediafire.com/?8yqed9p9in7wbq1

Nhóm 3:
1.Nguyễn Công Nhật
2.Lên Đắc Sỉ
3.Lê Trung Tiến
4.Trần Đình Quân
5.Hồ Viết Công

truongthanhmau
30/10/11, 10:13 PM
Gửi Thầy Nguyễn Biên Cương nhóm em xin gủi bài báo cáo khảo sát đường Hoàng Sa
NHÓM 4 (07X3A)
1-Trương Thanh Mẫu
2-Nguyễn Văn Huyện
3-Trần Đình Lý
4-Hà Nhật Ánh
5-Nguyễn Ngọc Danh
6-Nguyễn Văn Nguyên
7-Trần Nguyên Vũ
http://www.mediafire.com/?0u9913427kxd38r

linh07x3d
30/10/11, 10:51 PM
Kính gởi thầy Nguyễn Biên Cương bản báo cáo khảo sát tuyến đường Hoàng Sa:
http://www.mediafire.com/?8murjd5t1p145bb

Nhóm SV thực hiện (nhóm 05):
Đặng Trần Linh 07X3D nhóm 36A
Trần Hoàng Hải 07X3D
Lê Hồng Phú 07X3D
Phạm Đức Chính 07X3D
Lê Tự Quang Minh 07X3B

chau^tinhtri`
30/10/11, 10:53 PM
Kính gửi Thầy Nguyễn Biên Cương nhóm em xin gủi bài báo cáo khảo sát đường Hoàng Sa.

Nhóm 06

1. Phan Anh Hùng 07X3A
2. Nguyễn Hồng Long 07X3A
3. Trần Hậu Đức 07X3B
4. Võ Khánh Thành 07X3A
5. Nguyễn Tuấn Dũng 07X3B
6. Nguyễn Hữu Ký 07X3A
7. Lương Quốc Nam 07X3A
8. Lê Bình Linh 07X3A

File : http://www.mediafire.com/?p347euc98gpie9i

Chúng em Kính chúc thầy sức khỏe và công tác tốt.

thesangthesang
30/10/11, 11:02 PM
Nhóm chúng em xin gửi bài báo cáo tình hình hư hỏng của đường Hoàng Sa cho thầy:
http://www.mediafire.com/?zhbtnirawa5ha24

Nhóm 07 gồm có:
Nguyễn Thế Sang 07X3D
Phan Thanh Trung 07X3C
Đinh Xuân Dương 07X3A
Trần Xuân Long 07X3B
Chúng em xin gửi thầy qua link mediafire

109114071154
31/10/11, 12:47 AM
Kính gửi thầy Nguyễn Biên Cương bản khảo sát tuyến đường Hoàng Sa:
File: http://www.mediafire.com/?jxab8ug9j2rsiud

Nhóm 09 chúng em gồm:
Bạch Thanh Linh - Lớp 07X3D
Trương Đình Nam - Lớp 07X3D
Mã Văn Lộc - Lớp 07X3D

109114071154
31/10/11, 02:35 AM
Kính gửi thầy Nguyễn Biên Cương bản báo cáo khảo sát hư hỏng đường Hoàng Sa:
file http://www.mediafire.com/?9ekc3p2y44top7o
Nhóm 10 chúng em gồm có :
1. Nguyễn Anh Trọng - Lớp 07X3D
2. Huỳnh Khắc Huy - Lớp 07X3D
3. Phạm Ngọc Hiệu - Lớp 07X3D
4. Dương Ngọc Thạch - Lớp 07X3D
5. Phạm Văn Tiến - Lớp07X3D

trungdv_3a
31/10/11, 03:16 AM
Kính gửi thầy Nguyễn Biên Cương bản báo cáo khảo sát hư hỏng đường Hoàng Sa:
File :http://www.mediafire.com/?q9q64l7ql526972
Nhóm 11 chúng em gồm có :
1. Trần Minh - Lớp 07X3A
2. Đinh Viết Trung - Lớp 07X3A
3. Phạm Trọng Quỳnh - Lớp 07X3A
4. Trần Văn Hoàng - Lớp 07X3A
5. Phùng Duy Cường - Lớp 07X3A
6. Đặng Vũ Huỳnh - Lớp 07X3B

vo tinh
31/10/11, 12:48 PM
kính gửi thầy Nguyễn Biên Cương bài khảo sát đường.
http://www.mediafire.com/?8izmmp69ft8qlhl
Thành viên trong nhóm: Lê Quốc Phú_07X3A_36B
Lê Đức Thình_07x3a_36B
Lê Thanh Việt_07X3C_36B
Lê Văn Phú _07X3C_36A
Hà Ngọc Nam _07X3C-36B

pakeitak
31/10/11, 01:16 PM
Kính gửi thầy Nguyễn Biên Cương bản báo cáo khảo sát hư hỏng đường Hoàng Sa:
Thành viên trong nhóm:
1. Châu Đại Truyền – 07X3A
2. Lê Văn Công – 07X3A
3. Lê Hoàng Vũ – 07X3D
4. Trần Ngọc Hưng – 07X3A
link: http://www.mediafire.com/?ly3aogrvbw4n313

109151101214
21/11/11, 04:07 PM
mình là phạm văn đạt lớp 10x3 lt,mình học ghép với nhóm nhưng mình nghĩ một buổi trung ngày thầy đk làm bao cáo khai thác thí nghiệm đường mà mình không biết,chiều nay lên thi mới biết được tin này,nhưng hết hạn rồi giờ mình không biết sao đây,chắc là bị nợ môn này rùi.buồn thật.

nbc
21/11/11, 04:14 PM
mình là phạm văn đạt lớp 10x3 lt,mình học ghép với nhóm nhưng mình nghĩ một buổi trung ngày thầy đk làm bao cáo khai thác thí nghiệm đường mà mình không biết,chiều nay lên thi mới biết được tin này,nhưng hết hạn rồi giờ mình không biết sao đây,chắc là bị nợ môn này rùi.buồn thật.

Học tín chỉ không có khái niệm "ghép với nhóm" bạn ạ.

Nghỉ học, không biết thông tin, không đi thực tế, không làm báo cáo thì đành phải chờ đến cơ hội khác vậy.

Chúc bạn sẽ học tốt ở lần học sau.

VoTinh_bk
22/02/12, 08:57 PM
Kính gửi thầy Nguyễn Biên Cương bản báo cáo khảo sát hư hỏng đường Hoàng Sa:
File :http://www.mediafire.com/?5s24ii1ww5y5y8b
Nhóm 06 chúng em xin nộp lại Bải báo cáo
GVHD:Th.S:NGUYỄN BIÊN CƯƠNG NHÓM
SVTH: 06
1:NGUYỄN HỒNG LONG 07X3A
2:PHAN ANH HÙNG 07X3A
3:VÕ KHÁNH THÀNH 07X3A
4:LÊ BÌNH LINH 07X3A
5:LƯƠNG QuỐC NAM 07X3A
6:NGUYỄN HỮU KÝ 07X3A
7:NGUYỄN TuẤN DŨNG 07X3B
8:TRẦN HẬU ĐỨC 07X3B

Chúng em xin chân thành cảm ơn!