PDA

View Full Version : đăng ký môn học cải thiện trước ngày 20-4-2012truonghai
18/04/12, 09:40 PM
phòng tạo có thông báo trên trang tín chỉ,các bạn vào xem
mình đăng ký lại môn đồ án cầu bê tông,thiết kế đương
vậy anh em nào muốn học cải thiện thì đăng ký trước 20-4-2012 để có danh sách nộp phòng đào tạo nhé
còn ai có lớp cho mình đăng ký hỉ
cảm ơn các bạn