PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đơn giá ván khuôn thép ống cống?ic11111
16/05/12, 01:02 PM
Mình đưa file dự toán mọi người tính giúp luôn nha. Theo phương pháp Đơn giá xây dựng tính trực tiếp theo giá tại thời điểm lập Dự toán. lấy giá thời điểm nào cũng được
cảm ơn mọi người nha .file nè http://www.mediafire.com/view/?ka4d33ynzq0x3ya

huyphan
16/05/12, 01:33 PM
mình đưa file dự toán mọi người tính giúp luôn nha .theo phương pháp Đơn giá xây dựng tính trực tiếp theo giá tại thời điểm lập Dự toán. lấy giá thời điểm nào cũng được
cảm ơn mọi người nha .file nè http://www.mediafire.com/view/?ka4d33ynzq0x3ya

Dự toán có mấy dòng mà không lập được sao? Bạn lấy đơn giá tỉnh Phú Yên mới nhất nhập vào, phần " Ván khuôn cốt thép ống cống, vận dụng Đơn giá/ định mức AG.32221: SXLD ván khuôn kim loại cấu kiện khác mà áp vào.
Chúc bạn thành công!