PDA

View Full Version : Tạo popup bằng Revealhoi129hn
08/01/12, 01:37 PM
Reveal được dùng để tạo popup model cho website, nó rất hữu dụng cho việc tạo các popup quảng cáo, popup thông báo cho website.Khi thiết kế web (http://www.lamwebre.net/p/thiet-ke-web.htm), nếu website cần tạo các popup theo yêu cầu khách hàng thì Reveal là một lựa chọn tốt.

Sử dụng Reveal rất đơn giản, chỉ thực hiện bằng 3 bước là chèn các tập tin .js vào trang web, đánh dấu các phương thức và thêm thuộc tính vào nút lệnh.

Để thực hiện các bước cụ thể, bạn hãy truy cập địa chỉ trang web http://www.zurb.com/playground/reveal-modal-plugin và làm theo các bước hướng dẫn của tác giả.


Reveal được dùng để tạo popup model cho website, nó rất hữu dụng cho việc tạo các popup quảng cáo, popup thông báo cho website.Khi thiết kế web (http://www.lamwebre.net/p/thiet-ke-web.htm), nếu website cần tạo các popup theo yêu cầu khách hàng thì Reveal là một lựa chọn tốt.

Sử dụng Reveal rất đơn giản, chỉ thực hiện bằng 3 bước là chèn các tập tin .js vào trang web, đánh dấu các phương thức và thêm thuộc tính vào nút lệnh.

Để thực hiện các bước cụ thể, bạn hãy truy cập địa chỉ trang web http://www.zurb.com/playground/reveal-modal-plugin và làm theo các bước hướng dẫn của tác giả.