PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tổng hợp Excel dùng trong Xây dựngtinhthotk
23/04/12, 10:48 AM
Tổng hợp các bảng tính Excel dùng trong xây dựng

Danh sách những bảng tính :

Tính toán tải trọng đất tác dụng lên công trình http://www.mediafire.com/?1n855ic86558mi5
Tính toán khung nhịp 15m http://www.mediafire.com/?wvdty49bh2kjapt
Tính toán khung nhịp 18m http://www.mediafire.com/?zl9y2yw82s057t9
Tính toán khung nhịp 21m http://www.mediafire.com/?zl9y2yw82s057t9
Tính toán khung nhịp 24m http://www.mediafire.com/?3ezf91zbff2l8te
Tính lún móng băng http://www.mediafire.com/?bor9p2li6exojbi
Tính móng băng dưới cột http://www.mediafire.com/?dpdeg97t54qrlqt
Tính móngg băng ( tổng hợp) http://www.mediafire.com/?3j93081q1z4w2j2
Tính móng cọc http://www.mediafire.com/?9cmt1z3vwjkvxka
Tính móng đơn độc lập (1) http://www.mediafire.com/?3ub19o0prga3t3r
Tính móng đơn độc lập (2) http://www.mediafire.com/?z7c3760wbzzlh8z
Tính toán tải trọng gió http://www.mediafire.com/?6erjir2882y3it7
Tính tải trọng gió, động đất http://www.mediafire.com/?koov99f29lydej1
Thuyết mính + tính toán móng đơn http://www.mediafire.com/?w2194rubw5ppzxd
Tính toán cốt thép http://www.mediafire.com/?q1jpy1scf8kefbj
Tính toán dầm tầng hầm http://www.mediafire.com/?p3bhgmj1s4c8sn0
Tính dầm ( tổng hợp) http://www.mediafire.com/?19zbvdx9xt6dy7n
Tính gió http://www.mediafire.com/?b66bnavkhmlcpkh
Tính lún móng cọc http://www.mediafire.com/?uuuwkuui2738so3
Tính lún móng băng http://www.mediafire.com/?hk2rf5ttrbqzw96
Tính tải trọng (2) http://www.mediafire.com/?i5b17mvzod6n7bt
Tính thép móng băng http://www.mediafire.com/?9xtbuycjbg3ru2o
Tính tiết diên cột http://www.mediafire.com/?tpc4ek4w916cepp
Tính toán móng cọc khoan nhồi http://www.mediafire.com/?6lblo8p3xp28ejv
Tính toán sàn (1) http://www.mediafire.com/?y5cnautkjk7k1vd
Tính toán sàn (2) http://www.mediafire.com/download.php?dj4l672xa872l24
Nguồn: ksxaydung.org

baoluanxdcd,pr
16/11/12, 03:43 PM
thank bạn rất nhieu. co gì cứ trao đổi anh em tham khảo nhe.