PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ảnh hưởng của gió khi lao dầm475410
26/12/11, 07:24 AM
Mình đang làm đồ án xây dựng cầu.Thi công lao dầm bằng cẩu giàn mút thừa,Tới chổ tính ổn định của hệ khi lao dầm thì không biết tính ảnh hưởng của gió lên kết cấu như thế nào.Bạn nào có tài liệu nào nói về ảnh hưởng của gió thì giới thiệu mình biết với.
Thank !

Toan H3
27/12/11, 09:06 AM
Chào bạn!
Ảnh hướng của gió lên kết cấu giàn lao và dầm được thể hiện theo 2 phương:
- Phương dọc: gió tác dụng vào dàn trên toàn bộ diện tích mặt cắt ngang của giàn (chỉ tác dụng vào giàn-không tác dụng vào dầm, vì khi này là lúc chưa lao dầm sẽ bất lợi nhất)/
- Phương ngang: gió tác dụng lên toàn bộ kết cấu giàn và dầm (toàn bộ mặt cát dọc của dàn và dầm).
Khi tính ổn định thì mình sẽ lấy Mgiữ>Mlậtx1,3.
Mgiữ là mô men giữ: nó gồm mô men chống lật của kết cấu giàn và đối trọng.
Mlật là mô men lật: nó gồm tải trọng gió tác dụng lên giàn và dầm.
Thân chào!

475410
27/12/11, 09:54 AM
Chào bạn!
Ảnh hướng của gió lên kết cấu giàn lao và dầm được thể hiện theo 2 phương:
- Phương dọc: gió tác dụng vào dàn trên toàn bộ diện tích mặt cắt ngang của giàn (chỉ tác dụng vào giàn-không tác dụng vào dầm, vì khi này là lúc chưa lao dầm sẽ bất lợi nhất)/
- Phương ngang: gió tác dụng lên toàn bộ kết cấu giàn và dầm (toàn bộ mặt cát dọc của dàn và dầm).
Khi tính ổn định thì mình sẽ lấy Mgiữ>Mlậtx1,3.
Mgiữ là mô men giữ: nó gồm mô men chống lật của kết cấu giàn và đối trọng.
Mlật là mô men lật: nó gồm tải trọng gió tác dụng lên giàn và dầm.
Thân chào!

Cảm ơn bạn.nhưng bạn có biết áp lực của gió tính theo công thức nào không,có tài liệu nào nói về việc này không?
Mình thấy có công thức này nhưng không biết lấy ở đâu PW =0,063.V2 (daN/m2).rồi tra V theo bảng nào nữa.

LDLx3c
27/12/11, 03:39 PM
Cảm ơn bạn.nhưng bạn có biết áp lực của gió tính theo công thức nào không,có tài liệu nào nói về việc này không?
Mình thấy có công thức này nhưng không biết lấy ở đâu PW =0,063.V2 (daN/m2).rồi tra V theo bảng nào nữa.

Bạn có thể xem qua sách Cầu BTCT của GS. Lê Đình Tâm ( trang 68---70).Có thể tìm thấy cái bạn cần

475410
27/12/11, 06:43 PM
Thank Líp hị!
Để lên thư viện xem thử có đúng vậy không nữa.hehe

nguoihung_3
28/12/11, 12:44 PM
Bạn có thể xem qua sách Cầu BTCT của GS. Lê Đình Tâm ( trang 68---70).Có thể tìm thấy cái bạn cần
Trong tiêu chuẩn TCN 272-05 có quy định tải trọng gió đó.Bạn tìm ở phần hoạt tải và hệ số hoạt tải ấy .Chúc làm đố án tốt!