PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hỏi về tiêu chuẩn về bố trí đèn giao thông!hoathehiep
23/04/12, 08:04 AM
Xin hỏi, có tiêu chuẩn nào hướng dẫn về cách bố trí đèn giao thông tại các ngã tư không? Có ai biết trả lời giùm mình với!

luonggiacat
23/04/12, 10:30 AM
Xin hỏi, có tiêu chuẩn nào hướng dẫn về cách bố trí đèn giao thông tại các ngã tư không? Có ai biết trả lời giùm mình với!

Bạn tham khảo TCVN104-2007 và Thiết kế tổ chức giao thông nút bằng tín hiệu đèn cuả tác giả Nguyễn Xuân Vinh.

bibi224
27/04/12, 04:33 PM
Gởi bạn tiêu chuẩn chiếu sáng đường đô thị:
http://www.4shared.com/office/OKaw_OTg/XAYDUNGVIETINFO--TCVN-5828-199.html