PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Về việc mở lớp trong học kì hètienlu
18/04/12, 07:39 AM
Bạn nào có nhu cầu học 2 môn:
1- Thiết kế đường 2.
2- Thực tập tốt nghiệp.
thì đăng kí ở đây để mình làm đơn xin mở lớp nhé.
================
1. Mai Trung Tiến
Lớp: 07X3A
MSSV: 109111071118
Môn học: ...............